זאת חנוכה

זאת חנוכה היום האחרון של החג
Beit-Chabad.org

זאת חנוכה

כתוב בספרים הקדושים שביום השמיני של החג "זאת חנוכה" מאיר אור אלוקי נעלה.

ובלשון הקבלה וחסידות אור שלמעלה מסדר השתלשלות.

מובא בשם הצדיק רבי ישראל מרוז'ין שהיה לו קרבה מיוחדת לאדמו"רי חב"ד כדברים הבאים:

"מה שצדיק פועל בתפילות יום הכיפורים יכול כל יהודי לפעול ביום השמיני של חנוכה"

מסרו שמות ובקשות לתפילה ותנו צדקה ביום הקדוש!

זכות מצוות הצדקה בימי סגולה הקדושים של חג החנוכה, תעמוד לצידכם להתברך בגשמיות וברוחניות ובעזרת השם כל משאלות ליבכם יתקיימו לטובה ולברכה.

השמות והבקשות לתפילה יועברו לברכה בציון הקדוש של הרבי מליובאוויטש בזמן עת רצון של "זאת חנוכה".

ניתן לתרום דרך האתר: בביט / אשראי / פייפאל

לתרומה בהעברה בנקאית לחצו כאן

קבלה מוכרת לצרכי מס לפי סעיף 46 תשלח למייל בסיום

התרומה באמצעות חב"ד תומכי תמימים – אור מנחם (ע"ר) ח.פ 580439081

ברוכים הבאים לאתר חג החנוכה של חב"ד אור בלב

באתר תלמדו כל מה שצריך לדעת על חג החנוכה הלכות, מנהגים, הדלקת נרות, סיפור חנוכה ועוד.

מצווה מיוחדת להרבות בנתינת צדקה בחג החנוכה, באפשרותכם להיות שותפים בהבאת אור ושמחת החג למשפחות נזקקות חולים וקשישים.

בזכות המצווה תזכו בע"ה לשפע ברכה והצלחה בגשמיות וברוחניות.

שמות התורמים יועברו לברכה בציון הקדוש של הרבי מליובאוויטש

תוכן עניינים

היום השמיני של חנוכה

היום השמיני והאחרון של חג חנוכה נקרא "זאת חנוכה", מקור השם הוא פסוק מקריאת התורה שקוראים ביום האחרון של החג "זאת חנוכת המזבח".

בכל ימות החג קוראים בתורה את סיפור חנוכת המשכן – הקורבנות שהנשיאים הקריבו.

ביום השמיני קוראים את החלק האחרון של גמר חנוכת המשכן, הפסוק פותח במילים "זאת חנוכת המזבח".

האור של זאת חנוכה

כתוב בספרים הקדושים שביום השמיני של החג "זאת חנוכה" מאיר בעולם אור אלוקי נעלה.

ובלשון הקבלה וחסידות אור שלמעלה מסדר השתלשלות.

ב"זאת חנוכה" כל הנרות דולקים וזה מסמל את רגעי השיא של החג.

בכוח האור הגדול של היום השמיני בחג החנוכה ניתן להאיר את חושך הגלות, על ידי שמרבים ב"נר מצוה ותורה אור".

ייחודיות המספר שמונה

הספרה שבע מסמלת את טבע העולם, השבוע מכיל שבעה ימים.

המספר שמונה מסמל את הדרגה שלמעלה מהטבע ומרמז גם לזמן של ימות המשיח והגאולה האמיתית והשלמה.

חז"ל אומרים, שהכינור שהיו הלויים מנגנים בו בבית המקדש, היה בעל שבעה נימים, ואילו בכינור של ימות המשיח יהיו שמונה נימים – המספר שמונה קשור לגאולה.

יום סגולה

בחנוכה מאירים י"ג מידות הרחמים, בכל יום מאירה מידה אחת, ובה כלולות כל המידות.

רבי ישראל מרוז'ין שהיה לו קרבה מיוחדת לחסידות חב"ד אומר, שבזאת חנוכה יכול אפילו יהודי פשוט לפעול ולקבל כאשר הוא מבקש מול הנרות.

ומה שיהודי פשוט יכול לפעול ביום זאת חנוכה, אפילו צדיק גדול בזמן הקדוש של תפילת נעילה ביום הכיפורים אינו יכול להשיג.

טוב להרבות ביום זאת חנוכה בנתינת צדקה, ניתן לתת תרומה חד פעמית או תרומה בהוראת קבע – מעשר כספים.

מנהגים שונים לזאת חנוכה

בזאת חנוכה, כאשר מסיימים את מצוות חנוכה, יש נוהגים להרבות בסעודה, להודות ולהלל לה'. בדומה לסעודה שעושים לסיום לימוד בתורה, כמו סיום מסכת וכו'.

יש נוהגים לשרוף את השמן והפתילות, שנשארו, ביום זה.

נאחל שאור החנוכה ילווה את עם ישראל כל השנה כולה ובע"ה ננצח.

חב"ד – אור בלב

סדר הדלקת נרות חנוכה

תרומה לחנוכה

תרומה בביט / אשראי / פייפאל

Beit-chabad.org

קבלה מוכרת למס (סעיף 46)

תרומה לזאת חנוכה

'זאת חנוכה' יום קדוש ומסוגל לכל הברכות והישועות! שלחו שמות ובקשות לתפילה ותנו צדקה ביום חיתום הדין!