הזכרת נשמות

הזכרת נשמות - תרומה לעילוי נשמת 'מעות יזכור'
כפי שאומרים בתפילת החג
"בַּעֲבוּר שֶׁאֲנִי נוֹדֵר צְדָקָה בַּעֲדוֹ"
Beit-Chabad.org

הזכרת נשמות

התרומה בביט / אשראי / פייפאל.

פרטים לתרומה בהעברה בנקאית: בנק פועלים סניף 657 חשבון 614939

נא תעדכנו כאן כדי שנפיק קבלה על שמכם.

להוראת קבע בנקאית: פתחו הרשאה לחיוב חשבון עבור קוד מוסד 56211 ולאחר מכן נא עדכנו אותנו כאן

בארבעת מועדי השנה  יום כיפור, שמחת תורה, שביעי של חג הפסח, וחג השבועות נוהגים להזכיר נשמות יקירי לב שהלכו לעולמם.

בנוסף המנהג לנדור צדקה לעילוי נשמתם.

באפשרותכם לתרום באמצעות האתר

 Beit-chabad.org

וזכות הצדקה ולימוד התורה בישיבה יהיו מליצי יושר לעילוי נשמת יקירכם.

התרומות מוכרות לצרכי מס לפי סעיף 46

סליקת הכספים והפקת קבלות תרומה באמצעות בית חב"ד עמותת ישי"ק תומכי תמימים שבעיר אור יהודה ח.פ 580439081B

מהו מנהג הזכרת נשמות?

נוהגים בארבעת מועדי השנה הבאים:

יום כיפור, שמחת תורה, שביעי של חג הפסח, וחג השבועות להזכיר נשמות, כל אדם את יקירי לב שהלכו לעולמם.

בנוסף המנהג לנדור צדקה לעילוי נשמתם.

המשמעות של תפילת יזכור

יזכור מלשון זיכרון, בתפילה הזו אנו מבקשים מבורא עולם לזכור את אותם יקירי לב שנפטרו מן העולם.

כאשר אנו מתפללים את סדר הזכרת נשמות אנו מחזקים את הקשר ומכבדים את יקירנו שנפטרו מן העולם.

המרכיב העיקרי של תפילת  יזכור הוא ההתחייבות שלנו לתת צדקה לאחר החג לכבוד ולעילוי נשמת הנפטר.

על ידי מתן צדקה, אנו מבצעים פעולה חיובית בעולם הזה הגשמי, מה שהנפטר כבר אין ביכולתו לעשות.

מי אומר יזכור

אדם שאחד מהוריו אינו בחיים, אומר תפילת יזכור עבורם.

בנוסף ניתן לומר יזכור עבור כל יהודי שנפטר  כמו קרובי משפחה וחברים. 

בעת קריאת תפילת יזכור על יותר מאדם אחד, יש לחזור על פסקת היזכור , ולהחליף את המילים בהתאמה לדוגמא במקום "אבא מורי" לומר בעלי/בני/אחי/דודי סבי וכו'.

'מעות יזכור'

מובא בספרים הקדושים עת רצון לנדור צדקה בעד הזכרת נשמתם להתפלל עליהם שתיהיה הנשמה בצרור החיים.

דיוק הלשון בלי נדר

בעת ההתחייבות לתת צדקה יש להקפיד לומר "בעבור שאתן בלי נדר צדקה" וזה ע"פ הגמרא בנדרים להימנע מלנדור ובודאי זכות היא לנפטרים בעצם המחשבה טובה לתת את הצדקה גם ללא גדר של נדר.

זהירות הנתינה לצדקה תכף ובסמוך לחג

יש להקפיד לתת לצדקה מיד ובסמוך לחג בלא עיכוב מיותר בכדי שיוכל לקיים את מחשבתו ולפרוע לצדקה כי אם לא כן יהפוך אליו הנשמה למקטרג חס ושלום ניתן לתרום תרומה לבית חב"ד באמצעות האתר.

מקור מנהג הזכרת נשמות

בשולחן ערוך סימן תרכ"א נכתב:

"נהגו לדר צדקות ביום הכיפורים בעד המתים" ומוסיף הרמ"א "ומזכירים נשמותיהם דהמתים גם כן יש להם כפרה ביום הכיפורים"

מוסיף המשנה ברורה: "לכן נקרא יום הכיפורים בלשון רבים לבטא את הכפרה לחיים ולמתים"

על ידי נתינת הבן לצדקה לעילוי נשמת האבא מועיל לו להקל דינו"

מנהג הזכרת נשמות בשאר החגים

בספר טעמי המנהגים מובא טעם הזכרת נשמות בשאר החגים ונצטט את לשונו הקדוש מספר קב היישר:

"מפני שבזמן שבית המקדש היה קיים היו נשמות האבות והצדיקים באים לבית מקדש של מטה ולכן גם כעת צריך להזכיר נשמות אבותינו כדי שזכותם תיהיה עומדת לנו"

סדר תפילת יזכור

נוהגים מי שהוריו בחיים לצאת מבית הכנסת בזמן תפילת הזכרת נשמות.

הסיבה לכך, לא יפה שיהיה מצב שחלק יתפללו ויזכירו את נשמת יקיריהם וחלק יהיו בשקט, ויש שחששו גם לעין הרע.

הזכרת נשמות בשנה הראשונה 

ישנם חילוקי מנהגים, המנהג הרווח שאין מזכירים את מי שנפטר במשך השנה, שמא הזכרתו תהיה כרוכה בצער, ותפגע במצוות השמחה בחג.

איפה נאמרת תפילת יזכור הזכרת נשמות?

לכתחילה יש לומר את התפילה במנין בנוכחות 10 יהודים בבית הכנסת, וכשאין אפשרות גם היחיד יכול לומר את התפילה בביתו.

נוסח תפילת הזכרת נשמות:

נוסח הזכרת נשמות למִי שֶׁאֵין לוֹ אבא :

יִזְכֹּר אֶלה-ים נִשְׁמַת אַבָּא מוֹרִי (שם אבא בֶּן שם אביו ) שֶׁהָלַךְ לְעוֹלָמוֹ, בַּעֲבוּר שֶׁבְּלִי נֶדֶר אַתֶּן צְדָקָה בַּעֲדוֹ בְּשָׂכָר זֶה תְּהֵא נַפְשׁוֹ צְרוּרָה בִּצְרוֹר הַחַיִּים עִם נִשְׁמַת אַבְרָהָם יִצְחָק וְיַעֲקֹב,  שָׂרָה רִבְקָה רָחֵל וְלֵאָה,  וְעִם שְׁאַר צַדִּיקִים וְצַדְקָנִיּוֹת שֶׁבְּגַן עֵדֶן, וְנאמַר אָמן.

מי שאין לו אמא יאמר

יזכור אלה-ים נשמת אמי מורתי (שם אמא בת אביה ) שהלכה לעולמה בעבור שבלי נדר אתן צדקה בעדה. בשכר זה תהא נפשה צרורה בצרור החיים עם נשמת אברהם יצחק ויעקב, שרה רבקה רחל ולאה, ועם שאר צדיקים וצדקניות שבגן עדן, ונאמר אמן.

תפילת א-ל מלא רחמים

לאחר הזכרת נשמות אומרים תפילת א-ל מלא רחמים, ובחלק מקהילות ישראל אומרים גם תפילת אב הרחמים

מעות יזכור