תרומה לישיבה

תרומה לישיבה - ישיבת חב"ד תומכי תמימים אור מנחם
Beit-Chabad.org

התרומה לישיבה מוכרת לצרכי מס לפי סעיף 46

צילום: משה קווארט

התרומה באמצעות חב"ד תומכי תמימים – אור מנחם (ע"ר) ח.פ 580439081

ניתן לתרום דרך האתר: בביט / אשראי / פייפאל

לתרומה בהעברה בנקאית לחצו כאן

קבלה מוכרת לצרכי מס לפי סעיף 46 תשלח למייל בסיום

היו שותפים בלימוד התורה של תלמידי הישיבה ותזכו לקבל חלק בזכויות העצומות של התורה הקדושה.

בזכות המצווה תזכו בע"ה לשפע ברכה והצלחה בגשמיות וברוחניות

שמות התורמים יוזכרו לברכה בציון הקדוש של הרבי מליובאוויטש

הקבלה מוכרת לצרכי מס לפי סעיף 46

תוכן עניינים:

ישיבת תומכי תמימים

אחת מפעולותיו המיוחדות של הרבי החמישי של חסידות חב"ד – האדמו"ר הרש"ב הייתה לייסד ישיבה עבור בחורים צעירים במקום מושבו בעיירה ליובאוויטש. ישיבה זו התייחדה במעלותיה הרבות. הגיעו הדברים לכך שכל סניף של ישיבה חב"דית כיום מכונה גם הוא "תומכי תמימים" על שם הישיבה המקורית שהייתה ועודנה סמל מרכזי.

ייסוד הישיבה

הישיבה התייסדה בתאריך ט"ו אלול ה'תרנ"ז – לפני מאה עשרים וחמש שנים. במהלך שמחת 'שבע ברכות' של בן מייסד הישיבה – האדמו"ר הריי"צ.

הישיבה התחלקה לפי גילאים ורמות לימודיות שונות. במהלך השנים כתב האדמו"ר הרש"ב חוברת מיוחדת עבור כל אחת מרמות אלו שיצאו לאור כחוברות בשם 'קונטרס העבודה', 'קונטרס התפילה', 'קונטרס עץ החיים'. חוברות אלו נחשבות חומרי לימוד יסודיים בעולמם של בחורי הישיבות.

קיומה של הישיבה

קיומה של הישיבה היה דבר ייחודי לכשעצמו מכיוון שלאורך השנים לא הוקמה ישיבה רשמית של החסידות בחצר הרבי. הרבי הרש"ב ביטא את יחסו המיוחד כלפי הבחורים באמרו לפניהם מאמרי חסידות רבים – שמהווים חלק ניכר מדברי תורתו העמוקה ביותר.

סדרי הלימוד בישיבה היה בהם מן החידוש. עד אותו הזמן לימוד החסידות היה חובתו האישית הפרטית של כל חסיד באשר הוא ואילו בישיבת "תומכי תמימים" לימוד החסידות נעשה חלק מסדרי הלימוד הקבועים בה.

במקביל לימוד הגמרא בעיון – על פי דרישת מייסד הישיבה האדמו"ר הרש"ב – נדרשו להיעשות בעיון ויושרה שכלית שאינם מביאים את האדם לידי תחושת ישות וגאווה מלימוד התורה.

את הישיבה עיטרו דמויות מיוחדות שנחשבות למשפיעות ודמויות מפתח בתוך החסידות, חלקם מצד כישרונם הלימודי העיוני וחלקם מצד עבודת ה' שלהם שהתייחדה בנפשיות ולבביות רבה.

היסטורית הישיבה

במשך השנים הישיבה הכילה בתוכה תלמידים רבים שבעתיד היוו כר משמעותי כמחנכי ומנחילי החינוך החב"די הישיבתי. כמו כן חלק מתלמידי הישיבה מסרו את נפשם עבור הנחלת לימוד התורה ושמירת המצוות בתקופה מאוחרת יותר ברוסי' הסובייטית.

עד היום ישיבת תומכי תמימים המקורית בליובאוויטש מהווה מודל ותבנית לדרישה עבור בחורי הישיבות. בתפילתם בלימוד תורתם, נושאים הכל עיניים אל המקום ממנו חוצבו ועוצבו נשמות רבות של יראים ושלמים.

ניהול הישיבה

מנהלה הרשמי והמעשי של הישיבה היה בנו של האדמו"ר הרש"ב – האדמו"ר הריי"צ – רבי יוסף יצחק.

מלבד זאת לישיבה נוסדו סניפים נוספים בעיירות שונות ברחבי רוסי'.

עם עלייתה לשלטון של המהפכה הבולשביקית החלה נדידה של הישיבה שבסופה גרמה לפירוקה והתפצלותה לסניפים מחתרתיים שנוהלו תוך הקרבה ומסירות עצומה. לישיבה היו סניפים אף בפולין.

עם מלחמת העולם השנייה ושואת יהודי אירופה נמלט האדמו"ר הריי"צ לארצות הברית. מיד עם ביאתו הכריז על הקמת ישיבת "תומכי תמימים" שנפתחה למחרת בואו לארצות הברית. ישיבה זו נחשבת כישיבה המרכזית בארצות הברית אליה מגיעים בחורים בוגרים שלומדים שם כקבוצה מאוגדת בחצר הרבי.

ישיבות חב"ד כיום

כיום ישנן עשרות רבות של ישיבות "תומכי תמימים" בכל רחבי העולם. ישיבות אלו שואבות השראה והנהגה מעשית מישיבת האם שהייתה בעיירה ליובאוויטש.

הישיבה אינה נחשבת רק במעלותיה הלימודיות אלא בפעולת השפעתה על התלמיד בה שמעניקה לו מהות שונה של 'תמים' – אדם השלם בתורתו ועם אלוקיו.

תרומה לישיבה
צילום: משה קווארט

תרומה לישיבה

הקבלה מוכרת לצרכי מס לפי סעיף 46

נא בחרו את סוג התרומה!

תרומה אונליין

התרומה בביט או אשראי, קבלה מוכרת למס לפי סעיף 46

ניתן לפנות לבית חב"ד גם באמצעות whatsapp

הילולת רחל אמנו

בתקופה הקשה של עם ישראל, מי שהציל אותם בתפילות, היא רחל אמנו!

שאו תפילה, שלחו בקשות לברכה ותרמו צדקה להצלחת עם ישראל

תרומה לישיבה

השמות והבקשות יועברו לברכה בציון הרבי מליובאוויטש

הקבלה מוכרת לצרכי מס לפי סעיף 46

תרומה חודשית

השמות והבקשות יועברו לברכה בציון הרבי מליובאוויטש

הקבלה מוכרת לצרכי מס לפי סעיף 46