פרשת ויצא

פרשת ויצא תמצית הפרשה לשולחן שבת
beit-chabad.org

פרשת ויצא

תרומה למרכז החסד

התרומה בביט / אשראי / פייפאל

לתרומה בהעברה בנקאית לחצו כאן

שמות התורמים והבקשות לתפילה יועברו לברכה אצל ציון הרבי מליובאוויטש

הקבלה מוכרת למס לפי סעיף 46

התרומה באמצעות חב"ד תומכי תמימים – אור מנחם ע"ר ח.פ 580439081

ברוכים הבאים לאתר חב"ד אור בלב

באתר תוכן יהודי, הלכות ומנהגים, פרשת השבוע, חגי ישראל ומועדי השנה ועוד..

באפשרותכם להיות שותפים בפעילות החסד והנתינה.

שמות התורמים יועברו לברכה בציון הרבי מליובאוויטש

התרומה בביט / אשראי / פייפאל והקבלה מוכרת לצרכי מס לפי סעיף 46

התרומה באמצעות חב"ד תומכי תמימים – אור מנחם ע"ר ח.פ 580439081

פרשת ויצא – בדרך לחרן

פרשת תולדות הסתיימה בסיפור שעשו כועס ורוצה להרוג את יעקב בעקבות הברכות שקיבל מאביו יצחק.

יעקב יצא לחרן במצוות אימו רבקה, בהיותו בדרך, שקעה השמש מוקדם מהרגיל.

יעקב התכונן לישון, הוא לקח שתים עשרה אבנים ושם מסביב לראשו, להגנה מפני חיות רעות.

מסופר במדרש שהאבנים רבו ביניהן, על מי יניח הצדיק את ראשו.

הקב"ה עשה נס והאבנים התחברו לאבן אחת.  יעקב נרדם לראשונה לאחר  שבמשך כל ארבע עשרה שנות  לימודו בבית המדרש של שם ועבר, לא נתן שינה לעיניו.

החלום

יעקב חולם בו הוא ראה סולם מוצב על הארץ, וראשו מגיע עד השמים, ומלאכים עולים ויורדים בו.

מלכי ארץ ישראל שליוו אותו עולים, ומלאכי חוצה לארץ יורדים לקראתו.

הקב"ה מתגלה אליו ומברך אותו שזרעו יהיה כעפר הארץ ויפרוץ ימה וקדמה צפונה ונגבה.  השם  מבטיח שיהיה אתו, ישמור עליו ויחזיר אותו לארץ חזרה בשלום.

הנדר

יעקב הבין שהמקום בו ישן הוא מקום קדוש. הוא העמיד אבן, ניסך עליה שמן וקרא למקום בית אל.

יעקב נדר נדר, שאם השם ישמור עליו ויתן לו לחם לאכול ובגד ללבוש, והוא יחזור בשלום לבית אביו, הוא יקריב קרבן על האבן שתשמש כמזבח, ויפריש מעשר מכל מה שיהיה לו.

קראו בהרחבה אודות מעשר כספים.

יעקב והרועים

יעקב מגיע לחרן, הוא רואה באר בשדה ולידה שלשה עדרים. הוא שואל את רועי הצאן מאיפה אתם? אתם מכירים את לבן?

הרועים עונים לו שהם מכירים אותו, בדיוק באותו רגע רחל הבת של לבן באה עם הצאן. הוא שאל אותם, מדוע אינם משקים את הצאן וממשיכים בעבודתם.

הרועים הסבירו, שהאבן שעל פי הבאר כבדה, והם מחכים עד שיבואו כל הרועים. וביחד הם יוכלו לגלול את האבן מעל פי הבאר.

יעקב ורחל

בזמן שיעקב דיבר עם הרועים, הגיעה רחל עם צאן אביה. כאשר ראה אותה יעקב, הוא ניגש אל הבאר והוריד את האבן מעל הבאר לבדו, כמי שמסיר פקק מבקבוק. המים עלו לקראתו והצאן שתה מהמים.

יעקב אמר לרחל שהוא בן רבקה אחות אביה. רחל, היתומה מאם, רצה לספר לאביה.

לבן מגיע לבאר

לבן היה בטוח, שיעקב מגיע עם רכוש רב, שהרי העבד אליעזר, הגיע עם עשרה גמלים טעונים כסף וזהב.

הוא רץ לבאר, כשראה שאין ליעקב כלום, הוא חיבק ונישק אותו, כדי לבדוק האם יש לו אבנים יקרות על גופו.

כאשר לא מצא, סיפר יעקב ללבן, שבדרך פגש בו אליפז בן עשו ורצה להורגו במצוות אביו. יעקב הציע לאליפז, שיקח את כל רכושו, והוא יהיה עני. כך הוא יקיים את ציווי עשו מבלי להרוג אותו, שהרי העני נחשב כמת.

עבודה ושכרה

לבן מוכן לארח את יעקב חודש ימים, משום שהוא בן אחותו. האירוח לא היה חינם, יעקב היה צריך לרעות את צאן לבן.

לבן רואה את הברכה שבאה לו בגלל יעקב, ואומר לו  שיבקש שכר תמורת עבודתו. יעקב מבקש לשאת את רחל, לאחר שיעבוד אצל לבן שבע שנים, ולבן מסכים.

החתונה

שבע השנים עברו על יעקב כימים אחדים. הגיע זמן החתונה. יעקב אינו סומך על לבן, ולכן קובע סימנים עם רחל לפיהם ידע לזהות אותה.

לבן עורך משתה ומזמין את תושבי המקום ומחליף את הכלה.

רחל רואה שמביאים את אחותה לאה במקומה. היא חוששת, שאחותה תתבייש כאשר יגלה יעקב את התרמית.

רחל מוסרת לאחותה לאה את הסימנים, וכך יעקב אינו יודע, שהוא נשא את לאה במקום רחל.

יעקב נושא את רחל לאשה

בבוקר מגלה יעקב שהאישה שנשא היא לאה. הוא בא בטענות ללבן, מדוע רימה אותו.

לבן אומר לו, שלא נהוג במקומם להשיא את הצעירה לפני הבכירה.

ומתנה עם יעקב, שיכול לשאת את רחל מיד אחרי שבוע שבע הברכות של לאה, בתנאי שיעבוד עוד שבע שנים נוספות.

יעקב מסכים לתנאי, נושא גם את רחל לאשה, ואוהב אותה יותר מלאה.

הולדת בני לאה

השם ראה את צערה של לאה, והיא יולדת ארבעה בנים בזה אחר זה.

ראובן נולד ראשון ואחריו, שמעון, לוי ויהודה. רחל קינאה במעשיה הטובים של אחותה, שבזכותם זכתה ללדת בנים.

בני השפחות

רחל מחליטה לנהוג כשרה אמנו, שנתנה את שפחתה הגר לאברהם.

היא נותנת ליעקב את בלהה שפחתה לאשה, ובלהה יולדת את דן ואת נפתלי.

לאה נוהגת כרחל אחותה ומביאה גם היא את  שפחתה  זילפה ליעקב. זילפה יולדת את גד ואת אשר.

לאחר מכן ילדה לאה עוד שני בנים ובת, את יששכר, זבולון ודינה.

בן לרחל

השם זכר לרחל את החסד שעשתה עם אחותה, כאשר מסרה לה את הסימנים. ושומע לתפילתה.

רחל יולדת את יוסף, הבן האחד עשר של יעקב. לאחר הולדת יוסף מחליט יעקב לשוב לארצו.

שכרו של יעקב

יעקב ביקש מלבן רשות לחזור לארץ ישראל. לבן מכיר בכך שכל הברכה שיש לו בבנים ובעושר, באה בזכות יעקב.

לבן שואל את יעקב מה השכר שהוא רוצה על עבודתו?

יעקב עונה שהוא יקח לעצמו מהצאן שיוולד את כל העיזים עם נקודות או סימן מסביב לקרסול ואת כל הכבשים החומות.

השם מברך את יעקב בעושר רב, ונולדים עדרים רבים של צאן בצבע ששייך ליעקב, הוא מכר אותם וקנה עבדים ושפחות, גמלים וחמורים.

יעקב בורח מלבן

בניו של לבן מקנאים ביעקב, ויעקב שמע אותם אומרים, שהוא התעשר על חשבון אביהם.

גם יחסו של לבן משתנה, השם מתגלה ליעקב ואומר לו לשוב לארצו.

יעקב מנצל הזדמנות, שלבן הלך לגזוז את צאנו, ובורח עם בניו ועם נשיו ועם כל רכושו אל יצחק אביו.

המפגש בין הבורח לרודף

ביום השלישי לבריחה נודע ללבן, שיעקב ברח. הוא רודף אחריו עם בניו ומשיג אותו בהר הגלעד.

השם מזהיר את לבן בחלום, שלא יפגע ביעקב. לבן בא בטענות ליעקב, מדוע ברח בלי להודיע ולהיפרד מבנותיו ונכדיו.

טענה נוספת מעלה לבן מדוע גנב את פסליו

יעקב אינו יודע שרחל גנבה את הפסלים (להרחיק את אביה מעבודה זרה.) ומקלל את מי שגנב, מאותה קללה מתה רחל בדרך.

תאריך פטירתה חל בתאריך י"א חשוון קראו בהרחבה אודות רחל אמנו

יעקב מוכיח את לבן

לבן עורך חיפוש אחר הפסלים באוהלים של יעקב ונשיו.

כאשר הוא אינו מוצא, יעקב כועס ומוכיח אותו על כל מה שעולל לו בכל התקופה.

יעקב אומר ללבן: עבדתי במסירות ובנאמנות יומם ולילה, ואתה שינית את תנאי העסקתי מאה פעמים.

ברית בין יעקב ולבן

לבן אומר ליעקב שהוא אינו יכול לפגוע בנכדיו ובנותיו ומציע לכרות ברית, שהם לא יפגעו אחד בשני.

יעקב לקח אבן והעמיד אותה, ואומר לבניו לאסוף אבנים מהם עשו גל-עד (תל, גל של אבנים).

לאחר מכן ישבו לסעודה והחליטו, שלא לעבור את הגל-עד למטרה רעה, אלא רק לצורכי מסחר.

סיום פרשת ויצא – יעקב הולך לדרכו

לבן השכים בבוקר, נשק לנכדיו ובנותיו, ברך אותם וחזר למקומו.

יעקב הלך לדרכו וראה שני מחנות של מלאכים. מלאכי חוצה לארץ, שליוו אותו עד כאן, ומלאכי ארץ ישראל שבאו לקראתו.

צדקה קודם כניסת השבת

קודם כניסת שבת המנהג לתת צדקה, ניתן לתרום באמצעות האתר אונליין בביט או אשראי.

פרשת ויצא

תרומה אונליין

תרומה בביט / אשראי / פייפאל

Beit-chabad.org

קבלה מוכרת למס (סעיף 46)

ניתן לפנות אלינו גם באמצעות whatsapp