פרשת וישב

פרשת וישב תמצית הפרשה לשולחן שבת
beit-chabad.org

פרשת וישב

קמחא דפסחא תשפ"ד 2024

תרומה בביט / אשראי / פייפאל

לתרומה בהעברה בנקאית לחצו כאן

תרמו את צרכי החג למשפחות נזקקות לכבוד חג הפסח!

כמדי שנה מרכז החסד הארצי 'חב"ד אור בלב' מחלק אלפי סלי מזון למשפחות נזקקות חולים וקשישים.

שמות התורמים והבקשות לתפילה יועברו לברכה אצל ציון הרבי מליובאוויטש בסמוך לחג הפסח עת רצון וסגולה לכל הישועות.

הקבלה מוכרת למס לפי סעיף 46

התרומה באמצעות חב"ד תומכי תמימים – אור מנחם ע"ר ח.פ 580439081

ברוכים הבאים לאתר חב"ד אור בלב

באתר תוכן יהודי, הלכות ומנהגים, פרשת השבוע, חגי ישראל ומועדי השנה ועוד..

באפשרותכם להיות שותפים בפעילות החסד והנתינה.

שמות התורמים יועברו לברכה בציון הרבי מליובאוויטש

התרומה בביט / אשראי / פייפאל והקבלה מוכרת לצרכי מס לפי סעיף 46

התרומה באמצעות חב"ד תומכי תמימים – אור מנחם ע"ר ח.פ 580439081

פרשת וישב

פרשת וישלח מסתיימת בסקירת תולדות עשו בקצרה, פרשת וישב פותחת בסיפור תולדות יעקב ובניו וקורות חייהם באריכות.

בקש יעקב לשבת בשלווה – פרשת וישב

יעקב מגיע זקן ושבע תלאות לחברון, עיר מגורי אביו. הוא מייחל לחיים שלווים מעתה. אך נכונו לו עדיין קשיים ומהמורות.

קנאת האחים

יעקב אוהב את יוסף, בנה בכורה של אשתו האהובה רחל, יותר מכל שאר הבנים. הוא עשה לו כתונת פסים, ובכך גרם להם לקנא בו.

יוסף ואחיו

 יוסף רועה את צאן אביו. הוא קרוב במיוחד לאחיו בני בלהה וזילפה השפחות, שאחיו בני לאה מבזים. הוא נהג לדווח לאביו על כל דבר שלילי, שראה אצל אחיו, ובכך גרם להם לשנוא אותו, עד שלא יכלו לדבר אתו.

החלום הראשון

יוסף מספר לאחיו על חלום שחלם. בחלומו הוא נמצא בשדה עם אחיו, והם מאלמים אלומות. אלומתו של יוסף קמה ונעמדה, ואלומות אחיו השתחוו לה. הם כעסו ושאלו האם הוא חושב שימלוך עליהם.

החלום השני

יוסף משתף את אחיו בחלום נוסף שחלם. בחלומו הוא רואה את השמש, הירח ואחד עשר כוכבים משתחווים לו. הוא מספר את לאביו בנוכחות אחיו. אביו מבטל את החלום ואומר, שלא יתכן שאביו ואמו ואחד עשר אחיו יבואו להשתחוות לו, שהרי אמו רחל מתה. האחים מקנאים בו.

יוסף מבקש את אחיו

יעקב שולח את יוסף לראות את שלום אחיו הרועים בשכם. הוא יוצא לדרך ופוגש איש, את המלאך גבריאל. יוסף אומר לו שהוא מבקש את אחיו. האיש אומר  שהם נסעו לדותן, ויוסף הולך לכיוון אחיו על מנם לפוגשם.

יוסף מושלך לבור

אחיו של יוסף רואים אותו מרחוק וזוממים להרוג אותו. ראובן מתנגד, ומציע להשליך אותו לבור, מתוך כוונה לשוב ולהוציאו מן הבור. לאחר מכן הולך ראובן לאביו. יוסף מגיע, אחיו פושטים מעליו את כתונת הפסים ומשליכים אותו לבור מלא נחשים ועקרבים.

מכירת יוסף

האחים יושבים לאכול לחם, שיירת ישמעאלים, המובילה בשמים למצרים, מתקרבת אליהם. יהודה מציע למכור את יוסף לישמעאלים במקום להורגו. אחיו מקבלים את דבריו, ויוסף נמכר בעשרים כסף. 

התרמית

אחי יוסף שוחטים שעיר עיזים, טובלים את כתונת יוסף בדם. הם מראים לאביהם את הכותונת ואומרים לו שמצאו אותה. יעקב מזהה את הכותונת ואומר שזוהי כותונת בנו. ומבין שיוסף נטרף על ידי חיה רעה.

יעקב מתאבל על יוסף ימים רבים וממאן להתנחם.

יהודה ומשפחתו

האחים של יהודה רואים צערו של אביהם ומאשימים את יהודה שהוא זה שהציע למכור אותו, הם מורידים אותו מגדולתו.

יהודה עובר למקום אחר, נושא אישה כנענית, ונולדים לו שלשה ילדים: ער, אונן ושלה. 

יהודה משיא את אונן לתמר בתו של שם, שהיתה מאד יפה.

ער לא רצה שיהיו לה ילדים, מחשש שהיא תאבד את יופיה. ה' המית אותו.

יהודה משיא את אונן לתמר, וגם הוא נפטר מאותה סיבה.

יהודה חשב שתמר אשמה במותם, ולא רצה להשיא אותה לבנו שלה, הוא שולח את תמר לבית אביה, בתירוץ שצריך לחכות עד שיגדל שלה.

פרץ וזרח

עובר זמן שלה כבר גדל, ותמר מבינה שיהודה אינו מעוניין שהיא תינשא לבנו. היא מתאווה לילדים ממשפחתו של יהודה הצדיק ולכן היא מערימה עליו. כעבור כשלשה חדשים נודע שהיא הרה. יהודה פוסק את דינה למוות. תמר שולחת אליו ומתחננת שיודה מעצמו. יהודה הכיר בכך והודה שהיא הרה ממנו. תמר יולדת תאומים צדיקים כמו יהודה והם נקראו פרץ וזרח.

יוסף בבית פוטיפר

 יוסף הורד למצרים ונמכר לפוטיפר סריס פרעה שר הטבחים. פוטיפר רואה שיש בביתו ברכה לא רגילה בזכות יוסף, והוא ממנה אותו כאחראי ומנהל על כל ביתו.

העלילה

אשת פוטיפר רואה בכוכבים שליוסף עתידים להיוולד ילדים ממשפחתה, והיא מנסה לשכנע אותו להינשא לה יוסף ממאן. היא מנצלת הזדמנות שכל בני הבית יצאו לחגוג ומגבירה את מאמצי השכנוע. יוסף בורח ממנה, וכאשר בעלה חוזר, היא מעלילה עליו, שהוא ניסה לאלץ אותה להינשא לו בעל כורחה.

פוטיפר זועם ומשליך את יוסף לבית הסוהר.

יוסף בבור

ה' עוזר ליוסף גם בבית הסוהר וגורם לכך, שהוא יהיה מקובל על כל רואיו וגם ימצא חן בעיני שר בית הסוהר. שר בית הסוהר מפקיד אותו על כל האסירים, ובכל מה שהוא עושה ה' מצליח. לבית הסוהר הובאו שר האופים ושר המשקים שחטאו למלך מצרים. זה משום שנמצא זבוב במשקה של פרעה, וזה משום שנמצאה אבן בלחם שלו.

חלום שר המשקים ופתרונו

יום אחד רואה יוסף את שר האופים ושר המשקים ופניהם עצובות. הוא מתעניין והם מספרים לו על החלומות שחלמו.

שר המשקים ראה בחלום גפן פורחת עם שלשה שריגים ואשכולות ענבים. הוא סוחט את הענבים לכוס של פרעה ונותן לו אותה.

יוסף אומר לו ששלשת השריגים הם שלשת ימים. בעוד שלשה ימים ישחרר אותו פרעה ויחזיר אותו לתפקידו.

יוסף מבקש ממנו, שכאשר ישתחרר, יזכיר אותו לפני פרעה, ויבקש שישחררו.

חלום שר האופים ופתרונו

שר האופים חלם גם את פתרון החלום של שר המשקים, ולכן ידע, שיוסף פתר נכון את החלום. גם הוא סיפר ליוסף את חלומו.

בחלומו היו על ראשו שלשה סלי נצרים ובהם דברי מאפה, שעוף בא ואוכל מהם. יוסף אמר לו, שבעוד שלשה ימים יתלה אותו פרעה, ועופות השמים יאכלו את בשרו. 

יום הולדת לפרעה

היום השלישי היה יום הולדתו של פרעה. הוא ערך משתה לשריו ועבדיו. פרעה מנה את כל המשרתים במשתה, ובתוכם שר המשקים ושר האופים. את שר המשקים שחרר מהכלא והשיבו לתפקידו, ואילו את שר האופים תלה, כפי שפתר יוסף.

סיום פרשת וישב

שר המשקים לא זכר את הבטחתו ליוסף, ויוסף נאלץ לשבת בכלא עוד שנתיים ימים. הוא נענש משום שבטח בבשר ודם, שיבקש עליו מפרעה.

***

מנהג ישראל לתת צדקה לפני הדלקת נרות, ניתן לתרום באמצעות בית חב"ד כאן באתר.

אנו מאד מעריכים את תרומתכם, תודה רבה תבורכו!

פרשת וישב

תרומה אונליין

התרומה בביט או אשראי, קבלה מוכרת למס לפי סעיף 46

ניתן לפנות אלינו גם באמצעות whatsapp

קמחא דפסחא

תרמו את צרכי החג למשפחות נזקקות חולים וקשישים

[קבלת התרומה מוכרת למס סעיף 46]

נא בחרו את סוג התרומה!

הקבלה מוכרת למס לפי סעיף 46

צוֹם עֲשָׂרָה בְּטֵבֵת

תרומה אגרא דתעניתא צום עשרה בטבת תשפ"ד 2023

תרומה לזאת חנוכה

'זאת חנוכה' יום קדוש ומסוגל לכל הברכות והישועות! שלחו שמות ובקשות לתפילה ותנו צדקה ביום חיתום הדין!

זכר למחצית השקל

קיימו את מצווות 'זכר למחצית השקל' שהיא סגולה להגנה מכל צרה ופגע רע!

מתנות לאביונים

קיימו כעת את מצוות מתנות לאביונים בו ביום בהידור!

קבלה מוכרת למס סעיף 46

תרומה חודשית

השמות והבקשות יועברו לברכה בציון הרבי מליובאוויטש

הקבלה מוכרת לצרכי מס לפי סעיף 46