צדקה

נתינת צדקה באתר בית חב"ד אור בלב
Beit-Chabad.org

גדולה הצדקה ששקולה כנגד כל המצוות

צילום: משה קווארט

תרומה למרכז החסד

התרומה בביט / אשראי / פייפאל

לתרומה בהעברה בנקאית לחצו כאן

שמות התורמים והבקשות לתפילה יועברו לברכה אצל ציון הרבי מליובאוויטש

הקבלה מוכרת למס לפי סעיף 46

התרומה באמצעות חב"ד תומכי תמימים – אור מנחם ע"ר ח.פ 580439081

ברוכים הבאים לאתר חב"ד אור בלב

באתר תוכן יהודי, הלכות ומנהגים, פרשת השבוע, חגי ישראל ומועדי השנה ועוד..

באפשרותכם להיות שותפים בפעילות החסד והנתינה.

שמות התורמים יועברו לברכה בציון הרבי מליובאוויטש

התרומה בביט / אשראי / פייפאל והקבלה מוכרת לצרכי מס לפי סעיף 46

התרומה באמצעות חב"ד תומכי תמימים – אור מנחם ע"ר ח.פ 580439081

שאלות נפוצות על מצוות צדקה

מי חייב לקיים את מצוות צדקה?

כל אדם חייב לתת, גם אדם שבעצמו דחוק לו הפרנסה מצווה שיתן משהו לצדקה.

כמה צריך לתת לעני?

יש לתת לעני לפי מה שחסר לו, אם הוא רעב יש להאכילו ואם חסר לו בגד יש להליבשו וכו'.

כל אדם ייתן צדקה כפי שידו משגת קראו גם מאמר נפרד שעוסק במצוות מעשר כספים.

האם להעדיף לתת הרבה לעני אחד או קצת להרבה עניים?

אם ניצבת בפני האדם התלבטות בין לפרנס יהודי אחד בכבוד כפי צרכו או לחלק קצת להרבה עניים מוטב לבחור באפשרות הראשונה.

לחילופין אם ישנם אנשים רבים שתורמים לאותם עניים ככה שפרוטה לפרוטה מצטברת ובסופו של דבר לכל העניים יהיה מספיק די צרכם אזי יבחר באפשרות השנייה.

האם זה טוב לנדור נדר ולהתחייב לתת?

מן הראוי לא לנדור אף פעם בכל תחום בחיים, עניין הנדרים יש להם חומרא מאד גדולה ועונש בידי שמים על אדם שנודר ולא מקיים.

לכן אם יש אפשרות כלכלית לתרום, אז מצווה שהאדם ייתן צדקה.

אם בכל זאת האדם מבטיח חשוב מאד להקפיד לומר "בלי נדר".

האם ישנם סדרי עדיפות למי להקדים לתת?

בשולחן ערוך ישנם הלכות בקשר לסדר הקדימות במצווה כדלהלן:

  1. מצווה להקדים לתת לעניים שהם מהמשפחה הקרובה לדוגמא אם ההורים/ילדים/אחים/גיסים זקוקים לכסף מצווה להקדים אותם.
  2. עניי העיר קודמים לעניי עיר אחרת.
  3. מצווה להקדים לתת לתלמידי חכמים לפני עניים אחרים.
  4. עני שזקוק לאוכל קודם לעני שזקוק לדברים אחרים.
  5. נתינה עבור אישה עניה קודמת לאיש עני.

מתי הזמן הראוי ביותר לתת צדקה?

מצווה לתת צדקה בכל יום לפני התפילה ומספור בתלמוד על אחד מחכמי ישראל שבכל יום היה נותן פרוטה לעני ואחר כך מתפלל.

חוץ מזה יש מצווה מיוחדת לתת צדקה סביב מועדי השנה ואירועים מיוחדים.

אדם ששם כסף בקופת צדקה של עמותה מסויימת האם יכול לשנות את ייעוד התרומה ולתת את הכסף למטרה אחרת?

בעיקרון אם אדם שם כסף בקופה של מוסד מסויים אזי אין לשנות את ייעוד התרומה למטרה אחרת מכיוון  שבעת הנתינה הכסף נהפך להיות שייך למוסד הספציפי.

בשעת הדחק שאי אפשר להשיג את המוסד והם לא באים לאסוף את כספי הקופה אפשר לתת את הכסף שהצטבר למטרה אחרת ובלבד שתיהיה מטרה דומה לתרומה המקורית.

לדוגמא אם הקופת צדקה מיועדת עבור ישיבה אז יש לתת את הכסף לישיבה אחרת בעיר וכן כל כיוצא בזה.

תוכן עניינים

צדקה – מה זה בכלל?

התורה מצווה בפרשת 'ראה': "כִּי פָתֹחַ תִּפְתַּח אֶת יָדְךָ לוֹ וְהַעֲבֵט תַּעֲבִיטֶנּוּ דֵּי מַחְסֹרוֹ אֲשֶׁר יֶחְסַר לוֹ".

חובתנו הבסיסית היא הדאגה לשכבות מוחלשות מאיתנו שאין ביכולתם לדאוג למילוי כלכלתם הפרטית.

מצוות צדקה

הצדקה היא אחת המצוות הפשוטות ביותר אך גם כזו המבטאת עומק מוסרי נעלה ביותר.

בבתים רבים ניתן למצוא דרך קבע על אחד הרהיטים קופה קטנה בה יניחו דיירי הבית באופן קבוע סכומי כסף מצטברים עבור הנצרכים לכך.

לפני פעולות רבות במהלך היום אנו נתרום לצדקה סכום כסף עבור הכנה ראויה להצלחתנו ומחווה רוחנית.

פירוש המילה צדקה

אז קודם כל מה פירוש המילה הזו, צדקה. השורש הבסיסי למילה זו מורכב מאותיות 'צדק'.

בנתינה פרטית מהארנק האישי אנו מבטאים את מהות הצדק.

העולם אינו מתנהל ללא מנהיג וסמכות אחראית אלא בעשיית מעשי צדק עבור אחרים אנו מקיימים את חובתנו הבסיסית שאינם ממעגל חיינו הפרטיים.

מתן צדקה לפני התפילה

במסורת היהודית מוזכרת חובת הצדקה לפני התפילה. התלמוד במסכת בבא בתרא (י,א) מספר על האמורא רבי אלעזר שקודם שהיה מתחיל את תפילתו היה תורם לצדקה.

את הנהגתו זו סמך על מילות הפסוק בתהלים 'אני בצדק אחזה פניך' – צדק במובן של צדקה.

מהות התפילה היא המפגש האישי בין האדם לאלוקיו.

הקדמה יסודית זו של נתינה אישית מממוננו הפרטי מבטאת את רצוננו להתקרב לקב"ה לא רק באמצעות חלקים רוחניים ונעלים – מחשבותינו ורגשותינו, אלא באמצעות מעשים המבטאים נכונות להעניק חלק מהשקעתנו עבור מטרות נעלות.

התעלות רוחנית באמצעות מתן צדקה

על האדמו"ר השלישי של חסידות חב"ד – רבי מנחם מענדל המכונה ה"צמח צדק", מסופר הסיפור הבא:

באחד הימים בהם התקיים יריד מסחר ניגש אחד הסוחרים אל האדמו"ר בבקשת הלוואה עבור צרכי מסחרו באותו יום.

הרבי שהיה עסוק באותם רגעים בהכנה לתפילתו השיב לאותו אדם כי יבוא אליו לאחר שיסיים את תפילתו ואז יעניק לו את ההלוואה המבוקשת.

לאחר מחשבה נוספת הרהר הרבי בדעתו כי ככל הנראה מבקש העזרה זקוק לסכום הכסף בשעה מוקדמת יותר ועד שיסיים את תפילתו לא בהכרח יועיל לו הדבר.

הסיר הרבי את טליתו מעל כתפו והלך להעניק למבקש ההלוואה את מבוקשו.

לאחר מכן כששב הרבי לתפילתו חש הוא התעלות מיוחדת ואף מספר קושיות בלימוד התורה שהתקשה בהם התיישבו לו באותה שעה.

מסיפור זה למידים אנו את כוחה העצום של מצוות הצדקה קודם התפילה.

כמה צריך לתת?

התורה מצווה עלינו

"עַשֵּׂר תְּעַשֵּׂר אֵת כָּל תְּבוּאַת זַרְעֶךָ הַיֹּצֵא הַשָּׂדֶה שָׁנָה שָׁנָה".

בפשוטם של דברים דברי התורה מוסבים על חיוב נתינת המעשר לכהן. אמנם חכמינו ז"ל למדו ממילות הפסוק "את כל" שחיוב זה נסוב על כל רווחי האדם. מכך נגזרה המימרה הבאה: "עשר בשביל שתתעשר".

מעשר זה מכונה בשם מעשר כספים. במעשר זה ישנם שני אופנים מרכזיים: מידה בינונית היא לתת עשירית מהרווחים. ומצווה מן המובחר היא לתת חומש – 20% מההכנסות החודשיות.

ראו ערך מורחב מעשר כספים

מטרות הנתינה

בעיקרון מצוות "פתוח תפתח" הכתובה בתורה היא הנתינה לעניים, אולם לגבי מצוות המעשר, מצינו בפוסקים מחלוקת לגבי נתינה למטרות חשובות של מצווה אחרות.
התקבע המנהג להשתמש בכספי מעשרות גם לשאר מצוות כמו לדוגמא בניית בית כנסת ובית מדרש, ספרים לשימוש הרבים, הפצת תורה ויהדות, תרומה לבית חב"ד ועוד כיוצא בזה.

קופת צדקה חב"ד

בחודשי הקיץ של שנת ה'תשל"ד – 1974 יצא הרבי מלובביץ' בקריאה בכך שבכל בית/חנות ובכל מקום בו יהודים נמצאים תונח באופן קבוע קופת צדקה בה יהיה אפשרי לקיים את מצוות הנתינה בקלות ובתדירות גבוהה.

תיקון הקופה לקיר

הרבי אף הדגיש שיש לקבוע את קופת הצדקה בקיר בכדי להפוך ולהכשיר את המקום כולו בה מונחת הקופה ל"מקום של צדקה".

כמו כן ראיית הקופה תזכיר על קיום מצווה זו ותאפשר לקיים את המצווה בתמידות בכל יום.

צדקה תציל ממוות

התלמוד במסכת שבת (קנו, ב) מספר על בתו של התנא רבי עקיבא שניבאו לה החוזים בכוכבים כי בת זו של רבי עקיבא ביום חתונתה תמות. כאשר הגיע יום חתונת בתו דאג רבי עקיבא מאוד.

למחרת יום החתונה הלך לבדוק מה שלום בתו. לשמחתו הרבה גילה כי בתו בריאה ושלמה ללא כל פגע.

תוך כדי שיחת רבי עקיבא עם בתו הוציאה את סיכת השיער שתקעה בחור בקיר קודם שנתה בלילה, אך יחד עם הסיכה גילתה כי נעוץ נחש מת שנדקר מסיכת שערה. רבי עקיבא שאל את בתו מה עשתה אתמול בליל חתונתה?

השיבה לו בתו כי העניקה את מנת האוכל שהוכנה עבורה לאחד העניים שדפקו על דלת ביתם.

נכנס רבי עקיבא לבית המדרש וקרא ברבים את מילות הפסוק "וצדקה תציל ממוות".

צדקה לעילוי נשמה

כאשר אדם נפטר מן העולם נפרדת הנפש מן הגוף. הגוף נטמן באדמה לאות כבוד ל'צלם אלוקים' שבאדם ואילו הנשמה נותרת נצחית.

על אף שאין ביכולתה של הנשמה לשכון בתוך גוף ולקיים מצוות ומעשים טובים אך ישנה האפשרות לקרובי הנפטר ומשפחתו לתרום לצדקה לזכות נשמתו בכדי שעל ידי כך תזכה לעלייה למדרגה גבוהה יותר.

צדקה ביהדות ובחסידות

מתן צדקה היא אחת ממצוות עַשֵה שעל האדם לקיים בתמידות. התורה מצווה עלינו לדבוק במידותיו של הקב"ה.

אחת מדרכי התנהגותו של הקב"ה בעולמו היא רחמים וחסד ולכן אף עלינו לנהוג בדרך זו.

בעל התניא מייסד חסידות חב"ד מסביר בספרו כי באמצעות מצוות הצדקה האדם פועל עלייה בכל מעשיו שבמשך אותו היום.

צדקה כמו עבודת הקורבנות

את דבריו הוא מדגים באמצעות דוגמה מתחום עבודת הקורבנות שהייתה בבית המקדש.

וכן מציין שמצוות הצדקה שקולה בחשיבותה כנגד עבודת הקורבנות.

כאשר אדם היה מביא קורבן לה' היה זה ביטוי לרצון האדם להתקרב אל ה'.

נתינה זו הינה חשובה במאוד כיוון שבאמצעות דמי הקורבן היה באפשרותו לקנות מחיה עבור צרכיו הפרטיים. בבחירת האדם להעניק לה' מממונו האישי היה זה ביטוי למידת נכונותו ורצונו להתקרב אל ה'. כיוון שעל ידי כך העלה האדם לדרגה גבוהה יותר גם את יתר הדברים שלא הביא לקורבן.

סדרי עדיפות בנתינה

ע"פ ההלכה יש להקדים כדלהלן

1. פדיון שבויים

2. צדקה לקרובים

3. תרומה ללימוד תורה או חולים עניים

4. נתינה עבור בניית בית כנסת או דאגה לצרכים הכרחיים.

5. הכנסת כלה

6 נתינה לשאר עניים

עניי עירך קודמים

כלפי היהודי הפרטי יש ציווי להקדים בהנתינה את קרוביו העניים.
אם יש הורים עניים מצווה לדאוג ראשית להם ולהקדימם לפני בניו, וכמו כן פרנסת הילדים קודמת לשאר קרובים האחרים, ופרנסת האחים קודמת למי שאינו קרוב.
טוב לאדם לחלק את תקציב הצדקה שלו בין כמה מקומות ולא ליתן הכל למקום אחד.

עדיפות להחזקת תורה

נתינה עבור החזקת התורה יש לה חשיבות במדרגה ראשונה ולכן מצווה גדולה להקדים ולתת עבור שיעורי תורה ובמיוחד עבור החורים השוקדים באהלה של תורה יומם ולילה.

לדקדק אחר המקבל

בניגוד לחג הפורים שנאמר באופן מפורש לתת מתנות לאביונים ו"כל הפושט יד נותנים לו", וכן "אין מדקדקים במעות פורים", בשאר השנה באופן כללי  יש לדקדק ולבדוק למי נותנים שבאמת הצדקה תיהיה מכוונת ותגיע לידיים הנכונות.

שמונה רמות באופן הנתינה

חז"ל מנו 8 רמות באופן הנתינה נמנה אותם מהדרך הטובה ביותר והלאה

רמה 1 -"והחזקת בו"

לתת כלים לבן אדם להחזיק את עצמו בכוחות עצמו, לא כיף להיות נזקק ומצווה יותר גדולה לתת לבן אדם כלים שיוכל להתמודד בכוחות עצמו זו הדרך המהודרת והטובה ביותר במצוות הנתינה.

רמה 2 – מתן בסתר

לתת צדקה בעילום שם זהו אופן שהנותן לא יודע מי המקבל והמקבל אינו יודע מי הנותן

הנותן מכיר את המקבל, אך המקבל לא מכיר את הנותן

רמה 3 – הנותן מכיר את המקבל ואין המקבל מכיר את הנותן

באופן זה המקבל לא יודע ממי הוא קבל וכך נשמר כבודו.

רמה 4 – הנותן לא מכיר את המקבל אבל מקבל מכיר את הנותן

באופן זה הנותן נתן לשם המצווה 100% אין פה קשרי גומלים או הרגשת גאווה כזו או אחרת.

רמה 5 – נותן ומקבל מכירים אחד את השני

יש היכרות בין הנותן והמקבל אבל הנותן לא מחכה לבקשה, אלא מקדים את נתינתו

רמה 6 – נתינה לאחר בקשה

כמו רמה 5 יש היכרות אבל פה הנותן לא הקדים את נתינתו אלא חיכה לבקשה מצד המקבל ורק לאחר מכן נתן לו.

רמה 7 -נתינה בסבר פנים יפות

לתת כפי יכולתך אבל בסבר פנים יפות

רמה 8-נתינה בסבר פנים חמוצות

לתת ואפילו לתת הרבה אבל בלי חיוך ובאופן לא נעים אמנם מצווה יש פה אבל זו הדרך הפחותה ביותר באופן הנתינה.

אפשרויות הנתינה באתר בית חב"ד אור בלב

ניתן לבצע באופן מאובטח תרומה למגוון מטרות לפי בחירתכם.

ניתן לתרום בכרטיס אשראי באופן מאובטח או באמצעות תרומה בביט.

סיוע לתושבי הדרום

ניתן לתרום לטובת תושבי הדרום באמצעות בית חב"ד בעיר שדרות היכנסו לקישור המצורף

תרומה סיוע הומניטרי לתושבי הדרום

נתינת צדקה לפני יום הכיפורים

ראו ערך מורחב פדיון כפרות

צדקה בחודש אדר

בחודש אדר ישנם שתי מצוות חשובות של נתינה לצדקה תוכלו לקרוא עליהם בהרחבה באתר

ימים הסמוכים לחג פסח

מנהג ישראל ונפסק בשולחן ערוך לערוך מגבית מיוחדת הנקראת בשם קמחא דפסחא לטובת תרומה לנזקקים כדי שיהיה למשפחות צרכי חג הפסח בכבוד.

 המנהג לתרום יחד עם מכירת חמץ לגוי סמוך לחג פסח.

נתינת צדקה לכבוד רבי שמעון בר יוחאי

בסמוך לל"ג בעומר ישנו מנהג לתרום חי רוטל לכבוד רבי שמעון יוחאי תוכלו להרחיב בנושא בקישור המצורף.

תרומה חי רוטל לכבוד רשב"י

צדקה למוסדות הרבי מליובאוויטש

נתינת צדקה

תרמו צדקה דרך האתר בביט או אשראי

Beit-chabad.org

קבלה מוכרת למס (סעיף 46)

ניתן לפנות אלינו גם באמצעות whatsapp