פרשת תרומה

פרשת תרומה באתר בית חב"ד
Beit-chabad.org

פרשת תרומה

תרומה למרכז החסד

התרומה בביט / אשראי / פייפאל

לתרומה בהעברה בנקאית לחצו כאן

שמות התורמים והבקשות לתפילה יועברו לברכה אצל ציון הרבי מליובאוויטש

הקבלה מוכרת למס לפי סעיף 46

התרומה באמצעות חב"ד תומכי תמימים – אור מנחם ע"ר ח.פ 580439081

ברוכים הבאים לאתר חב"ד אור בלב

באתר תוכן יהודי, הלכות ומנהגים, פרשת השבוע, חגי ישראל ומועדי השנה ועוד..

באפשרותכם להיות שותפים בפעילות החסד והנתינה.

שמות התורמים יועברו לברכה בציון הרבי מליובאוויטש

התרומה בביט / אשראי / פייפאל והקבלה מוכרת לצרכי מס לפי סעיף 46

התרומה באמצעות חב"ד תומכי תמימים – אור מנחם ע"ר ח.פ 580439081

פרשת תרומה  – נתינת התרומה עבור בניית המשכן

בתחילת פרשתנו הקב"ה מצווה את משה שיצווה את בני ישראל לבנות עבורו משכן – מקום מיוחד לגילוי כבוד ה' והשכינה. את התרומות למשכן נדרשים להביא בתרומה כל בני ישראל כל אחד כפי נדיבות ליבו. עבור בניית המשכן ניתנות הוראות להבאת חומרי גלם. תכנית המשכן מוצגת למשה ע"י הקב"ה ועליו לדאוג לביצועה המעשי.

הוראות לבניית ארון העדות

על ארון העדות להיעשות מעצי שיטים. מידות ארון העדות – שתי אמות וחצי לאורך ולרוחב, לגובה אמה וחצי. על הארון להיות מצופה זהב טהור, מבפנים ומבחוץ. יש לעטרו בעיטור מסביב לו – "זר זהב". יש בצדי הארון יש לעשות טבעות זהב שיחזיקו את המוטות מעצי שיטים שישמשו לנשיאת הארון. יש להקפיד שהמוטות לא יסורו מתוך הטבעות. בתוך הארון יונחו לוחות הברית.

עד כה דובר בארון עצמו ובאמצעים לנשיאתו, כעת ידובר במכסה הארון – "כפורת". גודלה בהתאם לגודל הארון – שתי אמות וחצי. מעל המכסה יש להעמיד דמות כרובים [בדברי חז"ל נידון הדבר והסברים לו] אחד מול השני. במקום בו יונחו הכרובים והארון שם תהיה התגלות ה'.

שולחן לחם הפנים

על השולחן להיעשות מעצי שיטה מצופים זהב, עם תוספות של עיטורים וטבעות להחזקת מוטות. כמו כן יש לעשות כלים נוספים עבור השימוש בו – קערות, כפות, צינורות ועמודים להחזקת לחם הפנים.

המנורה

יש לעשות מנורה – כלי להדלקת נרות בבית ה'. את המנורה יש לעשות "מקשה" באמצעות פיסול והכאה בגוש זהב שלם ולא ביציקה. על המנורה להיות בעלת שבעה קנים, שלושה מכל צד, וקנה אמצעי. על המנורה להיות בעלת עיטורים: גביע, כפתור, פרח. כמו כן יש ליצור כלים שישמשו להטבת והדלקת נרות המנורה.

יריעות גג המשכן

עשרה יריעות עבור כיסוי המשכן. חומרי ההכנה הם: פשתן לבן קלוע עם חוטי צמר בצבעי תכלת וארגמן וצבע אדום בהיר. על היריעות אמורה להיות תמונה של כרובים מכל אחד מצדי הבד. יש לעשות בצדי היריעות לולאות לתפיסתם והחזקתם. בנוסף יש לעשות יריעות נוספות עבור כיסוי צדדי המשכן שירדו מגג המשכן אל צדדיו.

דפנות המשכן

קורות המשכן צריכות להיעשות מעצי שיטה, עליהם לעמוד כצורת גדילתם. יש לעשותם באופן שכל קרש יהיה משולבות כך שכל בליטה תיכנס לתוך שקע בכדי שיעמדו בצורה יציבה והדוקה. בצדי קרשי המשכן יש לעשות בריחים שבתוכם יעבור קרש מאחד להעמדתם. הבריחים צריכים להיות עשויים מעץ שיטה מצופים בזהב.

הפרוכת

הפרוכת היא מעין מסך שאמורה לשמש הבדלה בין קודש הקודשים שבתוכו מונח ארון העדות לבין הקודש ששם מונחים שולחן לחם הפנים, מנורת הזהב. על הפרוכת להיעשות מצבעים שונים בצורת קליעה מיוחדת, יש להניחה על ארבעה עמודי שיטה מצופים זהב שטבעותיהם זהב והחלק התחתון המחזיק עשוי מכסף. כך תוחזק הפרוכת ותשמש מחיצה בין חלק 'הקודש' לבין 'קודש הקודשים'.

מזבח העולה

המזבח שעליו יוקרבו הקורבנות מיקומו הוא בחצר המשכן. יש לעשות את גופו מעצי שיטה ולצפותו בנחושת. יש לעשות למזבח כלים שישמשו לפעילותו התקינה של המזבח, כלי ניקוי, כלי קיבול, וכלים נוספים. על הכלים להיעשות נחושת.

סיום פרשת תרומה – חצר המשכן

יש לעשות למשכן חצר מקיפה מסביב על מנת לתחום את אזור המשכן מכל צדדיו – למעט השארת פתח כניסה למשכן. חלק מחצר המשכן עשויה כסף וחלקה נחושת. אורך חצר המשכן – מאה אמה. רוחבה – חמישים אמה. גובהה – חמש אמות.

נתינת צדקה לפני שבת פרשת תרומה

מנהג ישראל לקיים מצוות צדקה טרם הדלקת הנרות וכניסת השבת, אפשר לתת תרומה אונליין בביט או אשראי למרכז החסד חב"ד אור בלב.

קראו גם אודות:

פרשת תרומה תצווה

תרומה אונליין

תרומה בביט / אשראי / פייפאל

Beit-chabad.org

קבלה מוכרת למס (סעיף 46)

ניתן לפנות אלינו גם באמצעות whatsapp