פרשת תרומה

פרשת תרומה באתר בית חב"ד
Beit-chabad.org

פרשת תרומה

ניתן לתרום דרך האתר: בביט / אשראי / פייפאל.

לתרומה בהעברה בנקאית לחצו כאן

קבלת-תרומה מוכרת לצרכי מס לפי סעיף 46 תשלח למייל בסיום.

התרומה לחב"ד תומכי תמימים – אור מנחם ע"ר ח.פ 580439081

ברוכים הבאים לאתר בית חב"ד

באתר תמצאו תוכן יהודי, הלכות ומנהגים, מעגל השנה, מצוות וכו'

בנוסף באפשרותכם לתרום ולהיות שותפים בפעילות התורה והחסד של בית חב"ד

שמות התורמים יועברו לברכה לרבי מליובאוויטש

התרומות באמצעות אתר Beit-Chabad.org מוכרות לצרכי מס לפי סעיף 46

סליקת הכספים והפקת קבלות באמצעות בית חב"ד עמותת ישי"ק תומכי תמימים שבעיר אור יהודה ח.פ 580439081

נתינת צדקה שבת פרשת תרומה

מנהג ישראל לקיים מצוות צדקה טרם הדלקת הנרות, אפשר  לתת תרומה אונליין בביט או אשראי, באפשרותכם גם לקיים ממצוות מעשר כספים באמצעות הישיבה.

פרשת תרומה  – נתינת התרומה עבור בניית המשכן

בתחילת פרשתנו הקב"ה מצווה את משה שיצווה את בני ישראל לבנות עבורו משכן – מקום מיוחד לגילוי כבוד ה' והשכינה. את התרומות למשכן נדרשים להביא בתרומה כל בני ישראל כל אחד כפי נדיבות ליבו. עבור בניית המשכן ניתנות הוראות להבאת חומרי גלם. תכנית המשכן מוצגת למשה ע"י הקב"ה ועליו לדאוג לביצועה המעשי.

הוראות לבניית ארון העדות

על ארון העדות להיעשות מעצי שיטים. מידות ארון העדות – שתי אמות וחצי לאורך ולרוחב, לגובה אמה וחצי. על הארון להיות מצופה זהב טהור, מבפנים ומבחוץ. יש לעטרו בעיטור מסביב לו – "זר זהב". יש בצדי הארון יש לעשות טבעות זהב שיחזיקו את המוטות מעצי שיטים שישמשו לנשיאת הארון. יש להקפיד שהמוטות לא יסורו מתוך הטבעות. בתוך הארון יונחו לוחות הברית.

עד כה דובר בארון עצמו ובאמצעים לנשיאתו, כעת ידובר במכסה הארון – "כפורת". גודלה בהתאם לגודל הארון – שתי אמות וחצי. מעל המכסה יש להעמיד דמות כרובים [בדברי חז"ל נידון הדבר והסברים לו] אחד מול השני. במקום בו יונחו הכרובים והארון שם תהיה התגלות ה'.

שולחן לחם הפנים

על השולחן להיעשות מעצי שיטה מצופים זהב, עם תוספות של עיטורים וטבעות להחזקת מוטות. כמו כן יש לעשות כלים נוספים עבור השימוש בו – קערות, כפות, צינורות ועמודים להחזקת לחם הפנים.

המנורה

יש לעשות מנורה – כלי להדלקת נרות בבית ה'. את המנורה יש לעשות "מקשה" באמצעות פיסול והכאה בגוש זהב שלם ולא ביציקה. על המנורה להיות בעלת שבעה קנים, שלושה מכל צד, וקנה אמצעי. על המנורה להיות בעלת עיטורים: גביע, כפתור, פרח. כמו כן יש ליצור כלים שישמשו להטבת והדלקת נרות המנורה.

יריעות גג המשכן

עשרה יריעות עבור כיסוי המשכן. חומרי ההכנה הם: פשתן לבן קלוע עם חוטי צמר בצבעי תכלת וארגמן וצבע אדום בהיר. על היריעות אמורה להיות תמונה של כרובים מכל אחד מצדי הבד. יש לעשות בצדי היריעות לולאות לתפיסתם והחזקתם. בנוסף יש לעשות יריעות נוספות עבור כיסוי צדדי המשכן שירדו מגג המשכן אל צדדיו.

דפנות המשכן

קורות המשכן צריכות להיעשות מעצי שיטה, עליהם לעמוד כצורת גדילתם. יש לעשותם באופן שכל קרש יהיה משולבות כך שכל בליטה תיכנס לתוך שקע בכדי שיעמדו בצורה יציבה והדוקה. בצדי קרשי המשכן יש לעשות בריחים שבתוכם יעבור קרש מאחד להעמדתם. הבריחים צריכים להיות עשויים מעץ שיטה מצופים בזהב.

הפרוכת

הפרוכת היא מעין מסך שאמורה לשמש הבדלה בין קודש הקודשים שבתוכו מונח ארון העדות לבין הקודש ששם מונחים שולחן לחם הפנים, מנורת הזהב. על הפרוכת להיעשות מצבעים שונים בצורת קליעה מיוחדת, יש להניחה על ארבעה עמודי שיטה מצופים זהב שטבעותיהם זהב והחלק התחתון המחזיק עשוי מכסף. כך תוחזק הפרוכת ותשמש מחיצה בין חלק 'הקודש' לבין 'קודש הקודשים'.

מזבח העולה

המזבח שעליו יוקרבו הקורבנות מיקומו הוא בחצר המשכן. יש לעשות את גופו מעצי שיטה ולצפותו בנחושת. יש לעשות למזבח כלים שישמשו לפעילותו התקינה של המזבח, כלי ניקוי, כלי קיבול, וכלים נוספים. על הכלים להיעשות נחושת.

סיום פרשת תרומה – חצר המשכן

יש לעשות למשכן חצר מקיפה מסביב על מנת לתחום את אזור המשכן מכל צדדיו – למעט השארת פתח כניסה למשכן. חלק מחצר המשכן עשויה כסף וחלקה נחושת. אורך חצר המשכן – מאה אמה. רוחבה – חמישים אמה. גובהה – חמש אמות.

פרשת תרומה

תרומה אונליין

השמות והבקשות יועברו לברכה בציון הרבי מליובאוויטש

הקבלה מוכרת לצרכי מס לפי סעיף 46

ניתן לפנות לבית חב"ד גם באמצעות whatsapp

נא בחרו את סוג התרומה!

הקבלה מוכרת למס לפי סעיף 46

פדיון כפרות

פדיון כפרות קל ופשוט קיימו את המצווה כעת באמצעות בית חב"ד!

(קבלה מוכרת לצרכי מס סעיף 46)

תרומה חודשית

השמות והבקשות יועברו לברכה בציון הרבי מליובאוויטש

הקבלה מוכרת לצרכי מס לפי סעיף 46