חודש טבת

חודש טבת - מנהגים ורעיונות באתר בית חב"ד
Beit-Chabad.org

חודש טבת

מצווה לתת צדקה בצום עשרה בטבת תרומת 'אגרא דתעניתא' – כעת ההזדמנות שלכם לקיים את המצווה

התרומה בביט / אשראי / פייפאל.

פרטים לתרומה בהעברה בנקאית: בנק פועלים סניף 657 חשבון 614939

נא תעדכנו כאן כדי שנפיק קבלה על שמכם.

להוראת קבע בנקאית: פתחו הרשאה לחיוב חשבון עבור קוד מוסד 56211 ולאחר מכן נא עדכנו אותנו כאן

היו שותפים בפעילות התורה והחסד של בית חב"ד

בזכות המצווה תזכו בע"ה לשפע ברכה והצלחה בגשמיות וברוחניות

שמות התורמים יוזכרו לברכה בציון הקדוש של הרבי מליובאוויטש

התרומות לבית חב"ד באמצעות אתר Beit-Chabad.org מוכרות לצרכי מס לפי סעיף 46

סליקת הכספים והפקת קבלות באמצעות בית חב"ד עמותת ישי"ק תומכי תמימים שבעיר אור יהודה ח.פ 580439081

חודש טבת

חודש טבת הוא החודש הרביעי לחודשי השנה, כאשר מונים את החודשים מחודש תשרי.

אם מונים את החודשים מניסן, טבת הוא החודש העשירי, וכך הוא מופיע במגילת אסתר: " בחודש העשירי הוא חודש טבת".

מספר הימים במהלך החודש

בחודש טבת תמיד יהיו עשרים ותשעה ימים. 

ראש חודש טבת

ראש חודש לפעמים יוצא יום אחד כאשר חודש כסלו הוא בן עשרים ותשעה יום.

ולפעמים ראש חודש הוא יומיים, כאשר חודש כסלו בן שלשים יום, ל' כסלו הוא היום הראשון של ראש חודש ו-א' טבת הוא היום השני.

הימים הראשונים של טבת

הימים הראשונים של החודש הם ימים שמחים, המשך וסיום של חג החנוכה עד השיא של "זאת חנוכה".

כאשר ראש חודש חל בשבת מוציאים שלשה ספרי תורה: בראשון קוראים את פרשת השבוע, בשני קריאה לראש חודש ובשלישי קריאה לחנוכה.

שלש תעניות ברצף

בתאריכים ח' טבת, ט' טבת ו-י' טבת גזרו תעניות על אירועים מצערים שקרו בימים אלה. תענית עשרה בטבת מוכרת והרבה מתענים ביום זה, אך תעניות ח' ט' טבת אינן תעניות ציבור, אלה הן תעניות של צדיקים. רק יחידים מתענים תעניות אלה.

ח' טבת

בתאריך ח' טבת תורגמה התורה ליוונית בפקודתו של תלמי המלך. המלך כינס שבעים ושניים מחכמי ישראל והכניס אותם לשבעים ושנים בתים שונים.

הוא אמר לכל אחד מהם שיתרגם לו את התורה ליוונית. המטרה שלו היתה להכשיל אותם ולהראות, שכל אחד מתרגם בצורה שונה, וכך כאילו התורה ח"ו אינה אמת.

הם סיימו את התרגום בתאריך ח' טבת, ולגודל הנס, כולם תרגמו אותו דבר. היו דברים, שהם שינו, כדי שהגוי יוכל להבין אותם נכון.

כמו למשל במקום בראשית ברא אלוקים הם כתבו אלוקים ברא בראשית, כדי שלא יחשבו שבראשית ברא את אלקים ח"ו. הסתבר, שבאורח ניסי, כולם שינו את אותן מילים ובאותה צורה בדיוק. אותו יום היה קשה כמו היום שעשו בו בני ישראל את העגל, ולכן צדיקים מתענים בו.

ט' טבת

בתשעה בטבת הוא יום של תענית צדיקים. ביום זה מתו עזרא ונחמיה, שהעלו את בני ישראל מגלות בבל. הם דאגו להם לכל מה שהיו צריכים, ומיתתם היתה אבידה קשה לאותו הדור.

צום עשרה בטבת

עשרה בטבת הוא יום תענית ציבור כי ביום זה התחיל המצור על ירושלים.

בצום עשרה בטבת יש חומרה יותר משאר הצומות. אם הצום חל ביום שישי משלימים את הצום, למרות שהוא מסתיים לאחר כניסת השבת, וזאת משום שהתחלת המצור היא גם התחלת החורבן. 

מאורעות נוספים במהלך החודש 

ישנם תאריכים בעלי משמעות ייחודית ונמנה אותם על הסדר.

א' בחודש

בימי בית המקדש הראשון גלה יכניה מלך יהודה ואתו רוב גדולי העיר, חכמיה ומגיניה.

כ"ג בחודש

גירוש יהודי פורטגל, שהועמדו בפני ברירה להמיר את דתם או לגלות.

כ' טבת

כ' טבת יום הסתלקות הרמב"ם.

ה' טבת – דידן נצח

משפט הספרים הידוע התנהל בעקבות גניבה של ספרים מספריית ליובאוויטש.יורש של אדמו"ר הריי"צ טען, שהספרים היו רכושו הפרטי, ולכן יש לו חלק בספרים. המשפט התחיל ב-י"ט כסלו תשמ"ו.

בתאריך ה' טבת פסק בית המשפט בארצות הברית בהתאם לעדותה של הרבנית חיה מושקא נ"ע, ביתו של אדמו"ר הריי"צ, שהרבי והספרים שייכים לחסידים.

יום ה' בטבת הפך ליום של שמחה, יום של "דידן נצח". ביום זה נוהגים להתוועד ולרכוש ספרי קודש, עפ"י הוראתו של הרבי מליובאוויטש ליום זה.

כ"ד טבת – הסתלקות אדמו"ר הזקן מייסד חסידות חב"ד

בתקופת מלחמת נפוליון ברח אדמו"ר הזקן מפניו עם כל משפחתו. היתה זו תקופת חורף קשה, שבעטיה נגרמה המפלה של נפוליון. אדמו"ר הזקן חלה בדרך, ובהיותו בכפר פיענא הסתלק. הוא הובא לבית העלמין היהודי בהאדיטש ושם נטמן.

חודש טבת