חודש טבת

חודש טבת - באתר חב"ד
Beit-Chabad.org

חודש טבת

התרומה בביט / אשראי / פייפאל

הקבלה מוכרת לצרכי מס לפי סעיף 46

לתרומה בהעברה בנקאית לחצו כאן

התרומה לחב"ד תומכי תמימים – אור מנחם ע"ר ח.פ 580439081

ברוכים הבאים לאתר חב"ד אור בלב

באתר תוכן יהודי, הלכות ומנהגים, פרשת השבוע, חגי ישראל ומועדי השנה ועוד..

באפשרותכם להיות שותפים בפעילות החסד והנתינה.

שמות התורמים יועברו לברכה בציון הרבי מליובאוויטש

התרומה בביט / אשראי / פייפאל והקבלה מוכרת לצרכי מס לפי סעיף 46

התרומה באמצעות חב"ד תומכי תמימים – אור מנחם ע"ר ח.פ 580439081

תוכן עניינים:

חודש טבת

כאשר מונים את החודשים מחודש תשרי, טבת הוא החודש הרביעי לחודשי השנה.

אם מונים את החודשים מניסן, אזי הוא החודש העשירי, וכך הוא מופיע במגילת אסתר: "בחודש העשירי הוא חודש טבת".

בחודש זה תמיד יהיו עשרים ותשעה ימים. 

ראש חודש

ראש חודש לפעמים יוצא יום אחד כאשר חודש כסלו הוא בן עשרים ותשעה יום.

ולפעמים ראש חודש הוא יומיים, כאשר חודש כסלו בן שלשים יום, ל' כסלו הוא היום הראשון של ראש חודש ו-א' טבת הוא היום השני.

הימים הראשונים של החודש

הימים הראשונים של החודש הם ימים שמחים, המשך וסיום של חג החנוכה עד השיא של "זאת חנוכה".

כאשר ראש חודש חל בשבת מוציאים שלשה ספרי תורה: בראשון קוראים את פרשת השבוע, בשני קריאה לראש חודש ובשלישי קריאה לחנוכה.

שלש תעניות ברצף

בתאריכים ח' – ט' – י' טבת גזרו תעניות על אירועים מצערים שקרו בימים אלה. צום עשרה בטבת מוכר ונפסק בהלכה שכל ישראל יצומו בו.

תעניות ח' ט' אינן תעניות ציבור רק יחידים צדיקים מתענים תעניות אלו.

ח' בחודש

בתאריך ח' טבת תורגמה התורה ליוונית בפקודתו של תלמי המלך. המלך כינס שבעים ושניים מחכמי ישראל והכניס אותם לשבעים ושנים בתים שונים.

הוא אמר לכל אחד מהם שיתרגם לו את התורה ליוונית. המטרה שלו היתה להכשיל אותם ולהראות, שכל אחד מתרגם בצורה שונה, וכך כאילו התורה ח"ו אינה אמת.

הם סיימו את התרגום בתאריך ח' בחודש , ולגודל הנס, כולם תרגמו אותו דבר. היו דברים, שהם שינו, כדי שהגוי יוכל להבין אותם נכון.

כמו למשל במקום בראשית ברא אלוקים הם כתבו אלוקים ברא בראשית, כדי שלא יחשבו שבראשית ברא את אלקים ח"ו. הסתבר, שבאורח ניסי, כולם שינו את אותן מילים ובאותה צורה בדיוק. אותו יום היה קשה כמו היום שעשו בו בני ישראל את העגל, ולכן צדיקים מתענים בו.

ט' בחודש

בתאריך ט' בחודש הוא יום של תענית צדיקים. ביום זה מתו עזרא ונחמיה, שהעלו את בני ישראל מגלות בבל. הם דאגו להם לכל מה שהיו צריכים, ומיתתם היתה אבידה קשה לאותו הדור.

צום עשרה בטבת

יום עשרה בחודש הוא יום תענית ציבור כי ביום זה התחיל המצור על ירושלים.

בצום זה יש חומרה יותר משאר הצומות. אם הצום חל ביום שישי משלימים את הצום, למרות שהוא מסתיים לאחר כניסת השבת, וזאת משום שהתחלת המצור היא גם התחלת החורבן.

באתר מדריך לצום עשרה בטבת, כמו כן יש מצווה לתת לצדקה את דמי הסעודות שנחסכו בעקבות הצום תרומה לנזקקים, תרומה זו מכונת בשם אגרא דתעניתא.

מאורעות נוספים במהלך החודש 

ישנם תאריכים בעלי משמעות ייחודית ונמנה אותם על הסדר.

א' בחודש

בימי בית המקדש הראשון גלה יכניה מלך יהודה ואתו רוב גדולי העיר, חכמיה ומגיניה.

כ"ג בחודש

גירוש יהודי פורטגל, שהועמדו בפני ברירה להמיר את דתם או לגלות.

כ' טבת

כ' טבת יום הסתלקות הרמב"ם.

ה' טבת – דידן נצח

משפט הספרים הידוע התנהל בעקבות גניבה של ספרים מספריית ליובאוויטש.יורש של אדמו"ר הריי"צ טען, שהספרים היו רכושו הפרטי, ולכן יש לו חלק בספרים. המשפט התחיל ב-י"ט כסלו תשמ"ו.

בתאריך ה' בחודש פסק בית המשפט בארצות הברית בהתאם לעדותה של הרבנית חיה מושקא נ"ע, ביתו של אדמו"ר הריי"צ, שהרבי והספרים שייכים לחסידים.

יום ה' בטבת הפך ליום של שמחה, יום של "דידן נצח". ביום זה נוהגים להתוועד ולרכוש ספרי קודש, עפ"י הוראתו של הרבי מליובאוויטש ליום זה.

זה הזמן לחשוב לעשות שותפות אמת בעם תלמידי הישיבה הקדושה מה שמכונה בלשון ההלכה הסכם יששכר וזבולון.

כ"ד טבת – הסתלקות אדמו"ר הזקן מייסד חסידות חב"ד

בתקופת מלחמת נפוליון ברח אדמו"ר הזקן מפניו עם כל משפחתו. היתה זו תקופת חורף קשה, שבעטיה נגרמה המפלה של נפוליון. אדמו"ר הזקן חלה בדרך, ובהיותו בכפר פיענא הסתלק. הוא הובא לבית העלמין היהודי בהאדיטש ושם נטמן.

חודש טבת

תרומה אונליין

התרומה בביט או אשראי, קבלה מוכרת למס לפי סעיף 46

ניתן לפנות לבית חב"ד גם באמצעות whatsapp

נא בחרו את סוג התרומה!

הקבלה מוכרת למס לפי סעיף 46

הילולת רחל אמנו

בתקופה הקשה של עם ישראל, מי שהציל אותם בתפילות, היא רחל אמנו!

שאו תפילה, שלחו בקשות לברכה ותרמו צדקה להצלחת עם ישראל

תרומה חודשית

השמות והבקשות יועברו לברכה בציון הרבי מליובאוויטש

הקבלה מוכרת לצרכי מס לפי סעיף 46