פרשת תזריע

פרשת תזריע באתר חב"ד
Beit-chabad.org

פרשת תזריע

תרומה למרכז החסד

התרומה בביט / אשראי / פייפאל

לתרומה בהעברה בנקאית לחצו כאן

שמות התורמים והבקשות לתפילה יועברו לברכה אצל ציון הרבי מליובאוויטש

הקבלה מוכרת למס לפי סעיף 46

התרומה באמצעות חב"ד תומכי תמימים – אור מנחם ע"ר ח.פ 580439081

ברוכים הבאים לאתר חב"ד אור בלב

באתר תוכן יהודי, הלכות ומנהגים, פרשת השבוע, חגי ישראל ומועדי השנה ועוד..

באפשרותכם להיות שותפים בפעילות החסד והנתינה.

שמות התורמים יועברו לברכה בציון הרבי מליובאוויטש

התרומה בביט / אשראי / פייפאל והקבלה מוכרת לצרכי מס לפי סעיף 46

התרומה באמצעות חב"ד תומכי תמימים – אור מנחם ע"ר ח.פ 580439081

פרשת תזריע

בסיום פרשת שמיני דיברה התורה על רשימת בעלי חיים המותרים באכילה ולאחר מכן מפרטת את טומאתם של נבלות בעלי חיים. בשונה משאר בעלי החיים טומאת אדם אינה מסתכמת כאצל בעלי החיים במותם בלבד, אלא חלק ממהלך חיי היהודי קשור בדינים אלו. הנושא הראשון בפרשה זו עוסק בדיני טומאת יולדת – העוסק בהבאת ולידת חיים חדשים לעולם.  

בפרשתנו ממשיכה התורה לעסוק בדיני טומאה וטהרה. דינים אלו מוגדרים בחלק ה'חוקים' של התורה – ללא טעם וסברה שכלית אלא מצד ציווי ה' בלבד.

טומאת יולדת וטהרתה

התורה עוסקת בדיני טומאת יולדת. זמני ההיטהרות שונים מלידת בן לבת. לידת בן מצריכה היטהרות של שבוע ולאחר מכן שלושים ושלושה ימים עד הבאת קורבן היולדת. לבת זמן ההיטהרות כפול, כולל זמן היטהרות של שבועיים ולאחר מכן שישים וששה ימים עד להבאת הקורבן.

עבור קורבן היולדת ניתן להביא כבש בן שנה עבור קרבן עולה, ובנוסף בן יונה או יונת בר לקרבן חטאת. במידה ואין באפשרותה הכלכלית של היולדת להביא קרבן עולה של כבש יכולה היולדת להביא שני בני יונה שאחד ייחשב עבור קרבן עולה ואחד עבור קרבן חטאת.

נגע צרעת באדם

נושא זה של טומאת מצורע ודיני טהרתו אינם עוסקים במשמעות הפיזית בלבד אלא במשמעות רוחנית, עמוקה יותר. במקרה של צרעת אצל אדם אין הכוונה למחלה אלא לסימן משמים עבור אותו אדם שיש לו צורך לתקנו. מסיבה זו טיפול בצרעת אינו שייך לרופא אלא לכהן – דמות אדם רוחני העסוק בדברים שבקדושה. כאשר מופיעים במקרא אנשים כמצורעים אין מדובר על אנשים פשוטים אלא אנשים חשובים וידועים.

על פי דברי חכמים חלק מהסיבות להופעת הצרעת קשורות בהתנהגות לא נאותה בתחומים שבין אדם לחברו, גאווה או פגיעה בזולת.

כאשר מופיעים על בשר אדם כתמים לבנים הדבר מצריך בדיקה בידי הכהן בשביל להחליט האם נגע זה נחשב כטומאה או לאו. סימן מרכזי לצרעת הוא שאם מופיעות שערות לבנות במרכז הכתם או שבתוך הכתם ישנו חלק בריא ללא נגע זהו סימן לטומאת צרעת. במקרה של ספק יש צורך לבודד את המצורע למשך שבוע עד בכדי לראות האם הנגע מתפשט או נעצר ובהתאם לכך לפסוק את דינו.

צרעת שחין או כוויה

לעתים נגע צרעת יכול להופיע בעקבות שחין או כוויה. המדד לקביעה האם האדם טמא או טהור היא האם על הכתם צמחו שערות לבנות או שהנגע המשיך להתפשט. בשונה מצרעת אם לאחר שבוע הנגע לא המשיך להתפשט האדם נחשב טהור כיון שמקום הנגע כבר היה פגוע קודם לכן.

צרעת הראש והזקן

ישנו סוג נגע שנקרא 'נתק'. הגדרתו של 'נתק' היא כאשר מקום הופעתו הוא בשערות הראש או הזקן. באותו מקום מופיעות שערות צהובות שמצביעות על טומאה. במקרה של ספק יש להותיר זמן של שבוע או שבועיים בכדי לברר את ההחלטה, לטומאה או לטהרה. באם השערות הצהובות גדלו נידון ה'נתק' כטמא ובמקרה שנפלו השערות ייחשב הדבר כצרעת העור.

צרעת הבגדים

לצרעת הבגד ישנן כמה צורות הופעה. ככתם אדום או ירוק. תופעה זו אינה טבעית אלא נסית. צרעת הבגד שונה מצרעת הגוף בכך שבמידה והבגד טמא יש לשורפו. המשותף לצרעת האדם והגוף הוא שבשניהם הכהן הוא זה שפוסק את דינו של הדבר.

דין הבגדים לטומאה או לטהרה אינו נקבע באופן מיידי אלא נדרש זמן המתנה של שבוע בכדי להחליט על דינו של הבגד. במקרים מסוימים הבגד ייחשב טמא גם אם לא השתנה בו דבר.

שבת שלום ומבורך

חב"ד – אור בלב

נתינת צדקה שבת פרשת תזריע

מנהג ישראל סמוך ל-כניסת שבת לתת צדקה, באפשרותכם לתרום בקישור המצורף

ניתן לתרום עבור הישיבה או לתרום לנזקקיםקמחא דפסחא.

***

קראו אודות מצוות החגים

פרשת תזריע מצורע

תרומה אונליין

תרומה בביט / אשראי / פייפאל

Beit-chabad.org

קבלה מוכרת למס (סעיף 46)

ניתן לפנות אלינו גם באמצעות whatsapp