חודש סיוון

חודש סיוון - מנהגים ורעיונות באתר בית חב"ד
Beit-Chabad.org

צילום: משה קווארט

ניתן לתרום דרך האתר: בביט / אשראי / פייפאל.

לתרומה בהעברה בנקאית לחצו כאן

קבלת-תרומה מוכרת לצרכי מס לפי סעיף 46 תשלח למייל בסיום.

התרומה לחב"ד תומכי תמימים – אור מנחם ע"ר ח.פ 580439081

התורה הבטיחה "עשר בשביל שתתעשר" יהודי שנותן מדי חודש 10% מעמלו לצדקה, בורא עולם מחזיר לו שפע עשירות פי כמה וכמה.

הרבי מליובאוויטש הזמין כל יהודי לקראת "אלול" – חודש הרחמים והסליחות, להחליט לתת סכום קבוע מדי חודש לצדקה, והסביר:

"על ידי שהאדם מתחייב לתת באופן קבוע לצדקה, הוא פועל שאלוקים יפתח לו צינורות שפע ופרנסה בהרחבה באופן שיוכל לממש את החלטתו הטובה."

אל תפספסו את ההזדמנות לקראת השנה החדשה תשפ"ד! 

מידת השפע והברכה תלויה בך!

הצטרפו עוד היום לתרומה חודשית קבועה בכל סכום שתבחרו.

ובע"ה תחתמו לשנה טובה ומתוקה.

היו שותפים בפעילות התורה והחסד של בית חב"ד

בזכות המצווה תזכו בע"ה לשפע ברכה והצלחה בגשמיות וברוחניות

שמות התורמים יוזכרו לברכה בציון הקדוש של הרבי מליובאוויטש

התרומות לבית חב"ד באמצעות אתר Beit-Chabad.org מוכרות לצרכי מס לפי סעיף 46

סליקת הכספים והפקת קבלות באמצעות בית חב"ד עמותת ישי"ק תומכי תמימים שבעיר אור יהודה ח.פ 580439081

חודש סיון

חודש סיון הוא החודש השלישי מחודש ניסן (כך הוא מתואר בפסוקים בהקשר למתן תורה) והחודש התשיעי מחודש תשרי.

חודש זה מכיל בתוכו את המאורע המכונן של מתן תורה. מלבד זאת בחודש זה אירעו מאורעות שונים בהיסטוריה היהודית והחסידית.

המקור בו מוזכר חודש סיון בשם זה הוא במגילת אסתר (פרק ח' פסוק ט'): "ויקראו ספרי המלך בעת ההיא בחדש השלישי הוא חדש סיון".

בראש חודש סיון – א' בסיון הגיעו בני ישראל למדבר סיני. מאז הגעתם החלה הכנתם לקראת קבלת התורה.

שלושת ימי ההגבלה

מתאריך ג' בסיון במשך שלושה ימים (ג', ד', ה') ציווה משה רבינו את עם ישראל להתכונן לקראת קבלת התורה. ימים אלו נקראים בשם "שלושת ימי ההגבלה" על שם ההכנה הכללית שניתנה לעם ישראל לימים אלו.

לגבי שלושת ימי ההגבלה ישנה מחלוקת בין החכמים האם היו אלו שלושה ימים מלאים או רק יומיים כאשר בתחילת היום השלישי ניתנה התורה.

חג השבועות

בתאריך ו' בסיון ניתנה התורה לעם ישראל. מאורע זה הוא שמכונן את היותם של עם ישראל לאומה המקיימת את ציווי ה'.

בנוסף, בזמן שבית המקדש היה קיים, היה מוקרב קרבן הביכורים – "שתי הלחם" מהחיטה החדשה של שנה זו שבתקופה זו הבשילה והינה ראויה לאכילה.

לחג זה ישנם מנהגים שונים בקהילות ישראל. אחדים מתוכם נוגעים בתחום לימוד התורה, (אמירת תיקון ליל שבועות, קריאת מגילת רות). כמו כן ישנם מנהגים שונים באכילת מאכלי חלב.

מצווה מיוחדת להרבות בנתינת צדקה ערב חג השבועות כפי שנאמר בתורה "ועשית חג שבועות להשם אלהיך, מסת נדבת ידך אשר תתן – כאשר יברכך ה' אלהיך…" (חומש דברים פרק ט"ז פסוק י')

ניתן לתרום בביט או אשראי אונליין תרומה לחג השבועות.

קראו בהרחבה מדריך לחג השבועות

שמיעת עשרת הדיברות

קריאת התורה של חג השבועות היא תיאור מעמד מתן תורה ועשרת הדיברות שבפרשת יתרו. הרבי מלובביץ' עורר על כך שיש להשתדל באופן מיוחד כי כל אחד יבוא לבית הכנסת לשמוע את קריאת עשרת הדיברות, אפילו תינוקות שבעריסה.

שעת הכושר עבור התחזקות בלימוד התורה

חג השבועות הוא שעת כושר עבור קבלת החלטות טובות בענין הוספה בלימוד התורה.

השמחה שבחג זה נובעת משייכות היהודי לתורה. לשמחה זו ישנו כוח מיוחד שביכולתו לפרוץ מחסומים ומגבלות אישיות המונעות ממנו להתחבר ללימוד התורה בקביעות.

הסתלקות דוד המלך והבעל שם טוב

בחג השבועות מציינים את תאריך ההסתלקות של שני אישים גדולים. דוד המלך – נעים זמירות ישראל, ורבי ישראל בעל שם טוב.

ימי התשלומין

בזמן בית המקדש היו שישה ימים נוספים לאחר חג השבועות עד תאריך י"ב סיון שבו מי שלא הספיק להקריב את קורבנותיו בחג יכול להשלימם בימים אלו. כיום נהוג שלא לומר תחנון החל מראש חודש סיון ועד סיום ימים אלו.

תענית כ' בסיון

דבר שונה בחודש סיון משאר החודשים הוא שבכל חודשי השנה בשבת בה מברכים את ברכת החודש (שבת מברכים) נהוג לא לומר את תפילת "אב הרחמים" שקודם תפילת מוסף.

אמנם בשבת שבה מברכים את חודש סיון באופן יוצא מן הכלל אומרים תפילת "אב הרחמים".

סיבת אמירת תפילת "אב הרחמים" נובעת לציון זכר פרעות ואירועי הרג שונים ביהודים במשך הדורות שחלק ניכר מהם אירע גם בחודש סיון.

למעשה אף נקבעה תענית מיוחדת לזכרון פרעות אלו בתאריך כ' בסיון. בחלק מקהילות ישראל נהוג לומר ביום זה סדר 'סליחות'.

סיבת אי שכיחות תענית זו כיום נובעת מפני ריבוי הצרות והמכאובים שעברו על בני ישראל מאז אותם פרעות שגרמו לעמעום זכרון פרעות אלו.

הרוגי מלכות

על פי המסורת בתאריך כ"ה סיון נהרגו חלק מעשרת הרוגי מלכות. שמות החכמים הם: רבן שמעון בן גמליאל. רבי ישמעאל בן אלישע כהן גדול. רבי חנינא סגן הכוהנים.

בתאריך כ"ז סיון שרפו את רבי חנינא בן תרדיון יחד עם ספר תורה.

חודש סיוון
צילום: משה קווארט

נא בחרו את סוג התרומה!

הקבלה מוכרת למס לפי סעיף 46

תרומה לחודש שבט

השמות והבקשות יועברו לברכה בציון הרבי מליובאוויטש

הקבלה מוכרת לצרכי מס לפי סעיף 46

ניתן לפנות לבית חב"ד גם באמצעות whatsapp

פדיון כפרות

פדיון כפרות קל ופשוט קיימו את המצווה כעת באמצעות בית חב"ד!

(קבלה מוכרת לצרכי מס סעיף 46)

תרומה חודשית

השמות והבקשות יועברו לברכה בציון הרבי מליובאוויטש

הקבלה מוכרת לצרכי מס לפי סעיף 46