חודש שבט

חודש שבט - באתר חב"ד
Beit-Chabad.org

צילום: משה קווארט

תרומה למרכז החסד

התרומה בביט / אשראי / פייפאל

לתרומה בהעברה בנקאית לחצו כאן

שמות התורמים והבקשות לתפילה יועברו לברכה אצל ציון הרבי מליובאוויטש

הקבלה מוכרת למס לפי סעיף 46

התרומה באמצעות חב"ד תומכי תמימים – אור מנחם ע"ר ח.פ 580439081

ברוכים הבאים לאתר חב"ד אור בלב

באתר תוכן יהודי, הלכות ומנהגים, פרשת השבוע, חגי ישראל ומועדי השנה ועוד..

באפשרותכם להיות שותפים בפעילות החסד והנתינה.

שמות התורמים יועברו לברכה בציון הרבי מליובאוויטש

התרומה בביט / אשראי / פייפאל והקבלה מוכרת לצרכי מס לפי סעיף 46

התרומה באמצעות חב"ד תומכי תמימים – אור מנחם ע"ר ח.פ 580439081

תוכן עניינים:

חודש שבט

שמתחילים למנות את החודשים מתשרי – שבט הוא החודש החמישי.

ואם מונים את החודשים החל מחודש ניסן כמו בתורה אזי חודש שבט הוא החודש האחד עשר לחודשי השנה.

מספר ימי החודש

החודש הוא תמיד מלא ויש בו שלשים יום.

כמו כן ראש חודש שבט הוא תמיד יום אחד, וזאת משום שהוא בא אחרי חודש טבת, שהוא תמיד חסר ויש בו עשרים ותשעה יום. 

מזל החודש

מזל החודש הוא דלי, על שם הפסוק: "יזל מים מדליו" וזאת משום שעד החודש יורדים כבר רוב גשמי החורף, והבורות והבארות מלאים מים.

כששואבים את המים בדליים שואבים מלמעלה ולא מעומק הבור או הבאר.

מקור השם

שמות החודשים מקורם מבבל.

המילה שבט באה מהמילה שבטו באכדית ובאשורית שמשמעותה מכה, מצליף על שם הגשם המצליף בחודש זה והרוחות המנשבות בו.

המילה שבט בעברית פירושה ענף, וזה מתקשר לראש השנה לאילנות החל בחודש זה.

אזכורו בתורה

החודש מוזכר בספר דברים: (עשתי עשר פירושו אחד עשר)

"ויהי בארבעים שנה בעשתי עשר חודש באחד לחודש דבר משה אל כל ישראל"

השם מוזכר גם בנביא זכריה: "ביום עשרים וארבעה לעשתי עשר חודש, הוא חודש שבט, בשנת שתים לדריוש, היה דבר ה' אל זכריה בן ברכיהו…"     

כל המוסיף גורע

המספר עשתי עשר פירושו אחד עשר. שתי עשר משמעו שתים עשרה. נוספה האות ע' – עשתי במקום שתי, וזה גרע מספר אחד, אחת עשרה במקום שתים עשרה.

חומש דברים

מראש חודש שבט עד ז' אדר דבר משה אל בני ישראל את הדברים הכתובים בספר משנה תורה הוא חומש דברים.

משה באר את התורה בשבעים לשון, והוכיח את עם ישראל על כך שלא שמעו לכל פי ה' במשך ארבעים שנה במדבר.

הוא גם מסר להם מצוות חדשות, שלא נאמרו בחומשים הקודמים, נתן את הברכות והקללות והכין את ישראל לכניסה לארץ.

כמו מתן תורה

ראש חודש שבט משול ל-ו' בסיון, יום מתן תורה בו יש נתינת כוח לקבלת התורה והמצוות בכל שנה מחדש.

כך הימים שמראש חודש שבט עד ז' אדר, הימים שבהם ניתן לנו חומש דברים, מסוגלים להתחדשות והתחזקות בלימוד התורה.

ט"ו בשבט -ראש השנה לאילן

ט"ו בשבט הוא ראש השנה לאילן. כל הפרות שחנטו לפני ט"ו בשבט נחשבים לפירות השנה הקודמת לעניין מעשרות, ערלה ונטע רבעי.

יום זה משמעותי גם עבורנו בני האדם ויש בו הנהגות מיוחדות כמו אכילת פרות שנשתבחה בהם ארץ ישראל ומרבים בנתינת צדקה, ראו בהרחבה מאמר מקיף אודות החג ט"ו בשבט.

באפשרותכם לבצע באתר תרומה אונליין וכן לתרום באופן קבוע מעשר כספים, התרומה בביט או כרטיס אשראי.

מצורף גם קישור לתרומה לנזקקים באמצעות מרכז החסד.

שבת שירה

שבת שירה היא שבת פרשת בשלח, בה קוראים את השירה שאמרו ישראל לאחר קריעת ים סוף. נוהגים לעמוד בעת קריאת השירה. 

שבת שירה תש"ב סיפר אדמו"ר הריי"צ:

"המהר"ל מפראג קבע מנהג, אשר בשבוע של פרשת בשלח היה מורה לכל מלמדי התינוקות ולכל ההורים לילדים קטנים, לקבץ את הילדים בשבת שירה בחצר בית-הכנסת ולספר להם את סיפור קריעת ים-סוף, כיצד שרו הציפורים וציפצפו בשעה שמשה וכל בני-ישראל, אנשים ונשים, שרו את שירת 'אז ישיר', והילדים הקטנים קטפו פירות מעצי הים והאכילו את הציפורים ששרו ורקדו.

המהר"ל היה מצווה לתת לילדים דייסה שיתנוה לפני התרנגולים והציפורים, לזכר הפירות שבהם האכילו הילדים הקטנים את הציפורים.

לאחר מכן היה המהר"ל מברך את הילדים ואת ההורים, שיזכו לחנך את הילדים ולגדלם לתורה, לחופה ולמעשים טובים.

תאריכים במהלך החודש

י' שבט תש"י – יום הסתלקות כ"ק אדמו"ר הריי"ץ נ"ע, האדמו"ר השישי של חסידות חב"ד ויום קבלת הנשיאות של הרבי מליובאוויטש

י' שבט תרע"ד – הסתלקות הרבנית רבקה שניאורסאהן נ"ע, אשת כ"ק אדמו"ר המהר"ש נ"ע,  האדמו"ר הרביעי של חסידות חב"ד

כ"ב שבט תשמ"ח – הסתלקות הרבנית הצדקנית מרת חיה מושקא שניאורסאהן נ"ע, רעייתו של הרבי מליובאוויטש

כ"ד שבט תרמ"ח – הסתלקות הרבנית מנוחה רחל סלונים נ"ע, בתו של כ"ק אדמו"ר האמצעי ונכדתו של כ"ק אדמו"ר הזקן – מיסד חסידות חב"ד.

חודש שבט - ט"ו בשבט
צילום: משה קווארט

תרומה אונליין

תרומה בביט / אשראי / פייפאל

Beit-chabad.org

קבלה מוכרת למס (סעיף 46)

ניתן לפנות אלינו גם באמצעות whatsapp