כניסת שבת

כניסת שבת - זמני הדלקת נרות והלכות שבת באתר בית חב"ד
Beit-chabad.org

כניסת שבת

ניתן לתרום דרך האתר: בביט / אשראי / פייפאל.

לתרומה בהעברה בנקאית לחצו כאן

קבלת-תרומה מוכרת לצרכי מס לפי סעיף 46 תשלח למייל בסיום.

התרומה לחב"ד תומכי תמימים – אור מנחם ע"ר ח.פ 580439081

ברוכים הבאים לאתר בית חב"ד

באתר תמצאו תוכן יהודי, הלכות ומנהגים, מעגל השנה, מצוות וכו'

בנוסף באפשרותכם לתרום ולהיות שותפים בפעילות התורה והחסד של בית חב"ד

שמות התורמים יועברו לברכה לרבי מליובאוויטש

התרומות באמצעות אתר Beit-Chabad.org מוכרות לצרכי מס לפי סעיף 46

התרומה באמצעות עמותת חב"ד תומכי תמימים – אור מנחם (ע"ר) ח.פ 580439081

כניסת שבת

התורה מצווה עלינו לנוח ביום השבת. דבר זה מתחיל החל מפרק זמן קודם לשקיעת החמה ביום שישי.

הסימן המרכזי לכניסת השבת הוא הדלקת נרות השבת ובכך מקבלת על עצמה בעלת הבית – או במידה שגבר מדליק את הנרות – את קדושת השבת.

החל מזמן זה אסור לעשות כל מלאכת חולין שאינה מותרת לעשותה ביום השבת עצמו.

הדלקת נרות השבת נעשית עבור כבוד השבת ועינוג השבת, בכך שהבית נעשה מואר יותר, בנוסף הדבר קשור בתחושת נעימות בבית, כיוון שבזמן החכמים בהעדר תאורה קבועה ניתן היה להיכשל בחשכה בדברים שונים.

זמן הדלקת הנרות מסוגל לתפילה ובקשה עבור הקרובים לנו, המפגש האישי שאנו שובתים ממלאכת ימי החול ומקבלים את קדושת השבת מאפשרת להתרכז בדברים חשובים ונעלים יותר.

נתינת צדקה לפני הדלקת נרות

מנהג ישראל לתת צדקה לפני הדלקת נרות וכניסת השבת.

ניתן גם לתרום אונליין באמצעות האתר.

זמן הדלקת הנרות

את נרות השבת מדליקים זמן קודם לשקיעת החמה מצד "תוספת שבת" – הוספה מחול על הקודש. זמן הדלקת נרות משתנה ממקום למקום. ברוב ערי הארץ זמן הדלקת הנרות הוא כעשרים דקות/שמונה עשרה דקות לפני שקיעת החמה. בחיפה נהוג להדליק כחצי שעה לפני השקיעה. ובירושלים מהדרים ומוסיפים פרק זמן של ארבעים דקות קודם שקיעת החמה.

[דבר זה נהוג גם ביציאת השבת, שלא להתחיל במלאכות החולין אלא לאחר המתנה של פרק זמן מסוים להראות ולבטא את חביבות השבת בכך שאינה כטורח עלינו שאנו מוציאים אותה מיד כשמתאפשר אלא אנו ממשיכים את קדושתה ואיננו רוצים להוציאה במהרה.

בתלמוד בבלי, מסכת שבת ישנה מימרא משמו של אחד החכמים: "אמר רבי יוסי, יהא חלקי ממכניסי שבת בטבריא וממוציאי שבת בציפורי". ההסבר לכך הוא שטבריה מיקומה נמוך ולכן שקיעת החמה בה מוקדמת יותר, וציפורי מיקומה גבוה כך שהיום נמשך ומתארך בה וכך יציאת השבת הינה מאוחרת יותר. דבר המבטא את חביבות השבת בכניסתה וביציאתה].

סיום מטלות הבית קודם הדלקת הנרות

יש להקפיד ולוודא כי הדברים הנצרכים עבור השבת מוכנים כבר קודם הדלקת הנרות, כדוגמת כיוון שעון שבת, הפעלת מיחם על מצב שבת, פלטה, כיבוי האור במקרר (במקררים בהם אין מצב שבת) ועוד.

המשנה מתארת כי אדם חייב לומר בביתו בערב שבת "עישרתם, עירבתם, הדליקו את הנר" כלומר שיש לוודא כי דברים שנצרך לעשותם קודם הדלקת הנרות ואי אפשר לעשותם בשבת ייעשו קודם.

תפילת מנחה של ערב שבת

בתפילת מנחה של ערב שבת ישנם מספר הוספות המיוחדות לתפילה זו (לחלק מקהילות ישראל). אמירת מזמור ק"ז בתהלים – "הודו לה' כי טוב". לאחר מכן, "פתח אליהו", ולסיום פיוט "ידיד נפש".

יש הנוהגים להכניס את השבת מוקדם יותר מהזמן הנהוג בכדי לשבת ולהתכונן כראוי, בלימוד תורה.

על חשיבות לימוד התורה בשבת אנו מוצאים מימרא בתלמוד ירושלמי: "לא ניתנו שבתות וימים טובים אלא לעסוק בהם בדברי תורה". זמן כניסת השבת מבטא את הכניסה לתוך עולם של קודש ושביתה ממלאכות החולין.

לחלק מקהילות ישראל לאחר תפילת המנחה נהוג לקרוא את "שיר השירים" וכן את פרק "במה מדליקין" שבמשנה מסכת שבת.

כניסת שבת - הדלקת נרות שבת קודש

תרומה לכבוד שבת

השמות והבקשות יועברו לברכה בציון הרבי מליובאוויטש

הקבלה מוכרת לצרכי מס לפי סעיף 46

ניתן לפנות לבית חב"ד גם באמצעות whatsapp

נא בחרו את סוג התרומה!

הקבלה מוכרת למס לפי סעיף 46

פדיון כפרות

פדיון כפרות קל ופשוט קיימו את המצווה כעת באמצעות בית חב"ד!

(קבלה מוכרת לצרכי מס סעיף 46)

תרומה חודשית

השמות והבקשות יועברו לברכה בציון הרבי מליובאוויטש

הקבלה מוכרת לצרכי מס לפי סעיף 46