סביבון

סביבון - מנהגי והלכות חג החנוכה
Beit-Chabad.org

סביבון

קמחא דפסחא תשפ"ד 2024

תרומה בביט / אשראי / פייפאל

לתרומה בהעברה בנקאית לחצו כאן

תרמו את צרכי החג למשפחות נזקקות לכבוד חג הפסח!

כמדי שנה מרכז החסד הארצי 'חב"ד אור בלב' מחלק אלפי סלי מזון למשפחות נזקקות חולים וקשישים.

שמות התורמים והבקשות לתפילה יועברו לברכה אצל ציון הרבי מליובאוויטש בסמוך לחג הפסח עת רצון וסגולה לכל הישועות.

הקבלה מוכרת למס לפי סעיף 46

התרומה באמצעות חב"ד תומכי תמימים – אור מנחם ע"ר ח.פ 580439081

ברוכים הבאים לאתר חג החנוכה של חב"ד אור בלב

באתר תלמדו כל מה שצריך לדעת על חג החנוכה הלכות, מנהגים, הדלקת נרות, סיפור חנוכה ועוד.

מצווה מיוחדת להרבות בנתינת צדקה בחג החנוכה, באפשרותכם להיות שותפים בהבאת אור ושמחת החג למשפחות נזקקות חולים וקשישים.

בזכות המצווה תזכו בע"ה לשפע ברכה והצלחה בגשמיות וברוחניות.

שמות התורמים יועברו לברכה בציון הקדוש של הרבי מליובאוויטש

תוכן עניינים

משחק הסביבון

בחג החנוכה נוהגים הילדים לשחק בסביבונים, בלילות מדליקים חנוכייה, ולא לומדים תורה, אומרים לילדים שישחקו, כדי שאחר כך יהיה כוח יותר ללמוד תורה. 

המנהג מוזכר גם בשיחות  הרבי, אשר מציין כי בחנוכה מארגנים מסיבה לילדים, מספרים להם על נס חנוכה, נותנים דמי חנוכה ומשחקים בסביבונים. 

סביבונים כאמצעי הסוואה

בתקופת היוונים נאסר על היהודים ללמוד תורה ולקיים מצוות, היהודים המשיכו ללמוד תורה במקומות מסתור שונים.

הילדים לקחו איתם סביבונים, כאשר התקרבו אליהם היוונים, הם העמידו פנים כשקועים במשחק, ולא בלימוד, וכך ניצלו מהיוונים. 

דגמים של סביבונים

סביבונים המוקדמים יותר היו בצורה דומה לקובייה. בתחתיתה חוד או רגל, שעליו מסתובב הסביבון. בחלק העליון יש מין מקל קצר, שבאמצעותו מסובבים את הסביבון.

כיום יש מיגוון רחב של סביבונים בצורות שונות, ללא פאות וללא אותיות.

ארבע אותיות בארבע פאות

על ארבע פאות הסביבון יש אותיות: נ. ג. ה. פ. בכל פאה אות אחת. האותיות הן ראשי תיבות של המילים נס גדול היה פה.

בחו"ל האותיות שונות: נ.ג.ה.ש, אותיות אלו הן ראשי תיבות של המילים: נס גדול היה שם.  

האותיות על הסביבון מזכירות את הנס שקרה בחנוכה, וזו אחת הסיבות למשחק בסביבונים.

משמעות נוספת לאותיות הסביבון אופן המשחק

לאותיות יש גם משמעות נוספת בשפת האידיש. הן מהוות ראשי תיבות של כללי המשחק בסביבונים:

  • נ- נישט בתרגום לעברית – כלום.
  • ג – גאנץ – בעברית – הכל.
  • ה – האלב – בעברית חצי.
  • ש – שטעל איין – בעברית – הוסף. 

מסובבים את הסביבון. אם הוא נופל על האות נ – המסובב לא מקבל כלום, וגם לא מפסיד כלום.

אם הסביבון נופל על ג – הכל – המשחק מקבל את כל הקופה.

אם הסביבון נופל על ה' – האלף, חצי – המשחק מקבל חצי.

ואם על האות ש – המשחק מוסיף מטבע לקופה. 

משמעויות נוספות לאותיות הסביבון

  1. נגה"ש – בגימטריה משיח 
  2. ראשי תיבות של המילים: נרות שמונה, הלל גמור.
  3. גשנה –  מקום מושבם של ישראל במצרים. ואת יהודה שלח לפניו גשנה
  4. ארבע האותיות מרמזות לארבע הגלויות: 

נ – נפש  – רמז לגלות בבל. מלך בבל החריב את בית המקדש הקשור לנפש, כפי שכתוב נפש כי תקריב מנחה.       

 ג- גוף – רמז לגלות פרס ומדי, בה שאף המן הרשע לפגוע בגוף היהודי. 

 ה – הכל – רמז לגלות רומי שיש בה את הגזרות של כל הגלויות. גם החריבו את בית המקדש, גם טבחו ורצחו יהודים וגם נלחמו נגד התורה הקדושה

ש – שכל – רמז ליוונים שלחמו בחכמת התורה

סיבוב מלמעלה וסיבוב מלמטה

חג החנוכה וחג הפורים דומים זה לזה בפרטים רבים. אחד הדברים שבהם הם דומים: בשני החגים משחקים במשחק שמסתובב.

בחג החנוכה מסובבים סביבונים ובחג הפורים מסובבים רעשנים.

ההבדל ביניהם – את הסביבון מסובבים מלמעלה ואת הרעשן מלמטה.

הסיבה לכך – בחג חנוכה היתה הגזירה על עניינים עליונים, רוחניים. גזירות על קיום התורה והמצוות. הנס גם בא מלמעלה, נצחון של מעטים על רבים, נצחון של חלשים על גיבורים.

בחג הפורים הגזירה היתה להשמיד להרוג ולאבד את הגוף היהודי, והנס היה מוסתר בלבושי הטבע. הוא נראה כתהליך טבעי לחלוטין. 

הסביבון – רמז לעם ישראל

הסביבון נופל וקם בזכות מי שמסובב אותו מלמעלה. כך עם ישראל. נופלים וקמים. הקב"ה תמיד מרים אותם ומקיים אותם לעד. 

דמי חנוכה

תרומה לזאת חנוכה

'זאת חנוכה' יום קדוש ומסוגל לכל הברכות והישועות! שלחו שמות ובקשות לתפילה ותנו צדקה ביום חיתום הדין!

קמחא דפסחא

תרמו את צרכי החג למשפחות נזקקות חולים וקשישים

[קבלת התרומה מוכרת למס סעיף 46]

צוֹם עֲשָׂרָה בְּטֵבֵת

תרומה אגרא דתעניתא צום עשרה בטבת תשפ"ד 2023

זכר למחצית השקל

קיימו את מצווות 'זכר למחצית השקל' שהיא סגולה להגנה מכל צרה ופגע רע!

מתנות לאביונים

קיימו כעת את מצוות מתנות לאביונים בו ביום בהידור!

קבלה מוכרת למס סעיף 46