פרשת חיי שרה

פרשת חיי שרה תמצית הפרשה לשולחן שבת
beit-chabad.org

פרשת חיי שרה

תרומה למרכז החסד

התרומה בביט / אשראי / פייפאל

לתרומה בהעברה בנקאית לחצו כאן

שמות התורמים והבקשות לתפילה יועברו לברכה אצל ציון הרבי מליובאוויטש

הקבלה מוכרת למס לפי סעיף 46

התרומה באמצעות חב"ד תומכי תמימים – אור מנחם ע"ר ח.פ 580439081

ברוכים הבאים לאתר חב"ד אור בלב

באתר תוכן יהודי, הלכות ומנהגים, פרשת השבוע, חגי ישראל ומועדי השנה ועוד..

באפשרותכם להיות שותפים בפעילות החסד והנתינה.

שמות התורמים יועברו לברכה בציון הרבי מליובאוויטש

התרומה בביט / אשראי / פייפאל והקבלה מוכרת לצרכי מס לפי סעיף 46

התרומה באמצעות חב"ד תומכי תמימים – אור מנחם ע"ר ח.פ 580439081

פרשת חיי שרה

פרשת וירא מסתיימת בסיפור העקדה והולדת בנים לנחור אחי אברהם.
פרשת חיי שרה מתחילה בסיפור פטירתה של שרה בעקבות העקדה וקבורתה.

פטירתה של שרה

שרה אמנו נפטרה בגיל מאה עשרים ושבע שנה בחברון.

אברהם אבינו היה באותה עת בבאר שבע והוא מגיע לחברון לספוד לשרה ולבכותה. 

לאחר מכן הוא פונה לבני חת, תושבי המקום, ומבקש מהם אחוזת קבר, כדי לקבור את שרה. אנשי המקום מכבדים מאד את אברהם ומציעים לו בנדיבות לקבור את שרה היכן שהוא רוצה.

קניית מערת המכפלה

אברהם אבינו, המעוניין לקבור אותה במערת המכפלה, מבקש שיקראו לעפרון בן צוחר, הבעלים של המערה, שיתן לו את המערה בכסף מלא.

עפרון מוכן לתת את השדה ואת המערה אשר בו במתנה לאברהם.

אברהם מסרב להצעה, הוא לא מעוניין לקבל את מערת המכפלה בתורת צדקה, אלא מבקש לקנות את המערה. עפרון נוקב במחיר גבוה במיוחד, ארבע מאות שקל כסף עובר לסוחר, אברהם משלם לו במעמד כל בני חת, והמערה, כולל השדה וכל אשר בו, עוברת לבעלותו.

לאחר מכן קובר אברהם את שרה במערה.

מינוי אליעזר לשדכן

אברהם קורא לעבדו הנאמן אליעזר, המושל על כאשר לו, ומשביע אותו שלא יקח אשה לבנו יצחק מבנות הכנעני, אלא ילך למקום הולדתו, ויקח לו אשה מבנות משפחתו.

העבד שואל האם להשיב את יצחק לשם, במקרה שהאשה לא תסכים לבוא לארץ ישראל.

אברהם מזהיר אותו, שלא יעשה כן ובמקרה זה הוא יהיה נקי מהשבועה. העבד נשבע, אברהם נותן לו שטר מתנה על כל רכושו, על מנת שיסכימו לשלוח את הכלה לארץ ישראל, והעבד יוצא לדרך עם עשרה גמלים.

פגישת אליעזר ורבקה ליד הבאר

אליעזר מגיע. ליד הבאר הוא מתפלל לה' שיזמן לו את הנערה המתאימה, ונותן סימן.

הנערה שהוא יבקש ממנה מים, והיא תאמר לו שתה וגם גמליך אשקה, היא הנערה המיועד ליצחק. לפני שהוא סיים, הגיעה רבקה אל הבאר. הוא רץ לקראתה ומבקש מים.

היא נותנת לו לשתות ואומרת לו שתשאב גם עבור הגמלים. לאחר מכן הוא נותן לה נזם ושני צמידים מזהב. הוא שואל אותה בת מי היא, ומודה לה' כאשר מתברר שהיא ממשפחתו של אברהם, בת בתואל אחיינו של אברהם, בנו של נחור אחיו.

אליעזר בבית בתואל

רבקה רצה לספר לאימה. אחיה לבן שומע את הדברים, רץ אל הבאר ומזמין את אליעזר לביתם. אליעזר מסרב לאכול עד אשר ימסור להם שליחותו. הוא מספר להם בפרוטרוט את כל הקורות אותו עד הגיעו אליהם, החל מהשבועה שנשבע לאברהם. ומבקש שישלחו אתו את רבקה. 

הם מנסים לדחות זאת לעוד שנה או עשרה חודשים, אך העבד מבקש שלא יעכבו אותו, לאחר שה' הצליח דרכו. הם מציעים לקרוא לנערה ולשאול את פיה. היא מסכימה, והם משלחים אותה עם המינקת שלה בליווי ברכה: אחותנו את, היי לאלפי רבבה ויירש זרעך את שער שונאיו.

מפגש יצחק ורבקה

השיירה הכוללת גם את רבקה ונערותיה רכובות על גמלים, יוצאת לדרך.

בזמן שהם מגיעים יוצא יצחק לשוח בשדה לתפילת מנחה. רבקה רואה אותו והטתה עצמה לארץ.

היא שאלה את העבד מיהו האיש הזה ההולך לקראתם, והעבד אמר שזהו יצחק.

רבקה לוקחת את הצעיף ומתכסה בו. העבד מספר ליצחק את כל הניסים שהיו לו בדרך, יצחק מביא את רבקה לאוהל שרה אימו, הניסים שהיו לשרה באוהל חזרו, ויצחק מתנחם על פטירתה.

בנים נוספים לאברהם

אברהם לוקח את קטורה היא הגר, לאשה ונולדים להם בנים נוספים, מהם יוצאים עמים נוספים. אברהם נותן את כל אשר לו ליצחק, ולבני קטורה הוא נותן מתנות ומשלחם מעל פני יצחק בנו אל ארץ קדם, עוד בהיותו בחיים.

פטירת אברהם

אברהם נפטר בשיבה טובה בגיל מאה שבעים וחמש. בניו יצחק וישמעאל קוברים אותו במערת המכפלה במקום קבורתה של שרה. לאחר פטירתו מברך ה' את יצחק.

סיום פרשת חיי שרה תולדות ישמעאל ופטירתו

הפרשה מסתיימת בעניין תולדות ישמעאל. לישמעאל בן הגר המצרית נולדו שנים עשר בנים, התורה מציינת את שמותיהם, וכולם היו נשיאי אומות. ישמעאל נפטר בגיל מאה שלשים ושבע.

שבת שלום ומבורך!

*לפני הדלקת נרות וכניסת השבת, מצווה לנדב צדקה, ניתן לבצע תרומה דרך האתר.

פרשת חיי שרה

תרומה אונליין

תרומה בביט / אשראי / פייפאל

Beit-chabad.org

קבלה מוכרת למס (סעיף 46)

ניתן לפנות אלינו גם באמצעות whatsapp