פרשת פקודי

פרשת פקודי עם חב"ד
Beit-chabad.org

פרשת פקודי

התרומה בביט / אשראי / פייפאל

הקבלה מוכרת לצרכי מס לפי סעיף 46

לתרומה בהעברה בנקאית לחצו כאן

התרומה לחב"ד תומכי תמימים – אור מנחם ע"ר ח.פ 580439081

ברוכים הבאים לאתר חב"ד אור בלב

באתר תוכן יהודי, הלכות ומנהגים, פרשת השבוע, חגי ישראל ומועדי השנה ועוד..

באפשרותכם להיות שותפים בפעילות החסד והנתינה.

שמות התורמים יועברו לברכה בציון הרבי מליובאוויטש

התרומה בביט / אשראי / פייפאל והקבלה מוכרת לצרכי מס לפי סעיף 46

התרומה באמצעות חב"ד תומכי תמימים – אור מנחם ע"ר ח.פ 580439081

נתינת צדקה שבת פרשת פקודי

מנהג ישראל לתת צדקה קודם הדלקת הנרות, באפשרותכם לבצע תרומה אונליין בקישור המצורף חבד תרומות, התרומה מאובטחת בכרטיס אשראי, או תרומה בביט.

באפשרותכם גם לבצע הוראת קבע מעשר כספים – תרומה לישיבה / הסכם יששכר זבולון או תרומה למשפחות נזקקות ע"י מרכז החסד חבד אור בלב.

רשימת כמויות החומרים

לאחר שבפרשה הקודמת (ויקהל) נשנו שוב הציוויים העוסקים במשכן ובכליו. כעת התורה מתארת את כמויות חומרי הגלם ששימשו לבניית המשכן וכליו.

חומרי הגלם הגיעו בתרומה ובנדיבות מאת בני ישראל. מלבד מס מחצית השקל שממנו בנו את תושבות עמודי המשכן. את סכום מחצית השקל נתן כל אחד מבני ישראל באופן שווה ללא תוספת (הזכרים מגיל עשרים שנה ומעלה).

תהליך עשיית בגדי הכהונה

לאחר פירוט חומרי הגלם הבסיסיים מתארת התורה את תהליך עשיית בגדי הכהונה עבור הכוהנים עובדי המשכן. מרכיב משמעותי בבגדי הכהן הגדול הוא "האפוד" שכלל בתוכו מרכיבים מחומרי גלם יקרים.

חלק מבגדי הכהן מתייחסים אל "האפוד" כדוגמת המעיל שמופיע בפסוקים בתואר "מעיל האפוד". בסיום הרשימה נמנים גם בגדי הכוהנים הפשוטים.

בדיקת משה את חלקי המשכן

לאחר סיום בניית המשכן מובאים כל חלקיו, כליו, הכיסוי החיצוני והפנימי. בגדי הכוהנים העובדים בו. וכן לחם הפנים, שמן המשחה והקטורת. העבודה נעשתה בדיוק וכראוי על פי ציווי ה'. משה רואה את התוצר המוגמר ומברך את הנוכחים "אמר להם יהי רצון שתשרה שכינה במעשה ידיכם" – "ויהי נועם ה' אלקינו עלינו ומעשה ידינו כוננה עלינו ומעשה ידינו כוננהו". (על פי רש"י).

הקמת המשכן וקידוש הכוהנים העובדים בו

לאחר השלמת בניית המשכן וכליו משה הקים את המשכן בפעם הראשונה. מלבד בנייתה משכן היה צורך לקדש את המשכן, כליו והעובדים בו. קידוש זה נעשה באמצעות שמן המשחה לשם הקדשה עבור עבודת הקודש.

מספר הפעמים בהם מופיע הציווי על בניית המשכן וכליו ופירוט הציוויים הקשורים בו הם שבע פעמים. כמות זו של פעמים וחזרות יש בה כדי להדגיש את חשיבות מקום המשכן והמקדש עבור בני ישראל. המשכן – ובהמשך בית המקדש – אינם רק מבנה ייצוגי עבור כבוד ה' אלא נועד כמקום ליצירת קשר בין אדם לקב"ה.

משכך מובנת גם החשיבות המרובה שניתנת לדיוק בפרטי עשיית המשכן. אין המשכן מבנה סתמי אלא יש בו ממד שמבטא את נכונות האדם להתחבר עם בוראו. דבר המעניק חשיבות יתרה להקפדה והדיוק המרובים.

השראת השכינה וכבוד ה' במשכן

ספר שמות נחתם בתיאור השראת השכינה באוהל מועד. המשכן הוא ביטוי לתנועות ניגודיות, מצד אחד נדיבות לב ורצון עצום להעניק עבור בניית משכן לה'. מן הצד השני בעת עשיית מלאכת המשכן הקפדה ודיוק מלאים בכל הפרטים שניתנו למשה עבור בניית המשכן. האישר וההשלמה לפעלם של בני ישראל ניתן כאשר כיסה הענן את המשכן וכבוד ה' שרה בתוכו.

התורה מתארת לנו את אי יכולת משה להיכנס אל תוך המשכן מפני הגילוי של כבוד ה' בו. האפשרות של משה לכניסה אל המשכן היא רק בקריאה מיוחדת מאת ה' אליו ולא בכל עת וזמן.

הענן הוא סימן לנוכחות ה' במשכן. כאשר הענן יעלה הרי זה סימן לכך שבני ישראל צריכים לנוע להמשך מסעם. כאשר הענן נשאר במקומו הרי זה סימן לחניה במקום זה.

זמן התגלות הענן הוא ביום, ובלילה יאיר עמוד האש. (כפי שכבר נכתב בפרשת בשלח, "וה' הולך לפניהם יומם בעמוד ענן לנחותם הדרך ולילה בעמוד אש להאיר להם ללכת יומם ולילה"). עמוד הענן והאש הינם סימן תמידי עבור בני ישראל בכל מסעותיהם.

חזק חזק ונתחזק

קראו על המצוות בחגים הקרובים

פרשת פקודי

תרומה אונליין

התרומה בביט או אשראי, קבלה מוכרת למס לפי סעיף 46

ניתן לפנות לבית חב"ד גם באמצעות whatsapp

נא בחרו את סוג התרומה!

הקבלה מוכרת למס לפי סעיף 46

הילולת רחל אמנו

בתקופה הקשה של עם ישראל, מי שהציל אותם בתפילות, היא רחל אמנו!

שאו תפילה, שלחו בקשות לברכה ותרמו צדקה להצלחת עם ישראל

תרומה חודשית

השמות והבקשות יועברו לברכה בציון הרבי מליובאוויטש

הקבלה מוכרת לצרכי מס לפי סעיף 46