פרשת נח

פרשת נח תמצית הפרשה לשולחן שבת
beit-chabad.org

פרשת נח

תרומה למרכז החסד

התרומה בביט / אשראי / פייפאל

לתרומה בהעברה בנקאית לחצו כאן

שמות התורמים והבקשות לתפילה יועברו לברכה אצל ציון הרבי מליובאוויטש

הקבלה מוכרת למס לפי סעיף 46

התרומה באמצעות חב"ד תומכי תמימים – אור מנחם ע"ר ח.פ 580439081

ברוכים הבאים לאתר חב"ד אור בלב

באתר תוכן יהודי, הלכות ומנהגים, פרשת השבוע, חגי ישראל ומועדי השנה ועוד..

באפשרותכם להיות שותפים בפעילות החסד והנתינה.

שמות התורמים יועברו לברכה בציון הרבי מליובאוויטש

התרומה בביט / אשראי / פייפאל והקבלה מוכרת לצרכי מס לפי סעיף 46

התרומה באמצעות חב"ד תומכי תמימים – אור מנחם ע"ר ח.פ 580439081

פרשת נח – האנושות משחיתה דרכה

פרשת בראשית מסתיימת בתיאור אבדן גבולות שבא לידי ביטוי בהתפקרות מוסרית. בעקבות כך ה' התחרט על יצירת האדם וקיום האנושות. בפרשתנו תתאר התורה את אובדן הגבולות האנושיות והמוסריות שבעקבותיהם מחליט ה' להביא מבול על הארץ ולמחות את היקום שהשחית את דרכו.

נוח מצטווה לבנות לעצמו תיבה אמידה במים אליה ייכנסו משפחתו ונציגויות נוספות של בעלי חיים שיישארו לפליטה. נוח מקיים את ציווי ה' אליו ובונה את התיבה.

כניסת נח אל התיבה ותחילת המבול

נח ומשפחתו נכנסים אל התיבה. ואיתם בעלי החיים (בזוגות). לאחר כניסת נוח, משפחתו ובעלי החיים החל המבול שנמשך ארבעים יום ברציפות. התיבה נזקקה לשמירה אלוקית מיוחדת בכדי שלא תישבר מעוצמת שיטפון מי המבול.

לאחר ארבעים יום של מבול עז החלה התיבה להיסחף עם תנועת המים. גובה מי המבול היה חמש עשרה אמה עד כי התכסו כל ההרים במי המבול. כל צורות החיים שהיו ביבשה נמחו. המים המשיכו לזרום במשך מאה וחמישים יום נוספים אם כי בעוצמה נמוכה יותר מארבעים הימים הראשונים של המבול.

סיום המבול והיציאה מהתיבה בפרשת נח

לאחר מאה וחמישים יום החלו המים להתמעט ולנוע למקום כינוסם. לאחר תקופה זו נחה התיבה על הרי אררט, לאחר שנסחפה בזרימת המים. לאחר ארבעים יום פותח נח את חלון התיבה ומשלח את העורב בכדי שיביא סימן חיים.

העורב חוזר ללא שום סימן. לאחר מכן נח משלח את היונה שיכולה לעוף למרחקים בכדי שתביא סימן חיים אך גם היא שבה ללא כל סימן. לאחר המתנה של שבוע נוסף משלח נח את היונה ששבה עם עלה זית תלוש בפיה. לאחר סימן זה ממתין נח שבוע נוסף שאחריו משלח את היונה בפעם השלישית אך בפעם זו היונה אינה שבה מכיוון שמצאה עבור עצמה מקום יבש.

נח המתין בתיבה לציווי ה' על היציאה ממנה. ה' מורה לנח על היציאה מהתיבה יחד עם משפחתו וכל בעלי החיים ששהו עמו כל משך המבול בתיבה.

כריתת הברית בין אלוקים לאנושות

אחר יציאת נח מתיבה הוא בונה מזבח ומקריב קורבנות הודיה לה' על חסדיו עמו. ה' מקבל את מנחת נח ומחליט כי לא יביא עוד קללה על האנושות כשם שהיה במבול. הסיבה לכך היא כי האדם אינו רע מטבעו אלא יצרו הרע הוא שגורם לו זאת. ה' לא יעניש את האנושות במבול ומעתה ואילך העולם ינהג כמנהגו על סדר עונות השנה (מה שלא היה בזמן המבול).

ה' מברך את נח ומשפחתו בגדילה והתרחבות ושבעלי החיים יפחדו מבני האדם. וכן מתיר לנח לאכול גם בעלי חיים בשונה מקודם לכן שהיו צמחוניים בלבד. יחד עם זאת נאסר לאכול בשר מבעל חיים חי ולאוכלו.

ההיתר לאכילת בשר חל רק על חיות הארץ אך נאסרה רציחת אדם אחר לשום מטרה שהיא. כמו כן נאסר על בעלי החיים להזיק לבני האדם. מי שיגרום לשפיכת דם האדם דמו יישפך, כיוון שהאדם נעשה בצלם אלוקים.

ה' מקים ברית עם נוח שלא יבוא עוד מבול לעולם. סימן לקיום הברית בין ה' ובני האדם תהיה הקשת.

נח ומשפחתו לאחר המבול

לאחר צאת נח מהתיבה (נח שהיה חקלאי) נטע כרם. שתיית היין גרמה לנח לשכרות. כנען בנו של נח ראה את אביו במצב מביך וניצל זאת לשחוק ואף סיפר זאת לאחיו. שם ויפת ששמעו זאת נהגו באביהם כבוד וכיסוהו באופן כזה שלא יראוהו במבושיו. לאחר התפכחות נח מיינו הוא מקלל את בנו כנען ומברך את שם ויפת.

צאצאי נח ודור הפלגה

לאחר סיפור זה מופיעה רשימת צאצאי נח ומשפחותיהם שיצרו עמים אחרים.

באותה עת האנושות שנותרה לפליטה מהמבול היתה מצאצאי נח ולא היו הבדלים שונים משמעותיים ברקע התרבותי. באחת ממסעותיה קבוצה מסוימת התיישבה במרחב שטח שטוח באזור בבל. באזור זה החֵמר היה מצוי וממנו יכלו לייצר חומרי בנייה. תוכניתם היתה לבנות מגדל עצום ממדים שישמש כמרכז וסימן עבורם בכדי שלא יתפזרו בעולם וכך ישמרו על אחידותם.

ה' רואה אחידות זאת בשלילה כיוון שיצר לב האדם רע ואחידות זו יכולה לגרום להתפתחות שלילית ללא מעצור. ה' מבלבל את שפתם ומפיצם בעולם. ואזור זה נקרא 'בבל' על שם בלבול השפה.

הפרשה נחתמת ברשימת דורות משושלת שֵם – בנו של נח, עד דורו של אברהם.

בערב שבת נח לפני הדלקת נרות נוהגים ליתן צדקה באפשרותכם לתת תרומה לחבד – מרכז החסד חב"ד אור בלב, בביט או אשראי.

שבת שלום ומבורך!

פרשת נח

תרומה אונליין

תרומה בביט / אשראי / פייפאל

Beit-chabad.org

קבלה מוכרת למס (סעיף 46)

ניתן לפנות אלינו גם באמצעות whatsapp