חודש ניסן

חודש ניסן- באתר חב"ד
Beit-Chabad.org

חודש ניסן

התרומה בביט / אשראי / פייפאל

הקבלה מוכרת לצרכי מס לפי סעיף 46

לתרומה בהעברה בנקאית לחצו כאן

התרומה לחב"ד תומכי תמימים – אור מנחם ע"ר ח.פ 580439081

ברוכים הבאים לאתר חב"ד אור בלב

באתר תוכן יהודי, הלכות ומנהגים, פרשת השבוע, חגי ישראל ומועדי השנה ועוד..

באפשרותכם להיות שותפים בפעילות החסד והנתינה.

שמות התורמים יועברו לברכה בציון הרבי מליובאוויטש

התרומה בביט / אשראי / פייפאל והקבלה מוכרת לצרכי מס לפי סעיף 46

התרומה באמצעות חב"ד תומכי תמימים – אור מנחם ע"ר ח.פ 580439081

תוכן עניינים:

חודש ניסן – החודש הראשון וחודש האביב

חודש ניסן נחשב כחודש הראשון למניין לוח השנה היהודי. "החודש הזה לכם ראש חדשים ראשון הוא לכם לחדשי השנה". כך מופיע הוא גם במגילת אסתר "בחודש הראשון הוא חודש ניסן".

אחד הטעמים לקביעתו של חודש ניסן כחודש הראשון למניין לוח השנה היהודי נאמר על ידי רבי אברהם אבן עזרא. התורה מייחסת למצוות רבות את פרט הזיכרון ליציאת מצרים. מסיבה זו חודש זה שבו יצאו ממצרים הוא החודש הראשון בלוח השנה היהודי.

כמו כן חודש ניסן מכונה בתורה בשם חודש האביב על שם תחילת זמן תקופת האביב שחל בו. יש שדרשו את המילה 'אביב' כמורכבת מהמילים 'אב' וי'"ב'. חודש ניסן הוא אב כל החודשים הבאים אחריו.

ראש השנה למלכים ולרגלים

ראש חודש ניסן מוגדר במשנה כ"ראש השנה למלכים". כוונת הדברים היא שבזמן המלוכה בתקופת התנ"ך היו סופרים את מנין שנות המלוכה מחודש ניסן. לשם הדוגמא באם מלך התמנה למלוכה בחודש אדר, נחשב לו כאילו זו שנת מלוכה שלמה. מכיוון שכל שנה מתחילה להיספר מחודש ניסן.

השלכה הנובעת מכך היא לעניין כתיבת שנות המלוכה של המלך בכל מיני שטרות. כאשר מגיע חודש ניסן נחשב הדבר לשנת מלוכה חדשה.

פרט נוסף הוא שמניין המועדים מתחיל מחודש ניסן. מסיבה זו חודש תשרי נחשב בתור החודש השביעי. השלכה הנובעת מכך נוגעת לגבי תרומות ונדבות שאדם מחויב להביא לבית המקדש כך שאין לו לאחר אותם לאחר שעברו שנים עשר חודשים מחודש ניסן הקודם.

ראש חודש של גאולה

התייחסות מיוחדת לגבי חודש ניסן ותחילתו מופיעה במדרש שמות רבה: "משבחר הקב"ה בעולמו, קבע בו ראשי חדשים ושנים, וכשבחר ביעקב ובניו קבע בו ראש חֹדש של גאולה שבו נגאלו ישראל ממצרים ובו עתידים ליגאל, שנאמר: "כימי צאתך מארץ מצרים אראנו נפלאות", ובו נולד יצחק ובו נעקד, ובו קבל יעקב את הברכות ובו רמז להם לישראל שהוא ראש להם לתשועה, שנאמר, ראשון הוא לכם לחודשי השנה".

יום השמיני להקמת המשכן וקורבנות הנשיאים

תאריך א' בניסן הוא היום השמיני לחנוכת המשכן (לדעה המקובלת בדברי חז"ל). ביום זה החלה עבודת המשכן באופן סדיר ורציף. החל מתאריך זה בכל יום עד תאריך י"ב בניסן הביאו נשיאי שבטי ישראל קורבנות מיוחדים לרגל חנוכת המשכן.

מסיבה זו יש הנוהגים לקרוא בשני עשר הימים הראשונים של חודש ניסן – א' – י"ב את קורבן הנשיא השייך לאותו היום. לאחר מכן נאמר נוסח "יהי רצון" שתוכנו הוא השייכות של האדם הקורא את פרשת הנשיא של אותו יום לאותו שבט. כוח זה ישפיע על האדם ללמוד תורה ולקיים מצוות כראוי.

ברכת האילנות

הגמרא במסכת ברכות מביאה אמירה בשם רבי יהודה כי מי שהולך בחודש ניסן ורואה אילנות מלבלבים אומר ברוך שלא חיסר בעולמו כלום, וברא בו בריות טובות ואילנות טובות, להתנאות בהן בני אדם.

להלכה למעשה נפסק שנוסח הברכה הוא: "ברוך אתה ה' אלוקינו מלך העולם שלא חיסר בעולמו כלום וברא בו בריות טובות ואילנות טובות להנות בהם בני אדם". ברכה זו נאמרת בהקשר לחודש ניסן מכיוון שאז הוא תחילת הפריחה ולבלוב העצים אחרי החורף.

קמחא דפסחא

חכמים תיקנו וכן נפסק בשו"ע לערוך בחודש ניסן מגבית קמחא דפסחאצדקה ונתינת תרומה למשפחות נזקקות כדי שיהיה לכל יהודי מצה לליל הסדר ושאר צרכי החג.

את התרומה של מצוות קמחא דפסחא ניתן לקיים גם מכספי מעשר כספים.

חג הפסח

לבית חב"ד אתר הלכתי מקיף בקשר לחג הפסח, ההלכות, המנהגים וביצוע מכירת חמץ אונליין.

מצורף קישור לאתר הפסח של חב"ד.

ספירת העומר

החל ממוצאי יום טוב הראשון של פסח מתחילים לספור בברכה בכל לילה ספירת העומר. מצווה זו היא לזכר קורבן העומר שהוקרב יום למחרת החג הראשון של פסח – ט"ז בניסן. מתחילים לספור את ספירת העומר במוצאי ט"ו אור לט"ז ניסן.

חודש ניסן

תרומה אונליין

התרומה בביט או אשראי, קבלה מוכרת למס לפי סעיף 46

ניתן לפנות לבית חב"ד גם באמצעות whatsapp

נא בחרו את סוג התרומה!

הקבלה מוכרת למס לפי סעיף 46

הילולת רחל אמנו

בתקופה הקשה של עם ישראל, מי שהציל אותם בתפילות, היא רחל אמנו!

שאו תפילה, שלחו בקשות לברכה ותרמו צדקה להצלחת עם ישראל

תרומה חודשית

השמות והבקשות יועברו לברכה בציון הרבי מליובאוויטש

הקבלה מוכרת לצרכי מס לפי סעיף 46