נרות שבת קודש

הדלקת נרות שבת קודש - הלכות מנהגים ומקורות
Beit-chabad.org

נרות שבת קודש

תרומה למרכז החסד

התרומה בביט / אשראי / פייפאל

לתרומה בהעברה בנקאית לחצו כאן

שמות התורמים והבקשות לתפילה יועברו לברכה אצל ציון הרבי מליובאוויטש

הקבלה מוכרת למס לפי סעיף 46

התרומה באמצעות חב"ד תומכי תמימים – אור מנחם ע"ר ח.פ 580439081

ברוכים הבאים לאתר חב"ד אור בלב

באתר תוכן יהודי, הלכות ומנהגים, פרשת השבוע, חגי ישראל ומועדי השנה ועוד..

באפשרותכם להיות שותפים בפעילות החסד והנתינה.

שמות התורמים יועברו לברכה בציון הרבי מליובאוויטש

התרומה בביט / אשראי / פייפאל והקבלה מוכרת לצרכי מס לפי סעיף 46

התרומה באמצעות חב"ד תומכי תמימים – אור מנחם ע"ר ח.פ 580439081

תקנת הדלקת נרות שבת קודש

חכמינו ז"ל תיקנו להדליק נר של שבת בכל ערב שבת קודש קודם שקיעת החמה. זמן הדלקת הנרות צריך להיעשות קודם לשקיעת החמה – ניתן לבדוק את שעת ההדלקה המדויקת לאותה שבת בלוחות השנה ובאתרי האינטרנט.

בטעם הדלקת נרות שבת נאמרו מספר טעמים. טעם אחד נוגע בנקודה של כיבוד השבת בנרות להראות את חשיבותה. טעם שני נוגע בנקודה של שלום בית, כיוון שבימיהם היו הבתים חשוכים ללא תאורה קבועה. מצב זה יכול לגרום לאי נעימות עבור תושבי הבית.

חשיבות המצווה

חשיבות הדלקת נר שבת ככה גדולה עד כי היא מועדפת בחשיבותה על פני מצוות אחרות כדוגמת הדלקת נר חנוכה ויין לקידוש. (כמובן מדובר על מקרים בהם אין ביכולתו הכלכלית של האדם לשלם עבור שני מצוות אלו ונשאלת השאלה מה גובר בחשיבות).

סדר הדלקת נרות שבת

לאחר הדלקת הנרות – ללא כיבוי הגפרור ישירות אלא באמצעות הנחתו על מגש ההדלקה כדי שייכבה מאליו. האישה מכסה את פניה בידיה ומברכת "ברוך אתה ה' אלוקינו מלך העולם אשר קידשנו במצוותיו וציוונו להדליק נר של שבת קודש".

במידה ואין אישה נמצאת בבית על הגבר להדליק את נרות השבת.

זמן הדלקת נרות שבת מוקדש לתפילה ובקשה עבור בני המשפחה לכל המצטרך להם בגשמיות וברוחניות.

כמות הנרות

מעיקר הדין ניתן לצאת ידי חובה בנר אחד. לשיטות נוספות יש להדליק שתי נרות, אחד כנגד "זכור" ואחד כנגד "שמור". למנהג רבים מקהילות ישראל להרבות בהדלקת נרות שבת קודש ולהדליק כמנין בני הבית.

מבצע נש"ק

בשנת ה'תשל"ד יצא הרבי מלובביץ' בקריאה מיוחדת לדאוג שכל אישה ובת מגיל בה היא מבינה את משמעות המצווה תדליק בכל ערב שבת נר של שבת.

הרבי הדגיש כי נוהג זה של הדלקת נרות שבת החל מגיל קטן ולא מזמן החתונה היה נהוג בקהילות רבות בעם ישראל אך ברבות השנים מנהג זה לא השתמר כראוי.

מדי ערב שבת יוצאות נשים ונערות רבות למקומות מרכזיים בכדי לחלק נרות שבת קודש ולזכות נשים נוספות בקיום מצווה חשובה זו.

הרבי הורה כי כאשר ילדה קטנה מתחילה להדליק נר של שבת כדאי שתעשה זאת בזמן הדלקת הנרות של יום טוב מכיוון שכך יהיה באפשרותה לברך ברכת "שהחיינו" על תחילת מצווה זו.

טעמי המצווה

מהטעמים להדלקת נר של שבת על ידי האישה: 1. האישה היא עיקר הבית. 2. לתיקון חטאה של חווה בעץ הדעת.

הרבי הסביר כי ככל שחושך הגלות מתגבר יש להרבות באור וקדושת המצוות. למצות נר שבת חלק משמעותי בהגדלת אור הקדושה והמצווה בעולם. יש להקפיד לקיים מצווה זו בשמחה ובנחת ולא מתוך דוחק ולחץ.

כדאי ונכון שהבנות הקטנות ידליקו את נרות השבת קודם להדלקת הנרות על ידי האם כך שהאם תוכל לעקוב ולהשגיח שהדלקת הנרות נעשית כראוי.

נתינת צדקה קודם להדלקת הנרות

כמו כן הרבי הורה כי רצוי קודם לקיום המצווה לשלשל כמה מטבעות לקופת הצדקה בכדי לקשר ולחבר מצווה זו של הדלקת נר שבת ל- מצוות הצדקה.

ניתן לבצע תרומה באמצעות האתר בביט או אשראי.

הקשר המיוחד לנשות ישראל

מצות נר שבת קשורה באופן מיוחד לנשות ישראל כיון שזוהי אחת משלושת המצוות המיוחדת לנשים (הרמוזות בראשי תיבות של השם 'חנה'): חלה, נידה, הדלקת הנר.

מצווה זו קיימת גם בערבי החגים בהם יש להקפיד על הדלקת נרות של יום טוב.

הרבי הביע קורת רוח כאשר בישרו לו על כך שילדות קטנות החלו להתמיד במצווה מיוחדת זו של הדלקת נר של שבת קודש.

כניסת שבת - הדלקת נרות שבת קודש

תרומה לכבוד שבת

תרומה בביט / אשראי / פייפאל

Beit-chabad.org

קבלה מוכרת למס (סעיף 46)

ניתן לפנות אלינו גם באמצעות whatsapp