מזוזה

מזוזה הלכות ומנהגים
Beit-Chabad.org

צילום: משה קווארט

תרומה למרכז החסד

התרומה בביט / אשראי / פייפאל

לתרומה בהעברה בנקאית לחצו כאן

שמות התורמים והבקשות לתפילה יועברו לברכה אצל ציון הרבי מליובאוויטש

הקבלה מוכרת למס לפי סעיף 46

התרומה באמצעות חב"ד תומכי תמימים – אור מנחם ע"ר ח.פ 580439081

ברוכים הבאים לאתר חב"ד אור בלב

באתר תוכן יהודי, הלכות ומנהגים, פרשת השבוע, חגי ישראל ומועדי השנה ועוד..

באפשרותכם להיות שותפים בפעילות החסד והנתינה.

שמות התורמים יועברו לברכה בציון הרבי מליובאוויטש

התרומה בביט / אשראי / פייפאל והקבלה מוכרת לצרכי מס לפי סעיף 46

התרומה באמצעות חב"ד תומכי תמימים – אור מנחם ע"ר ח.פ 580439081

תוכן עניינים

קלף המזוזה

אז מהי בעצם מזוזה? התרגום המילולי –  מזוזה היא אחד משני צדי פתח הבית מתחת למשקוף. לגבי קרבן פסח אנו מוצאים שהקב"ה ציווה את בני ישראל למרוח מדם הפסח על 'מזוזות' הבית ועל המשקוף.

בשני מקומות התורה מצווה עלינו (פרשת 'ואהבת' 'והיה אם שמוע') על הכתיבה וקביעתה בפתח הבית.

חשיבות המצווה

מצווה זו חשובה במאוד כיוון שנועדה להזכיר לאדם בכניסתו וביציאתו מביתו את ענין אחדות הבורא וענין שכר ועונש.

אופן הכתיבה

המזוזה צריכה להיכתב על קלף מעור בהמה טהורה על ידי סופר סת"ם ( סתם = ראשי תיבות ספרי תורה, תפילין, ומזוזות) ירא שמים. על הקלף כתובות פרשת 'ואהבת' (כולל הפסוק 'שמע ישראל) ופרשת 'והיה אם שמוע' הנמצאות בחומש דברים.

בית מזוזה

מכיוון שהמזוזה כתובה על קלף יש לשמור עליה מפגעי מזג האויר. לכן מקפידים להניח את המזוזה בתוך עטיפת ניילון שתמנע חדירת מים או בדומה לכך. ולאחר מכן מניחים את הקלף העטוף בניילון בתוך בית מזוזה מחומר כל שהוא כדוגמת עץ פלסטיק כסף וכדומה.

בדיקת מזוזות

מצד דין ההלכה הבסיסי יש לבדוק מזוזות פעם בשבע שנים. אמנם ראוי להדר בדבר ולהקפיד לבדוק את הסת"ם שבבית פעם בשנה. יש המהדרים לבדוק את התפילין והמזוזות שברשותם בחודש אלול בו מרבים בתשובה ומעשים טובים כהכנה לקראת השנה החדשה.

הקפדה זו באה לידי ביטוי במשך דורות רבים בהקדשת זמן וממון עבור בדיקת תפילין ומזוזות.

מחיר הסת"ם

יש להקפיד לרכוש את המזוזה מסופר סת"ם ירא שמים או אדם שמוחזק לנאמן בתחום זה. ניתן לברר בסניף בית חב"ד הקרוב לאזור מגוריכם על אפשרות רכישה של מזוזה מהודרת.

דברי חז"ל

חכמינו ז"ל הפליגו במעלת מצות מזוזה וחשיבותה וראו בה סימן מובהק לזהות היהודי. בנושא זה אף נאמר בתלמוד כי אדם שלובש תפילין וציצית ומזוזה קבועה בפתח ביתו מוחזק שלא יחטא. זאת מכיוון שדברים אלו נועדו להזכיר לאדם באופן תדיר על נוכחות הבורא והיראה ממנו.

חכמינו ז"ל הפליגו במעלת מצות מזוזה וחשיבותה וראו בה סימן מובהק לזהות היהודי. בנושא זה אף נאמר בתלמוד כי אדם שלובש תפילין וציצית ומזוזה קבועה בפתח ביתו מוחזק שלא יחטא. זאת מכיוון שדברים אלו נועדו להזכיר לאדם באופן תדיר על נוכחות הבורא והיראה ממנו.

האם מותר לרכוש מזוזה מכספי מעשרות?

אין לרכוש את המוזה מכספי מעשר כספים, מכיוון שזו מצווה שהאדם חייב לקיימה באופן אישי ולא כמו נתינת צדקה שהאדם נותן מבלי שמחוייב כך.

קביעת מזוזה

את המזוזה יש לקבוע בברכה מיוחדת לשם כך "ברוך אתה ה' אלוקינו מלך העולם אשר קידשנו במצוותיו וציוונו לקבוע מזוזה".

את המזוזה יש לקבוע בכל אחד מפתחי הבית המשמשים למגורים כדוגמת חדרי שינה, מחסן, שער חצר וכדומה. אמנם כל זה הוא רק כשישנו פתח מכיל משקוף ושני צדדים לַפתח על אף שאין דלת קבועה שם.

במקרי ספק ניתן להתייעץ עם רב האם יש לקבוע מזוזה באותו מקום.

קביעה בכל בית

הרבי מלובביץ' עורר רבות על קביעת מזוזות בכל בית בו דרים יהודים וכן הקפדה על בדיקתם כסגולה להגנה ושמירה. הרבי אף הוסיף כי מקרי צער רבים היו נמנעים בעקבות הקפדה מלאה על קיום מצווה נעלית זו.

כמו כן הרבי הזכיר את דברי הפוסקים העוסקים בנידון שתוכנם הוא שמירת המזוזה על תושבי הבית גם כאשר יוצאים הם מביתם.

***

התורה מבטיחה עשר בשביל שתתעשר, כתוב בהלכה שאפשר לערוך שותפות בזכויות לימוד התורה הקדושה. (הסכם יששכר וזבולון)

תרמו לישיבה ובע"ה תזכו לשפע ברכה והצלחה.

לשותפים תינתן תעודת הוקרה.

מזוזה

תרומה אונליין

תרומה בביט / אשראי / פייפאל

Beit-chabad.org

קבלה מוכרת למס (סעיף 46)

ניתן לפנות אלינו גם באמצעות whatsapp