פרשת מצורע

פרשת מצורע באתר חב"ד
Beit-chabad.org

פרשת מצורע 

קמחא דפסחא תשפ"ד 2024

תרומה בביט / אשראי / פייפאל

לתרומה בהעברה בנקאית לחצו כאן

תרמו את צרכי החג למשפחות נזקקות לכבוד חג הפסח!

כמדי שנה מרכז החסד הארצי 'חב"ד אור בלב' מחלק אלפי סלי מזון למשפחות נזקקות חולים וקשישים.

שמות התורמים והבקשות לתפילה יועברו לברכה אצל ציון הרבי מליובאוויטש בסמוך לחג הפסח עת רצון וסגולה לכל הישועות.

הקבלה מוכרת למס לפי סעיף 46

התרומה באמצעות חב"ד תומכי תמימים – אור מנחם ע"ר ח.פ 580439081

ברוכים הבאים לאתר חב"ד אור בלב

באתר תוכן יהודי, הלכות ומנהגים, פרשת השבוע, חגי ישראל ומועדי השנה ועוד..

באפשרותכם להיות שותפים בפעילות החסד והנתינה.

שמות התורמים יועברו לברכה בציון הרבי מליובאוויטש

התרומה בביט / אשראי / פייפאל והקבלה מוכרת לצרכי מס לפי סעיף 46

התרומה באמצעות חב"ד תומכי תמימים – אור מנחם ע"ר ח.פ 580439081

פרשת מצורע

סיום הפרשה הקודמת עסק בדיני צרעת הבגד. עניין קודם לצרעת הבגד היה דיני האדם המצורע. בפרשה הקודמת לא פורטו דיני הטהרה של המצורע מטומאתו. כעת בפרשה זו תעסוק התורה בתהליך הטהרה של האדם מן הצרעת.

תהליך הטהרה מפורט ומורכב מפעולות שונות. תהליך זה נחשב לאחד התהליכים מלאי הפרטים שבתורה.

טהרת המצורע

לאחר שהכהן ראה את היעלמות סימני הצרעת מהצרוע ציווה הכהן להביא עבור טהרת המצורע מספר פריטים: שתי ציפורים. חתיכת עץ ארז. צמר צבוע אדום. וחתיכת שיח אזוב.

הכהן ישחט ציפור אחת ואת דמה ישפוך אל תוך כלי חרס שבתוכו מים נקיים. לאחר מכן ייקח את הציפור הנותרת החיה יחד עם חתיכת עץ הארז האזוב והצמר הצבוע אדום.

הכהן טובל את כל המרכיבים בתוך כלי החרס עם המים המעורבים בדם הציפור ומתיז מהם על האדם הנרפא מן הצרעת שבע פעמים. לאחר מכן ישחרר הכהן את הציפור החיה לחופשי.

המתנת שבעה ימים וגמר הטהרה

לאחר ביצוע תהליך הטהרה הראשוני על האדם הנרפא מן הצרעת לכבס את בגדיו, לגלח את שערו ולטבול במים. כעת עליו להמתין שבוע עבור תהליך היטהרותו הסופי. למחרת – ביום השמיני עליו לקחת שני כבשים זכרים וכבשה אחת, וכן "שלושה עשרונים" – מעל שבע ליטר של סולת מעורבת בשמן ובנוסף "לוג" – שליש ליטר שמן.

את כל אלו עליו להביא יחד עמו כאשר מגיע הוא אל המשכן/המקדש. הכהן מקריב כבש אחד עבור קרבן אשם ואת לוג השמן. לאחר שחיטת קרבן האשם הכהן מושח מדם הקרבן על תנוך אוזנו ובוהן ידו ורגלו של המתרפא.

הכהן מתיז מהשמן שבתוך ידו שבע פעמים לכיוון הקודש. יתרת השמן ניתנת באותם המקומות, תנוך ובהונות יד ורגל ימין, מה שנשאר לאחר זאת ניתן על ראש האדם המִטהר מצרעתו. הכבשה נשחטת עבור קרבן חטאת, והכבש השני נשחט לקרבן עולה.  קרבן העולה מוקרב יחד עם הסולת והשמן. בסיום ביצוע תהליך זה נחשב האדם לטהור מטומאת הצרעת.

קורבנות מצורע שאין ידו משגת

מצורע שאין ביכולתו הכלכלית לעמוד ברכישה זו של קורבן המצורע הרגיל המפורט לעיל יכול להביא עבור קורבנות עולה וחטאת ממיני העוף שמחירם נמוך וזול משמעותית. כמות הסולת שעליו להביא אף היא מועטה יותר מהקורבן הרגיל. התורה אינה מבדילה בין סוגי הקורבנות של המצורע העני או העשיר אלא מפרטת את כל התהליך באותו אופן בדיוק ולא מחשיבה יותר את קורבן העשיר.

דיני צרעת הבית

עד עתה הוסברו דיני צרעת בבגדים ובאנשים. כעת התורה תעסוק בדיני צרעת המופיעה על קירות הבית. כאשר הנגע מתפשט זהו סימן לקיום הצרעת. בכדי לבדוק ולברר ענין זה הכהן סוגר את הבית למשך שבוע, במידה והנגע התפשט יש לשבור את האזור הנגוע עד לאותו מקום שהתפשט. במקרה והתפשטות הנגע אינה פוסקת הדבר יכול להגיע למקרה של שבירת הבית כולו.

דיני טומאה הקשורים בהפרשות הגוף 

במקרה וישנה הפרשה מגוף האדם הדבר גורם לאדם טומאה. טומאה זו כרוכה בנגיעת הטמא או בחפצים שמרים (טומאת מגע ומשא). כמו כן חפצים שעליהם יושב או רוכב (טומאת מרכב ומושב). שבוע לאחר סיום ההפרשות מגופו על האדם לטבול להיטהרותו ולהביא קורבן לכפרתו.

טומאת נידה וזבה

על פי התורה על נידה לספור שבעה ימים מתחילת מחזור הווסת שבסופם טובלת ומיטהרת. זבה – דימום שאינו בזמן מחזור הווסת מצריך ספירת שבעה ימים נקיים ללא הפרשה ורק אז ניתן להיטהר בטבילה ולהביא קורבן. יש להבהיר כי לאורך הדורות חכמינו החמירו בדין הנידה והשוו אותו לדיני הזבה.

שבת שלום ומבורך

חבד – אור בלב

***

מנהג ישראל לפני כניסת שבת והדלקת נרות  לתרום צדקה התרומה באתר מאובטחת בכרטיס אשראי או תרומה בביט.

ניתן לקיים מצוות מעשרתרומה לישיבה או תרומה לנזקקים.

***

קראו אודות מצוות החגים

פרשת תזריע מצורע

תרומה אונליין

התרומה בביט או אשראי, קבלה מוכרת למס לפי סעיף 46

ניתן לפנות אלינו גם באמצעות whatsapp

קמחא דפסחא

תרמו את צרכי החג למשפחות נזקקות חולים וקשישים

[קבלת התרומה מוכרת למס סעיף 46]

נא בחרו את סוג התרומה!

הקבלה מוכרת למס לפי סעיף 46

צוֹם עֲשָׂרָה בְּטֵבֵת

תרומה אגרא דתעניתא צום עשרה בטבת תשפ"ד 2023

תרומה לזאת חנוכה

'זאת חנוכה' יום קדוש ומסוגל לכל הברכות והישועות! שלחו שמות ובקשות לתפילה ותנו צדקה ביום חיתום הדין!

זכר למחצית השקל

קיימו את מצווות 'זכר למחצית השקל' שהיא סגולה להגנה מכל צרה ופגע רע!

מתנות לאביונים

קיימו כעת את מצוות מתנות לאביונים בו ביום בהידור!

קבלה מוכרת למס סעיף 46

תרומה חודשית

השמות והבקשות יועברו לברכה בציון הרבי מליובאוויטש

הקבלה מוכרת לצרכי מס לפי סעיף 46