פרשת מצורע

פרשת מצורע באתר בית חב"ד
Beit-chabad.org

פרשת מצורע 

ניתן לתרום דרך האתר: בביט / אשראי / פייפאל.

לתרומה בהעברה בנקאית לחצו כאן

קבלת-תרומה מוכרת לצרכי מס לפי סעיף 46 תשלח למייל בסיום.

התרומה לחב"ד תומכי תמימים – אור מנחם ע"ר ח.פ 580439081

ברוכים הבאים לאתר בית חב"ד

באתר תמצאו תוכן יהודי, הלכות ומנהגים, מעגל השנה, מצוות וכו'

בנוסף באפשרותכם לתרום ולהיות שותפים בפעילות התורה והחסד של בית חב"ד

שמות התורמים יועברו לברכה לרבי מליובאוויטש

התרומות באמצעות אתר Beit-Chabad.org מוכרות לצרכי מס לפי סעיף 46

התרומה באמצעות עמותת חב"ד תומכי תמימים – אור מנחם (ע"ר) ח.פ 580439081

שבת פרשת מצורע

מנהג ישראל טרם כניסת שבת לנדב לצדקה אפשר לבצע באמצעות האתר תרומות אונליין וכן לקיים את מצוות מעשר כספים באמצעות הוראת קבע.

פרשת מצורע

סיום הפרשה הקודמת עסק בדיני צרעת הבגד. עניין קודם לצרעת הבגד היה דיני האדם המצורע. בפרשה הקודמת לא פורטו דיני הטהרה של המצורע מטומאתו. כעת בפרשה זו תעסוק התורה בתהליך הטהרה של האדם מן הצרעת.

תהליך הטהרה מפורט ומורכב מפעולות שונות. תהליך זה נחשב לאחד התהליכים מלאי הפרטים שבתורה.

טהרת המצורע

לאחר שהכהן ראה את היעלמות סימני הצרעת מהצרוע ציווה הכהן להביא עבור טהרת המצורע מספר פריטים: שתי ציפורים. חתיכת עץ ארז. צמר צבוע אדום. וחתיכת שיח אזוב.

הכהן ישחט ציפור אחת ואת דמה ישפוך אל תוך כלי חרס שבתוכו מים נקיים. לאחר מכן ייקח את הציפור הנותרת החיה יחד עם חתיכת עץ הארז האזוב והצמר הצבוע אדום.

הכהן טובל את כל המרכיבים בתוך כלי החרס עם המים המעורבים בדם הציפור ומתיז מהם על האדם הנרפא מן הצרעת שבע פעמים. לאחר מכן ישחרר הכהן את הציפור החיה לחופשי.

המתנת שבעה ימים וגמר הטהרה

לאחר ביצוע תהליך הטהרה הראשוני על האדם הנרפא מן הצרעת לכבס את בגדיו, לגלח את שערו ולטבול במים. כעת עליו להמתין שבוע עבור תהליך היטהרותו הסופי. למחרת – ביום השמיני עליו לקחת שני כבשים זכרים וכבשה אחת, וכן "שלושה עשרונים" – מעל שבע ליטר של סולת מעורבת בשמן ובנוסף "לוג" – שליש ליטר שמן.

את כל אלו עליו להביא יחד עמו כאשר מגיע הוא אל המשכן/המקדש. הכהן מקריב כבש אחד עבור קרבן אשם ואת לוג השמן. לאחר שחיטת קרבן האשם הכהן מושח מדם הקרבן על תנוך אוזנו ובוהן ידו ורגלו של המתרפא.

הכהן מתיז מהשמן שבתוך ידו שבע פעמים לכיוון הקודש. יתרת השמן ניתנת באותם המקומות, תנוך ובהונות יד ורגל ימין, מה שנשאר לאחר זאת ניתן על ראש האדם המִטהר מצרעתו. הכבשה נשחטת עבור קרבן חטאת, והכבש השני נשחט לקרבן עולה.  קרבן העולה מוקרב יחד עם הסולת והשמן. בסיום ביצוע תהליך זה נחשב האדם לטהור מטומאת הצרעת.

קורבנות מצורע שאין ידו משגת

מצורע שאין ביכולתו הכלכלית לעמוד ברכישה זו של קורבן המצורע הרגיל המפורט לעיל יכול להביא עבור קורבנות עולה וחטאת ממיני העוף שמחירם נמוך וזול משמעותית. כמות הסולת שעליו להביא אף היא מועטה יותר מהקורבן הרגיל. התורה אינה מבדילה בין סוגי הקורבנות של המצורע העני או העשיר אלא מפרטת את כל התהליך באותו אופן בדיוק ולא מחשיבה יותר את קורבן העשיר.

דיני צרעת הבית

עד עתה הוסברו דיני צרעת בבגדים ובאנשים. כעת התורה תעסוק בדיני צרעת המופיעה על קירות הבית. כאשר הנגע מתפשט זהו סימן לקיום הצרעת. בכדי לבדוק ולברר ענין זה הכהן סוגר את הבית למשך שבוע, במידה והנגע התפשט יש לשבור את האזור הנגוע עד לאותו מקום שהתפשט. במקרה והתפשטות הנגע אינה פוסקת הדבר יכול להגיע למקרה של שבירת הבית כולו.

דיני טומאה הקשורים בהפרשות הגוף 

במקרה וישנה הפרשה מגוף האדם הדבר גורם לאדם טומאה. טומאה זו כרוכה בנגיעת הטמא או בחפצים שמרים (טומאת מגע ומשא). כמו כן חפצים שעליהם יושב או רוכב (טומאת מרכב ומושב). שבוע לאחר סיום ההפרשות מגופו על האדם לטבול להיטהרותו ולהביא קורבן לכפרתו.

טומאת נידה וזבה

על פי התורה על נידה לספור שבעה ימים מתחילת מחזור הווסת שבסופם טובלת ומיטהרת. זבה – דימום שאינו בזמן מחזור הווסת מצריך ספירת שבעה ימים נקיים ללא הפרשה ורק אז ניתן להיטהר בטבילה ולהביא קורבן. יש להבהיר כי לאורך הדורות חכמינו החמירו בדין הנידה והשוו אותו לדיני הזבה.

פרשת תזריע מצורע

תרומה אונליין

השמות והבקשות יועברו לברכה בציון הרבי מליובאוויטש

הקבלה מוכרת לצרכי מס לפי סעיף 46

ניתן לפנות לבית חב"ד גם באמצעות whatsapp

נא בחרו את סוג התרומה!

הקבלה מוכרת למס לפי סעיף 46

פדיון כפרות

פדיון כפרות קל ופשוט קיימו את המצווה כעת באמצעות בית חב"ד!

(קבלה מוכרת לצרכי מס סעיף 46)

תרומה חודשית

השמות והבקשות יועברו לברכה בציון הרבי מליובאוויטש

הקבלה מוכרת לצרכי מס לפי סעיף 46