בין המצרים 2022

בין המצרים היא התקופה של שלושת השבועות בין שבעה עשר בתמוז עד ט' אב
Beit-Chabad.org

התרומה בביט / אשראי / פייפאל.

פרטים לתרומה בהעברה בנקאית: בנק פועלים סניף 657 חשבון 614939

נא תעדכנו כאן כדי שנפיק קבלה על שמכם.

להוראת קבע בנקאית: פתחו הרשאה לחיוב חשבון עבור קוד מוסד 56211 ולאחר מכן נא עדכנו אותנו כאן

ברוכים הבאים לאתר בית חב"ד 

Beit-Chabad.org

באמצעות האתר תוכלו ללמוד את כל הקשור לענייני חגים בנוסף באפשרותכם לבצע תרומה אונליין לבית חב"ד

ובע"ה תזכו לשפע ברכה והצלחה בגשמיות וברוחניות

שמות התורמים יוזכרו לברכה בציון הקדוש של הרבי מליובאוויטש

התרומות לבית חב"ד באמצעות אתר Beit-Chabad.org מוכרות לצרכי מס לפי סעיף 46

תוכן עניינים

תקופת בין המצרים | ימי בין המצרים

התקופה שבין שבעה עשר בתמוז לתשעה באב נקראת בין המצרים.

בשנת תשפ"ב 2022 ימים אלו יחולו בין 16/07/2022-07/08/2022

בימים אלו מתאבלים חורבן ירושלים וחורבן בית המקדש.

וראוי להרבות בלימוד תורה ונתינת צדקה.

במאמר הבא נסקור את המותר והאסור בימי שלושת השבועות

בין המצרים איסורים | הלכות בין המצרים

חכמים תקנו להתאבל על חורבן בית המקדש בימים אלו, ישנם איסורים רבים ופרטי הלכות רבות ונסכם אותם כעת .

תספורת בשלושת השבועות

לשיטת האשכנזים:
אסור להסתפר בכל שלושת השבועות.

לשיטת הספרדים
האיסור להסתפר הוא רק בשבוע שחל בו תשעה באב אבל בשאר ימי שלושת השבועות אין בעיה להסתפר.

תספורת בתשעת הימים

כפי שכתבנו לעיל לאשכנזים אסור בכל תשעת הימים, ולספרדים האיסור רק בשבוע שחל בו ט' אב.

האם מותר לשמוע שירים בבין המצרים | מוזיקה בתשעת הימים

אסור לשמוע מוזיקה ושירים בתקופת שלושת השבועות ובין המצרים.

ברכת שהחינו

אין לאכול פרי חדש או בגד חשוב חדש מכיון שלא מברכים ברכת שהחינו בימים אלו.

חתונה בבין המצרים

לאשכנזים: בכל ימי שלושת השבועות חל איסור להתחתן.

לספרדים: בתקופת חודש תמוז מותר להתחתן

בימי תשעת הימים אסור להתחתן.

האם מותר ללכת לבריכה בבין המצרים?

בימי חודש תמוז
מותר

בימי תשעת הימים
לאשכנזים: אסור בכל תשעת הימים

לספרדים רק בשבוע שחל בו תשעה באב אסור.

לגזור צפורנים

רק בשבוע שחל בו תשעה באב ישנם דעות שאוסורת לגזור צפורנים.

בשאר הימים מותר לגזור.

כביסה

מראש חודש תמוז ועד ראש חודש אב

מותר לכבס

החל מראש חודש אב

לאשכנזים: אסור לכבס

לספרדים: מותר לכבס

שבוע שחל בו תשעה באב

לכל השיטות אסור לכבס

בין המצרים