בין המצרים 2024

בין המצרים 2024 היא תקופה של שלושת השבועות בין שבעה עשר בתמוז עד ט' אב
Beit-Chabad.org

צוֹם עֲשָׂרָה בְּטֵבֵת תשפ"ד 2023

חז"ל אומרים שעיקר התענית – היא הנתינת צדקה 'אגרא דתעניתא'

המנהג לתת לצדקה שווי עלות של 3 סעודות, ולהכפיל במספר הנפשות בבית.

כעת ההזדמנות שלכם לזכות ולקיים את המצווה!

ניתן לתרום דרך האתר: בביט / אשראי / פייפאל

לתרומה בהעברה בנקאית לחצו כאן

קבלה מוכרת לצרכי מס לפי סעיף 46 תשלח למייל בסיום

התרומה באמצעות חב"ד תומכי תמימים – אור מנחם (ע"ר) ח.פ 580439081

ברוכים הבאים לאתר חב"ד אור בלב

באתר תוכן יהודי, הלכות ומנהגים, פרשת השבוע, חגי ישראל ומועדי השנה ועוד..

באפשרותכם להיות שותפים בפעילות החסד והנתינה.

שמות התורמים יועברו לברכה בציון הרבי מליובאוויטש

התרומה בביט / אשראי / פייפאל והקבלה מוכרת לצרכי מס לפי סעיף 46

התרומה באמצעות חב"ד תומכי תמימים – אור מנחם ע"ר ח.פ 580439081

תוכן עניינים:

תקופת בין המצרים | ימי בין המצרים

התקופה שבין שבעה עשר בתמוז לתשעה באב נקראת בין המצרים.

בימים אלו מתאבלים חורבן ירושלים וחורבן בית המקדש.

וראוי להרבות בלימוד תורה ונתינת צדקה.

במאמר הבא נסקור את המותר והאסור בימי שלושת השבועות

בין המצרים איסורים | הלכות בין המצרים

חכמים תקנו להתאבל על חורבן בית המקדש בימים אלו, ישנם איסורים רבים ופרטי הלכות רבות ונסכם אותם כעת .

תספורת בשלושת השבועות

לשיטת האשכנזים:
אסור להסתפר בכל שלושת השבועות.

לשיטת הספרדים
האיסור להסתפר הוא רק בשבוע שחל בו תשעה באב אבל בשאר ימי שלושת השבועות אין בעיה להסתפר.

תספורת בתשעת הימים

כפי שכתבנו לעיל לאשכנזים אסור בכל תשעת הימים, ולספרדים האיסור רק בשבוע שחל בו ט' אב.

האם מותר לשמוע שירים בבין המצרים | מוזיקה בתשעת הימים

אסור לשמוע מוזיקה ושירים בתקופת שלושת השבועות ובין המצרים.

ברכת שהחינו

אין לאכול פרי חדש או בגד חשוב חדש מכיון שלא מברכים ברכת שהחינו בימים אלו.

חתונה בבין המצרים

לאשכנזים: בכל ימי שלושת השבועות חל איסור להתחתן.

לספרדים: בתקופת חודש תמוז מותר להתחתן

בימי תשעת הימים אסור להתחתן.

האם מותר ללכת לבריכה בבין המצרים?

בימי חודש תמוז
מותר

בימי תשעת הימים
לאשכנזים: אסור בכל תשעת הימים

לספרדים רק בשבוע שחל בו תשעה באב אסור.

לגזור צפורנים

רק בשבוע שחל בו תשעה באב ישנם דעות שאוסורת לגזור צפורנים.

בשאר הימים מותר לגזור.

כביסה

מראש חודש תמוז ועד ראש חודש אב

מותר לכבס

החל מראש חודש אב

לאשכנזים: אסור לכבס

לספרדים: מותר לכבס

שבוע שחל בו תשעה באב

לכל השיטות אסור לכבס

בין המצרים

תרומה אונליין

התרומה בביט או אשראי, קבלה מוכרת למס לפי סעיף 46

ניתן לפנות אלינו גם באמצעות whatsapp

קמחא דפסחא

תרמו את צרכי החג למשפחות נזקקות חולים וקשישים

[קבלת התרומה מוכרת למס סעיף 46]

צוֹם עֲשָׂרָה בְּטֵבֵת

תרומה אגרא דתעניתא צום עשרה בטבת תשפ"ד 2023

תרומה לזאת חנוכה

'זאת חנוכה' יום קדוש ומסוגל לכל הברכות והישועות! שלחו שמות ובקשות לתפילה ותנו צדקה ביום חיתום הדין!

זכר למחצית השקל

קיימו את מצווות 'זכר למחצית השקל' שהיא סגולה להגנה מכל צרה ופגע רע!

מתנות לאביונים

קיימו כעת את מצוות מתנות לאביונים בו ביום בהידור!

קבלה מוכרת למס סעיף 46