מעשר כספים

מעשר כספים באמצעות בית חב"ד
Beit-Chabad.org

מעשר כספים אונליין בביט או אשראי

צילום: משה קווארט

התרומה בביט / אשראי / פייפאל.

פרטים לתרומה בהעברה בנקאית: בנק פועלים סניף 657 חשבון 614939

נא תעדכנו כאן כדי שנפיק קבלה על שמכם.

להוראת קבע בנקאית: פתחו הרשאה לחיוב חשבון עבור קוד מוסד 56211 ולאחר מכן נא עדכנו אותנו כאן

היו שותפים והעבירו את כספי המעשרות לפעילות הצדקה וחסד של בית חב"ד

בזכות התרומה תזכו בע"ה לשפע ברכה והצלחה בגשמיות וברוחניות

שמות התורמים יוזכרו לברכה בציון הקדוש של הרבי מליובאוויטש

התרומות לבית חב"ד באמצעות אתר Beit-Chabad.org מוכרות לצרכי מס לפי סעיף 46

סליקת הכספים והפקת קבלות תרומה באמצעות בית חב"ד עמותת ישי"ק תומכי תמימים שבעיר אור יהודה ח.פ 580439081

תוכן עניינים

מהו מעשר כספים

מצות 'מעשר' בכלל היא נתינת האדם חלק מרווחיו ונכסיו עבור מטרות צדקה וחסד.

כבר על אבות האומה אנו מוצאים כי הפרישו חלק מנכסיהם; אברהם אבינו נתן מרכושו – "ויתן לו מעשר מכל". וכן אף על יצחק אבינו אנו מוצאים שזרע כמות תבואה גדולה ועל כך ניתנה לו ברכת ה' ברכושו.

על יעקב אבינו המדרש מציין כי הוא הרחיב את גבולות קיום המצווה לא רק ברכוש ויבול בלבד אלא אף בממון. וכפי שנאמר בפסוק "וכל אשר תתן לי עשר אעשרנו לך".

מקור המצווה

המקור המכריע ביותר לקיום מצווה זו הוא מהפסוק "עשר תעשר את כל תבואת זרעך היוצא השדה שנה שנה". מתוספת המילים "את כל" למדים כי אף רווחים ממוניים מסחריים נכללים בכך.

לאורך הדורות דיון זה קיבל התייחסות של דעות חלוקות בנושא האם חיוב הנתינה הוא מהתורה, או שנתינה זו הינה נכללת תחת ההגדרה של 'מידת חסידות' ו'לפנים משורת הדין'.

אין חולק לכל הדעות כי מצווה זו חשובה והכרחית ונכללת תחת ההגדרה הכללית של מצוות הצדקה.

'ובחנוני נא בזאת'

התלמוד במסכת תענית (ט, א) מציין דבר מיוחד מאוד. התורה אינה מרשה לנו לבחון את ה', כמו שכתוב "לא תנסו את ה' אלוקיכם". אמנם במצות מעשר ישנו חריג.

נאמר בספר מלאכי (פרק ג' פסוק י'); "הביאו את כל המעשר אל בית האוצר ויהי טרף בביתי ובחנוני נא בזאת אמר ה' צבאות אם לא אפתח לכם את ארובות השמים והריקותי לכם ברכה עד בלי די".

על אף שאסור לנסות ולבחון את הקב"ה, מצות מעשר שונה בדבר זה בכך שהנתינה לשם 'מעשר' מביאה ברכה עבור האדם הנותן!

אופן חישוב מעשר כספים

אז כיצד אנו מחשבים את מעשר הכספים?

את המעשר מחשבים מסכום הרווחים הנקי שאנו מקבלים לכיסנו. הדוגמא המצויה ביותר היא שאת חישוב המעשר יש לתת מסכום ה'נטו' הנקי שנכנס לכיסנו ולא מסכום ה'ברוטו' שחלק ממנו עובר לרשויות המס.

יחד עם זאת ישנם תשלומים נוספים שאדם משלם מסכום ה'נטו' ויש להפריש אף מהם מעשרות.

רצוי לחשב את מעשר הכספים באופן מדויק ויסודי על מנת שלא יחסר בנתינת המעשר. אך במקרה בו ברור לאדם כי מעניק הוא יותר מסכום מעשר לצדקה אין צריך הוא לערוך חישוב מדויק של מעשר כספיו.

כמובן שמידת חסידות וראוי להפריש אף יותר מ10% בלבד מהרווחים אלא 20% – שהם 'חומש' מהרווחים. כמובן שכאשר נותנים זאת ניתן להתנות כי מעשה זה הינו ללא התחייבות קבועה אלא רק בזמנים שבהם מתאפשר כלכלית לאדם לקיים מנהג חשוב זה.

להרחבה באופן החישוב ראו אופן חישוב מעשר כספים

תשלום עבור החודשים הבאים

במידה ומתאפשר לאדם לתרום בבת אחת סכום גדול לצדקה, יכול הוא להחשיב זאת כמעשר עבור החודשים הבאים (על פי החישוב המתאים לפי כל חודש).

מעשר כספים מהשקעות וממניות

כאשר אדם משקיע מכספו בהשקעות שונות, כדוגמת קרנות השתלמות קופות גמל וכדומה. ראשית כל קודם ההשקעה יש להעניק מסכום ההשקעה מעשר וכאשר האדם פודה את כספו יפריש אז מסכום רווחיו.

במידה ואדם חלילה הפסיד חלק מכספו באמצעות השקעה וכדומה; באם ההפסד מרובה על הרווח אינו צריך להפריש מעשר.

מעשר כספים למי נותנים?

ההנחה הרווחת בספרות ההלכה היא שאת המעשר יש להעניק לעניים. האופן המהודר ביותר הוא להעניק את הכסף לעניים לומדי תורה. אמנם דנו בנושא זה פוסקי הלכה שונים האם ניתן לתת את סכום המעשר עבור מטרות צדקה אחרות.

למעשה נפסק כי ניתן להעניק את סכום המעשר וליתן תרומה עבור מטרות חיוביות כגון בניית בית כנסת; קניית ספרי קודש עבור הציבור; הפצת יהדות, אחזקת לומדי תורה.

קראו גם בהרחבה אודות מעשר כספים למי נותנים?

קיום מצוות מכספי מעשר

מעשר כספים אינו מיועד לשימוש עבור צרכי האדם האישיים – גם באם הם צרכים רוחניים. לדוגמא; אין לבדוק/לקנות תפילין ומזוזות מכספי מעשר . אמנם במידה ורכישה זו מיועדת עבור אדם אחר מותר לשלם זאת מכספי מעשר הכספים, כמו כן ניתן להשתמש מכספי מעשר לצורך הסכם יששכר וזבולון

נתינת מעשר במצבי דוחק

במקרי דוחק בהם ישנם תקופות שלא מתאפשר לאדם להעניק מעשר מכספו, ניתן לרשום את הסכום החודשי למעשר במקום נפרד וכאשר ירוויח האדם מספיק דיו יוכל לפרוע זאת עבור מטרה זו.

כמובן שאדם עני המתקשה בפרנסת משפחתו אינו חייב בנתינת מעשרות אלא רק במקרים בהם יש לאדם רווחים שמצבו הכלכלי סביר רק אז עליו להפריש מעשר.

לא תמיד יש ביכולת האדם להעניק בכסף ממשי אלא ניתן לפדות זאת עבור עבודה השווה כסף. לדוגמא אדם יכול לעבוד עבור מוסד מסוים ולחשב את מעשר הכספים מהסכום אותו המוסד היה צריך לשלם לו. כמובן שיש להקפיד לחשב זאת לאחר ניכוי מעשר מסכום העבודה לאותו מקום.

מעשר כספים לילדים

תשלום מעשר עבור חינוך הילדים: התורה מצווה ומחייבת את האב בחינוך ילדיו וללמדם תורה. לכתחילה ראוי לא לקיים מצווה זו על ידי  מעשר, אמנם אם התשלומים גדולים מאוד, בשילוב הוצאות שכר לימוד, לבוש ומזון ניתן לשלם עבור מזונות הילדים ולבושם מכספי מעשר. וכן במידה ומקום לימודם הוא כולל פנימייה ניתן להחשיב תשלומים אלו מכספי המעשר.

נתינת מעשר ממתנה

כאשר אדם מקבל מתנה כספית יש להפריש ממנה מעשר. אמנם באם מתנה זו היא לצורך אחר כגון שהורים מעניקים לילדיהם הנשואים כסף עבור קניית דבר מסוים אין חיוב להפריש מעשר ממתנה זו.

רצוי וראוי מצד מצות חינוך לחנך ילדים מתחת לגיל מצוות להפריש מעשר מכסף שקיבלו כ'דמי כיס' אף שכבר הנותן הפריש מעשר מכך. אמנם באם הכסף ניתן לילד עבור מטרה מוגדרת ככסף עבור נסיעות וכדומה אין צורך להפריש ממנו מעשרות.

מעשר כספים