מעשר כספים

מעשר כספים באמצעות בית חב"ד
Beit-Chabad.org

מעשר כספים אונליין בביט או אשראי

צילום: משה קווארט

ניתן לתרום דרך האתר: בביט / אשראי / פייפאל.

לתרומה בהעברה בנקאית לחצו כאן

קבלת-תרומה מוכרת לצרכי מס לפי סעיף 46 תשלח למייל בסיום.

התרומה באמצעות עמותת חב"ד תומכי תמימים – אור מנחם ע"ר ח.פ 580439081

התורה הבטיחה "עשר בשביל שתתעשר" יהודי שנותן מדי חודש 10% מעמלו לצדקה, בורא עולם מחזיר לו שפע עשירות פי כמה וכמה.

הרבי מליובאוויטש הזמין כל יהודי לקראת "אלול" – חודש הרחמים והסליחות, להחליט לתת סכום קבוע מדי חודש לצדקה, והסביר:

"על ידי שהאדם מתחייב לתת באופן קבוע לצדקה, הוא פועל שאלוקים יפתח לו צינורות שפע ופרנסה בהרחבה באופן שיוכל לממש את החלטתו הטובה."

אל תפספסו את ההזדמנות לקראת השנה החדשה תשפ"ד! 

מידת השפע והברכה תלויה בך!

הצטרפו עוד היום לתרומה חודשית קבועה בכל סכום שתבחרו.

ובע"ה תחתמו לשנה טובה ומתוקה.

אמרו חז"ל "עשר בשביל שתתעשר"

לפי המסורת היהודית על ידי שהאדם מפריש 10% לצדקה הוא זוכה לברכה כפולה ומכפולת מידו המלאה והפתוחה של בורא עולם.

מצוות מעשר כספים מתאפיינת בכך  שניתן לנסות בה את הקב"ה כפי שאומר הנביא (בספר מלאכי) "ובחנוני נא בזאת.."

באפשרותכם לקיים את מצוות מעשר כספים תרומה אונליין.

בזכות התרומה תזכו בע"ה לשפע ברכה והצלחה בגשמיות וברוחניות.

שמות התורמים יוזכרו לברכה בציון הקדוש של הרבי מליובאוויטש

התרומות לבית חב"ד באתר Beit-Chabad.org מוכרות לצרכי מס לפי סעיף 46

התרומה באמצעות עמותת חב"ד תומכי תמימים – אור מנחם ע"ר ח.פ 580439081

תוכן עניינים

מהו מעשר כספים

מצות 'מעשר' בכלל היא נתינת האדם חלק מרווחיו ונכסיו עבור מטרות צדקה וחסד.

כבר על אבות האומה אנו מוצאים כי הפרישו חלק מנכסיהם; אברהם אבינו נתן מרכושו – "ויתן לו מעשר מכל". וכן אף על יצחק אבינו אנו מוצאים שזרע כמות תבואה גדולה ועל כך ניתנה לו ברכת ה' ברכושו.

על יעקב אבינו המדרש מציין כי הוא הרחיב את גבולות קיום המצווה לא רק ברכוש ויבול בלבד אלא אף בממון. וכפי שנאמר בפסוק "וכל אשר תתן לי עשר אעשרנו לך".

מקור המצווה

המקור המכריע ביותר לקיום מצווה זו הוא מהפסוק "עשר תעשר את כל תבואת זרעך היוצא השדה שנה שנה". מתוספת המילים "את כל" למדים כי אף רווחים ממוניים מסחריים נכללים בכך.

לאורך הדורות דיון זה קיבל התייחסות של דעות חלוקות בנושא האם חיוב הנתינה הוא מהתורה, או שנתינה זו הינה נכללת תחת ההגדרה של 'מידת חסידות' ו'לפנים משורת הדין'.

אין חולק לכל הדעות כי מצווה זו חשובה והכרחית ונכללת תחת ההגדרה הכללית של מצוות הצדקה.

'ובחנוני נא בזאת'

התלמוד במסכת תענית (ט, א) מציין דבר מיוחד מאוד. התורה אינה מרשה לנו לבחון את ה', כמו שכתוב "לא תנסו את ה' אלוקיכם". אמנם במצות מעשר ישנו חריג.

נאמר בספר מלאכי (פרק ג' פסוק י'); "הביאו את כל המעשר אל בית האוצר ויהי טרף בביתי ובחנוני נא בזאת אמר ה' צבאות אם לא אפתח לכם את ארובות השמים והריקותי לכם ברכה עד בלי די".

על אף שאסור לנסות ולבחון את הקב"ה, מצות מעשר שונה בדבר זה בכך שהנתינה לשם 'מעשר' מביאה ברכה עבור האדם הנותן!

אופן חישוב מעשר כספים

אז כיצד אנו מחשבים את מעשר הכספים?

את המעשר מחשבים מסכום הרווחים הנקי שאנו מקבלים לכיסנו. הדוגמא המצויה ביותר היא שאת חישוב המעשר יש לתת מסכום ה'נטו' הנקי שנכנס לכיסנו ולא מסכום ה'ברוטו' שחלק ממנו עובר לרשויות המס.

יחד עם זאת ישנם תשלומים נוספים שאדם משלם מסכום ה'נטו' ויש להפריש אף מהם מעשרות.

רצוי לחשב את מעשר הכספים באופן מדויק ויסודי על מנת שלא יחסר בנתינת המעשר. אך במקרה בו ברור לאדם כי מעניק הוא יותר מסכום מעשר לצדקה אין צריך הוא לערוך חישוב מדויק של מעשר כספיו.

כמובן שמידת חסידות וראוי להפריש אף יותר מ10% בלבד מהרווחים אלא 20% – שהם 'חומש' מהרווחים. כמובן שכאשר נותנים זאת ניתן להתנות כי מעשה זה הינו ללא התחייבות קבועה אלא רק בזמנים שבהם מתאפשר כלכלית לאדם לקיים מנהג חשוב זה.

להרחבה באופן החישוב ראו אופן חישוב מעשר כספים

תשלום עבור החודשים הבאים

במידה ומתאפשר לאדם לתרום בבת אחת סכום גדול לצדקה, יכול הוא להחשיב זאת כמעשר עבור החודשים הבאים (על פי החישוב המתאים לפי כל חודש).

מעשר כספים מהשקעות וממניות

כאשר אדם משקיע מכספו בהשקעות שונות, כדוגמת קרנות השתלמות קופות גמל וכדומה. ראשית כל קודם ההשקעה יש להעניק מסכום ההשקעה מעשר וכאשר האדם פודה את כספו יפריש אז מסכום רווחיו.

במידה ואדם חלילה הפסיד חלק מכספו באמצעות השקעה וכדומה; באם ההפסד מרובה על הרווח אינו צריך להפריש מעשר.

מעשר כספים למי נותנים?

ההנחה הרווחת בספרות ההלכה היא שאת המעשר יש להעניק לעניים. האופן המהודר ביותר הוא להעניק את הכסף לעניים לומדי תורה. אמנם דנו בנושא זה פוסקי הלכה שונים האם ניתן לתת את סכום המעשר עבור מטרות צדקה אחרות.

למעשה נפסק כי ניתן להעניק את סכום המעשר וליתן תרומה עבור מטרות חיוביות כגון בניית בית כנסת; קניית ספרי קודש עבור הציבור; הפצת יהדות, אחזקת לומדי תורה.

קראו גם בהרחבה אודות מעשר כספים למי נותנים?

קיום מצוות מכספי מעשר

מעשר כספים אינו מיועד לשימוש עבור צרכי האדם האישיים – גם באם הם צרכים רוחניים. לדוגמא; אין לבדוק/לקנות תפילין ומזוזות מכספי מעשר וכן אין לקיים את מצוות החגים כמו לדוגמא כפרות מכספי מעשר.

אמנם במידה ורכישה זו מיועדת עבור אדם אחר מותר לשלם זאת מכספי מעשר הכספים, כמו כן ניתן להשתמש מכספי מעשר לצורך הסכם יששכר וזבולון

נתינת מעשר במצבי דוחק

במקרי דוחק בהם ישנם תקופות שלא מתאפשר לאדם להעניק מעשר מכספו, ניתן לרשום את הסכום החודשי למעשר במקום נפרד וכאשר ירוויח האדם מספיק דיו יוכל לפרוע זאת עבור מטרה זו.

כמובן שאדם עני המתקשה בפרנסת משפחתו אינו חייב בנתינת מעשרות אלא רק במקרים בהם יש לאדם רווחים שמצבו הכלכלי סביר רק אז עליו להפריש מעשר.

לא תמיד יש ביכולת האדם להעניק בכסף ממשי אלא ניתן לפדות זאת עבור עבודה השווה כסף. לדוגמא אדם יכול לעבוד עבור מוסד מסוים ולחשב את מעשר הכספים מהסכום אותו המוסד היה צריך לשלם לו. כמובן שיש להקפיד לחשב זאת לאחר ניכוי מעשר מסכום העבודה לאותו מקום.

מעשר כספים לילדים

תשלום מעשר עבור חינוך הילדים: התורה מצווה ומחייבת את האב בחינוך ילדיו וללמדם תורה. לכתחילה ראוי לא לקיים מצווה זו על ידי  מעשר, אמנם אם התשלומים גדולים מאוד, בשילוב הוצאות שכר לימוד, לבוש ומזון ניתן לשלם עבור מזונות הילדים ולבושם מכספי מעשר. וכן במידה ומקום לימודם הוא כולל פנימייה ניתן להחשיב תשלומים אלו מכספי המעשר.

נתינת מעשר ממתנה

כאשר אדם מקבל מתנה כספית יש להפריש ממנה מעשר. אמנם באם מתנה זו היא לצורך אחר כגון שהורים מעניקים לילדיהם הנשואים כסף עבור קניית דבר מסוים אין חיוב להפריש מעשר ממתנה זו.

רצוי וראוי מצד מצות חינוך לחנך ילדים מתחת לגיל מצוות להפריש מעשר מכסף שקיבלו כ'דמי כיס' אף שכבר הנותן הפריש מעשר מכך. אמנם באם הכסף ניתן לילד עבור מטרה מוגדרת ככסף עבור נסיעות וכדומה אין צורך להפריש ממנו מעשרות.

מעשר כספים באמצעות בית חב"ד
צילום: משה קווארט

נא בחרו את סוג התרומה!

הקבלה מוכרת למס לפי סעיף 46

מעשר כספים

השמות והבקשות יועברו לברכה בציון הרבי מליובאוויטש

הקבלה מוכרת לצרכי מס לפי סעיף 46

ניתן לפנות לבית חב"ד גם באמצעות whatsapp

פדיון כפרות

פדיון כפרות קל ופשוט קיימו את המצווה כעת באמצעות בית חב"ד!

(קבלה מוכרת לצרכי מס סעיף 46)

תרומה חודשית

השמות והבקשות יועברו לברכה בציון הרבי מליובאוויטש

הקבלה מוכרת לצרכי מס לפי סעיף 46