מעשר כספים למי

מעשר כספים למי | למי נותנים מעשר כספים?
Beit-Chabad.org

למי נותנים מעשר כספים

צילום: משה קווארט

ניתן לתרום דרך האתר: בביט / אשראי / פייפאל

לתרומה בהעברה בנקאית לחצו כאן

קבלה מוכרת לצרכי מס לפי סעיף 46 תשלח למייל בסיום

התרומה באמצעות חב"ד תומכי תמימים – אור מנחם (ע"ר) ח.פ 580439081

אמרו חז"ל "עשר בשביל שתתעשר"

לפי המסורת היהודית על ידי שהאדם מפריש 10% לצדקה הוא זוכה לברכה כפולה ומכפולת מידו המלאה והפתוחה של בורא עולם.

מצוות מעשר כספים מתאפיינת בכך  שניתן לנסות בה את הקב"ה כפי שאומר הנביא (בספר מלאכי) "ובחנוני נא בזאת.."

באפשרותכם לקיים את מצוות מעשר כספים תרומה אונליין.

בזכות התרומה תזכו בע"ה לשפע ברכה והצלחה בגשמיות וברוחניות.

שמות התורמים יוזכרו לברכה בציון הקדוש של הרבי מליובאוויטש

הקבלה מוכרות לצרכי מס לפי סעיף 46

התרומה באמצעות חב"ד תומכי תמימים – אור מנחם ע"ר ח.פ 580439081

תוכן עניינים

מעשר כספים למי? | למי נותנים מעשר כספים?

מעשר כספים מיועד להיות צדקה תרומה לעניים בכלל ולעניים לומדי תורה בפרט וכן כל תרומה עבור מצוות וצרכי ציבור כמו תרומה לבית כנסת תרומה לישיבה, הפצת יהדות פעילות חברתית וכו'.

ראוי לציין שכל דבר שהוא חובה על האדם, אינו בא אלא מכספו הפרטי.

בנים הסמוכים על שולחן אביהם

מותר לפרנס בנים הסמוכים על שולחן אביהם מכספי מעשר, אם אין לאביהם מה לתת להם, אבל אם האב עשיר הוא צריך לתת מכספו ולא מכספי מעשר.

בנים מעל גיל שש

בגמרא במסכת כתובות נאמר על הפסוק: "אשרי שומרי משפט, עושה צדקה בכל עת", זה המפרנס את בניו ובנותיו כשהם קטנים".

קטנים הכוונה מעל גיל שש. בתקופת הגמרא, ילד בגיל זה היה יכול לכלכל את עצמו, היום זה מגיל תשע. עד גיל זה האב מחוייב לפרנס את בניו, ולכן אינו רשאי להשתמש לצורך זה בכספי מעשר.

אב ל שהילדים גדלים והוא כבר לא מחוייב לזון אותם אזי יכול לפרנסם מכספי מעשר.

מעשר כספים למי – האם אפשר לתמוך בילדים ממעשר

אפשר להשתמש בכספי מעשר עבור קניה של מזון וביגוד לילדים הגדולים. שכר לימוד אי אפשר לשלם מכספי מעשר, משום שהאב מחוייב ללמד את בנו תורה. כל דבר, שהוא מחוייב בו אינו יכול לבוא ממעשר כספים.

בן הלומד בישיבה

אפשר לשלם מכספי מעשר את התשלומים עבור הפנימיה, ביגוד, נסיעות.

אבל אי אפשר לשלם מכספי מעשר את שכר הלימוד, משום שזו חובתו של האב, כל זמן שהבן יכול ללמוד, ולאב יש לשלם.

הוצאות עבור בנות

גם עבור בנות אפשר לקזז את ההוצאות עבור אוכל וביגוד מכספי מעשר.

אבל את שכר לימוד כדי לחנך אותן למצוות אין לשלם מכספי מעשר.

שכר לימוד ממעשרות של האמא

האם אינה מחוייבת ללמד את בנה תורה, ולכן לכאורה אפשר להשתמש במעשרות שלה לתשלום שכר לימוד, והאב ישתמש במעשרות שלו למטרות אחרות זה אפשרי רק במקרה שברור באופן מוחלט, שלבעל אין שום קשר לכסף הזה והוא אינו יכול להשתמש בו בשום דרך.

מעשר כספים למי – מוסד שמחייב להעביר אליו את המעשרות

הזכות להחליט למי לתת את המעשר שייכת לבעלים. רק הוא יכול להחליט למי לתת, לכן מוסד אינו יכול לאלץ את עובדיו להעביר את המעשרות אליו.

מצוות שמחוייב בהן

מצוות שאדם מחוייב בהן, כגון: לולב, נר חנוכה, תפילין וכו' אי אפשר להשתמש עבורן בכספי מעשר.

מצוות שאינו מחוייב בהן ויש לו הנאה מהן

מצוות שהאדם אינו מחוייב בהן, כגון: קנית עליה לתורה, הגבהה, לשלם הוצאות הברית כדי לזכות בסנדקאות, אם בשעה שקנה את הזכות תכנן לשלם מכספי מעשר, אכן זה בסדר ואפשרי.

אם לא התכוון לכך מתחילה צריך לשלם מכספו הפרטי.

מצוות שאין לאדם הנאה מהם

אם אדם נתן צדקה, או תרם למוסד ובשעה שעשה זאת לא התכוון לשלם מכספי מעשר, יכול לשלם ממעשר, מכיוון שאין לו הנאה במצווה זאת.

רכישת ספרים מכספי מעשר

אם אדם קונה ספרים, כותב עליהם שהם נקנו מכספי מעשר ומניח אותם בביתו, אין לקנותם מכספי מעשר. זאת מכיוון שהיום הספרים מצויים, ואין כמעט סיכוי, שיבוא אליו לשאול ספרים. אם מניח את הספרים בבית הכנסת או בבית מדרש, מותר לקנותם מכספי מעשר.

כיבוד אב ואם

חז"ל אומרים שתבוא מארה על מי שמפרנס את אביו ואימו מכספי מעשר בשעה שיש לו כסף. אם אין לו כסף, יכול להשתמש בכספי מעשר.

מעשר כספים למי שמתחתן

אם אדם רגיל לתת סכום מסוים לחתונה, אינו יכול לתת זאת מכספי מעשר. אם החליט להוסיף על הסכום, משום שהחתן נזקק, יכול לתת את התוספת ממעשר.

אחריות על מעשרות

במצוות ביכורים, אם הביכורים אבדו, חייב האדם להביא אחר. אך במעשר כספים הדין שונה. אם אדם הלך עם הכסף כדי לתת לעני, והכסף אבד או נגנב, אינו חייב לתת כסף אחר. אם הבטיח לעני שיתן לו, והכסף אבד, חייב לתת כסף אחר, משום שיש כאן גדר של נדר.

טיסה של חסיד לרבו

אפשר להשתמש בכספי מעשר למימון טיסה לרבי, בתנאי שמטרת הנסיעה היא להיות אצל הרבי ולהתחזק בתורה ויראת שמים.

מעשר כספים למי – סיכום הדברים

לסיכום ניתן לתרום לכל מטרה של צדקה וחסד למעט חובות שחלות על האדם ללא קשר לתרומה

מעשר כספים למי

נא בחרו את סוג התרומה!

הקבלה מוכרת למס לפי סעיף 46

מעשר כספים

אמרו חז"ל עשר בשביל שתתעשר

ניתן לפנות אלינו גם באמצעות whatsapp

צוֹם עֲשָׂרָה בְּטֵבֵת

תרומה אגרא דתעניתא צום עשרה בטבת תשפ"ד 2023

תרומה לזאת חנוכה

'זאת חנוכה' יום קדוש ומסוגל לכל הברכות והישועות! שלחו שמות ובקשות לתפילה ותנו צדקה ביום חיתום הדין!

תרומה חודשית

אמרו חז"ל עשר בשביל שתתעשר

הקבלה מוכרת לצרכי מס לפי סעיף 46