מעשר כספים למי

מעשר כספים למי | למי נותנים מעשר כספים?
Beit-Chabad.org

צילום: משה קווארט

התרומה בביט / אשראי / פייפאל

לתרומה בהעברה בנקאית לחצו כאן

הקבלה מוכרת למס [סעיף 46]

התרומה באמצעות חב"ד תומכי תמימים – אור מנחם (ע"ר) ח.פ 580439081

אמרו חז"ל "עשר בשביל שתתעשר"

לפי המסורת היהודית על ידי שהאדם מפריש 10% לצדקה הוא זוכה לברכה כפולה ומכפולת מידו המלאה והפתוחה של בורא עולם.

מצוות מעשר כספים מתאפיינת בכך שניתן לנסות בה את הקב"ה כפי שאומר הנביא (בספר מלאכי) "ובחנוני נא בזאת.."

באפשרותכם לקיים את מצוות מעשר כספים תרומה אונליין למרכז החסד של חב"ד אור בלב.

בזכות התרומה תזכו בע"ה לשפע ברכה והצלחה בגשמיות וברוחניות.

שמות התורמים יועברו לברכה לציון הקדוש של הרבי מליובאוויטש

הקבלה מוכרות לצרכי מס לפי סעיף 46

התרומה באמצעות חב"ד תומכי תמימים – אור מנחם ע"ר ח.פ 580439081

תוכן עניינים

מעשר כספים למי? | למי נותנים מעשר כספים?

מעשר כספים מיועד להיות צדקה תרומה לעניים בכלל ולעניים לומדי תורה בפרט, וכן כל תרומה עבור מצוות וצרכי ציבור כמו תרומה לבית כנסת תרומה לישיבה, הפצת יהדות פעילות חברתית וכו'.

חשוב להדגיש שכל תשלום שהוא חובה על האדם לדוגמא רכישת תשמישי קדושה,אינו יכול להיות משולם מכספי מעשר כספים.

האם אפשר לייעד את כספי המעשר לילדים הקטנים במשפחה?

ע"פ ההלכה אין להשתמש בכספי המעשרות למימון הוצאות הילדים הקטנים שמתחת לגיל 5-6 משום שיש חובה על האבא לזון ולפרנס אותם, והמעשר שהוא כסף צדקה צריך להנתן כמצווה איפה שאין חובה כזו.

ייעוד כספי מעשר לילדים מעל גיל 6

יש מחלוקת הפוסקים האם מותר לממן את הוצאות כלכלת הילדים שמעל גיל 6 מכספי מעשרות ביסוד המחלוקת עומדת השאלה האם זהו תשלום מדין צדקה או סוג של חובה שלא קשור למעשר.

למעשה אדם שיש ביכולתו וודאי יעדיף לשלם את הוצאות הילדים מהכסף הפרטי שלו בלי קשר למעשר, אבל אדם שנמצא במצב כלכלי לא טוב יכול להקל בדבר ולממן את הוצאות הילדים מכסף מעשר.

האם אפשר לתמוך בילדים הגדולים ממעשר?

ילדים גדולים שכבר אין חובה לזון ולפרנס אותם, אפשרי ואף רצוי להשתמש בכספי מעשר עבור עזרה ותמיכה להם כמו לדוגמא קניה של מזון וביגוד וכו'

יתירה מזו הכלל ההלכתי קובע לתעדף תמיכה בנזקקים שהם חלק מהמשפחה הקרובה לפני שפונים לתמוך באנשים אחרים.

בן הלומד בישיבה

אפשר לשלם מכספי מעשר את התשלומים עבור הפנימיה, ביגוד, נסיעות.

האם מוסד לימודים יכול לבקש מהעובדים לייעד את מעשר כספים למי שיראה לנכון?

מוסד לימודים אינו יכול לחייב את העובדים להעביר את כסף המעשר באמצעותו , הזכות להחליט למי לתת את המעשר שייכת לבעלים. רק הוא יכול להחליט למי לתת.

מצוות שמחוייב בהן

מצוות שאדם מחוייב בהן, כגון: לולב, נר חנוכה, תפילין וכו' אי אפשר להשתמש עבורן בכספי מעשר.

מצוות שאינו מחוייב בהן ויש לו הנאה מהן

מצוות שהאדם אינו מחוייב בהן, כגון: קנית עליה לתורה, הגבהה, לשלם הוצאות הברית כדי לזכות בסנדקאות, אם בשעה שקנה את הזכות תכנן לשלם מכספי מעשר, אכן זה בסדר ואפשרי.

אם לא התכוון לכך מתחילה צריך לשלם מכספו הפרטי.

מצוות שאין לאדם הנאה מהם

אם אדם נתן צדקה, או תרם למוסד ובשעה שעשה זאת לא התכוון לשלם מכספי מעשר, יכול לשלם ממעשר, מכיוון שאין לו הנאה במצווה זאת.

רכישת ספרים מכספי מעשר

אם אדם קונה ספרים, כותב עליהם שהם נקנו מכספי מעשר ומניח אותם בביתו, אין לקנותם מכספי מעשר. זאת מכיוון שהיום הספרים מצויים, ואין כמעט סיכוי, שיבוא אליו לשאול ספרים. אם מניח את הספרים בבית הכנסת או בבית מדרש, מותר לקנותם מכספי מעשר.

כיבוד אב ואם

חז"ל אומרים שתבוא מארה על מי שמפרנס את אביו ואימו מכספי מעשר בשעה שיש לו כסף. 

אך אם אין לו כסף, יכול להשתמש בכספי מעשר לצורך כיבוד הורים.

מעשר כספים למי שמתחתן

אם אדם רגיל לתת סכום מסוים לחתונה, אינו יכול לתת זאת מכספי מעשר. אם החליט להוסיף על הסכום, משום שהחתן נזקק, יכול לתת את התוספת ממעשר.

אחריות על כסף המעשר

במצוות ביכורים, אם הביכורים אבדו, חייב האדם להביא אחר. אך במעשר כספים הדין שונה.

אם אדם הלך עם הכסף כדי לתת לעני, והכסף אבד או נגנב, אינו חייב לתת כסף אחר.

אם הבטיח לעני שיתן לו, והכסף אבד, חייב לתת כסף אחר, משום שיש כאן גדר של נדר.

טיסה של חסיד לרבו

אפשר להשתמש בכספי מעשר למימון טיסה של חסיד לרבו באופן שמטרת הנסיעה היא להתחזק בתורה ויראת שמים.

סיכום הדברים למי נותנים מעשר כספים?

לסיכום ניתן לתרום לכל מטרה של צדקה וחסד למעט חובות שחלות על האדם ללא קשר לתרומה

מעשר כספים למי

מעשר כספים

אמרו חז"ל עשר בשביל שתתעשר

Beit-chabad.org

קבלה מוכרת למס (סעיף 46)

מעשר כספים

אמרו חז"ל עשר בשביל שתתעשר

Beit-chabad.org

קבלה מוכרת למס (סעיף 46)

ניתן לפנות אלינו גם באמצעות whatsapp