חודש כסליו

חודש כסליו- מנהגים ורעיונות באתר בית חב"ד
Beit-Chabad.org

חודש כסליו

צילום: משה קווארט

ניתן לתרום דרך האתר: בביט / אשראי / פייפאל.

לתרומה בהעברה בנקאית לחצו כאן

קבלת-תרומה מוכרת לצרכי מס לפי סעיף 46 תשלח למייל בסיום.

התרומה לחב"ד תומכי תמימים – אור מנחם ע"ר ח.פ 580439081

היו שותפים בפעילות התורה והחסד של בית חב"ד

בזכות המצווה תזכו בע"ה לשפע ברכה והצלחה בגשמיות וברוחניות

שמות התורמים יוזכרו לברכה בציון הקדוש של הרבי מליובאוויטש

התרומות לבית חב"ד באמצעות אתר Beit-Chabad.org מוכרות לצרכי מס לפי סעיף 46

סליקת הכספים והפקת קבלות באמצעות בית חב"ד עמותת ישי"ק תומכי תמימים שבעיר אור יהודה ח.פ 580439081

חודש כסליו

כאשר מונים את החדשים לפי הלוח העברי מחודש תשרי, "כסליו" הוא החודש השלישי לחודשי השנה.

בתורה – חודש ניסן הוא החודש הראשון, "סיוון" הוא החודש השלישי.

בסיוון – קיבלנו את התורה.

בכסליו –  קבלנו את פנימיות התורה – תורת החסידות.

שמות החודשים בתורה

בתורה מופיעים החודשים ללא שמות מיוחדים לכל חודש, אלא לפי מספרם הסידורי, החודש הראשון, החודש השני וכו'.

הרמב"ן כותב בספרו, כאשר מזכירים את החודשים במספרם הסידורי, מהווה הדבר זיכרון לנס יציאת מצרים, חודש ראשון ליציאת מצרים, שני ליציאת מצרים וכו'.

שמות החודשים כיום

לאחר שעלו בני ישראל מבבל הם הביאו אתם את שמות החודשים מבבל, לפי הלוח הבבלי, וכאשר משתמשים בשמות לפי הלוח הבבלי זה מהווה זכר לגאולה מגלות בבל.

מזלו של חודש כסליו

מזלו של חודש כסליו הוא הקשת, משום שהוא קשור במיוחד לקשת.

סיבה ראשונה:

בחודש כסלו נראתה הקשת בפעם הראשונה.

נח יצא מהתיבה ב – כ"ח חשוון, לאחר יציאתו הוא הקריב קורבנות, ובחודש כסלו הקב"ה כרת עמו ברית, נשבע שלא יביא עוד מבול לעולם.

באותה שעה הראה לו את הקשת אשר היא סימן שמעיד שאלוקים זוכר את הבטחתו ולא יעניש את העולם שוב.

סיבה נוספת: 

בחודש כסליו יש הרבה ימים של גשם ושמש הגורמים להיווצרות הקשת בענן.

מספר ימי חודש כסליו

חודש כסלו לעתים מלא – יש בו שלשים יום, ולעתים חסר ויש בו עשרים ותשעה יום.

חשון וכסלו הם החודשים היחידים בהם מספר הימים משתנה.

בשאר החודשים מספר הימים קבוע, שלשים יום או עשרים ותשעה יום.

חנוכה

בתקופת בית המקדש השני שלטו היוונים על ארץ ישראל. 

היוונים גזרו גזרות על היהודים, אסרו עליהם ללמוד תורה ולקיים מצוות, כגון: שבת, מילה וכו'.

הם גם פרצו למקדש וטימאו את כל השמנים.
מסופר שהחשמונאים יצאו למלחמה כנגד היוונים במסירות נפש.

למרות שהיו מעטים מול רבים וחלשים מול חזקים. הקב"ה עשה נס, והם ניצחו במלחמה.

לאחר ניצחון המלחמה נכנסו החשמונאים לבית המקדש, פינו את העבודה זרה של היוונים וטיהרוהו.

שרצו להתחיל את העבודה במקדש ולהדליק את המנורה לא יכלו משום שכל השמנים טומאו בידי היוונים.

הקב"ה בחיבתו עשה נס, והחשמונאים מצאו פך שמן קטן, חתום בחותמו של כהן גדול, ומרות שבפך היה שמן שמספיק ליום אחד, נעשה נס והוא הספיק לשמונה ימים, עד שהצליחו להתארגן ולהביא שמן חדש.
לזכר הניצחון במלחמה אנחנו אומרים בתפילה ובברכת המזון "ועל הניסים".
לזכר נס פך השמן מדליקים נרות שמונה ימים.

חג החנוכה קשור למצוות הצדקה, ובמיוחד לעניין חינוך הילדים לנתינת תרומה.

קראו עוד בהרחבה אודות חג החנוכה.

שם החודש

בכל ראש חודש יש גילוי הלבנה לאחר שהיא נעלמת בסופו של החודש, בחודש כסלו מתבטא גם בשמו של החודש.

המילה כסלו מתחלקת לשני חלקים: כס – לו. משמעות המילה "כס" היא כיסוי מלשון העלם.

משמעות המילה "לו" היא גילוי.

"לו" בגימטריה שווה אלה – מילה שנאמרת על משהו גלוי, שאפשר להצביע עליו.

כבר ביום הראשון של החודש יש את גילוי ההעלם בשלמות.

פתגמים מרבותינו נשיאינו

בכל יום מימי חודש כסלו נוהגים ללמוד, (ע"פ הוראת הרבי) פתגם מכל אדמורי חב"ד החל מהבעל שם טוב.

תאריכים חסידיים בחודש

ראש חודש כסלו

ביום זה מקיימים סעודות הודיה על רפואתו של הרבי, לאחר שהחלים מהתקף לב, שעבר בשמיני עצרת תשל"ח.

ב כסליו

ב' כסלו תשמ"ח – הספרים שנגנבו מהספרייה חזרו. זה היה כעשרה חודשים לאחר מתן פסק הדין שהספרים שייכים לחסידים ב-ה' טבת תשמ"ז.

ט' כסליו

ט' כסלו – יום ההולדת ויום הפטירה של אדמו"ר האמצעי תקל"ד – תקפ"ח.

הפטירה ארעה יום לפני מלאות שנה לשחרורו ממאסר בחג הגאולה י' כסלו.

י' כסליו

י' כסלו תקפ"ז– חג הגאולה של אדמו"ר האמצעי. ביום זה יצא ממאסר בעקבות הלשנה של מתנגדים לחסידות.

י"ד כסליו

י"ד כסלו שנת תרפ"ט – יום נישואי הרבי והרבנית חיה מושקא, בתו של אדמו"ר הריי"צ בוורשה.

י"ט כסליו

י"ט כ' כסלו תקנ"ט – חג הגאולה, רבי שניאור זלמן מליאדי המכונה אדמו"ר הזקן, יצא ממאסר של חמישים ושלשה ימים בכלא הרוסי.

מסופר שבעת השחרור בטעות הגיע אדמו"ר הזקן לבית של יהודי שהתנגד לדרכה של תורת החסידות.

אותו יהודי ציערו בשאלות שונות, אדמו"ר הזקן התבטא שהשהות באותו הבית היה קשה עבורו מכל המאסר.

שאדמו"ר הזקן יצא מביתו של אותו יהודי כבר החל כ' כסלו, בעקבות כך חוגגים את שני הימים.

ראש השנה לחסידות

י"ט כסלו הוא ראש השנה לחסידות. נהוג אצל חסידים לברך אדם את חברו:

"לשנה טובה בלימוד החסידות ודרכי החסידות תכתבו ותחתמו".

יום זה נקרא גם "חג החגים".

י"ט כסלו תקל"ג

יום הסתלקותו של רבי דובער, המגיד ממעזריטש, הנשיא השני של החסידות הכללית, לאחר הבעל שם טוב.

חודש כסליו

נא בחרו את סוג התרומה!

הקבלה מוכרת למס לפי סעיף 46

תרומה אונליין

השמות והבקשות יועברו לברכה בציון הרבי מליובאוויטש

הקבלה מוכרת לצרכי מס לפי סעיף 46

ניתן לפנות לבית חב"ד גם באמצעות whatsapp

פדיון כפרות

פדיון כפרות קל ופשוט קיימו את המצווה כעת באמצעות בית חב"ד!

(קבלה מוכרת לצרכי מס סעיף 46)

תרומה חודשית

השמות והבקשות יועברו לברכה בציון הרבי מליובאוויטש

הקבלה מוכרת לצרכי מס לפי סעיף 46