חודש כסלו

חודש כסלו- באתר חב"ד
Beit-Chabad.org

חודש כסלו

צילום: משה קווארט

תרומה למרכז החסד

התרומה בביט / אשראי / פייפאל

לתרומה בהעברה בנקאית לחצו כאן

שמות התורמים והבקשות לתפילה יועברו לברכה אצל ציון הרבי מליובאוויטש

הקבלה מוכרת למס לפי סעיף 46

התרומה באמצעות חב"ד תומכי תמימים – אור מנחם ע"ר ח.פ 580439081

ברוכים הבאים לאתר חב"ד אור בלב

באתר תוכן יהודי, הלכות ומנהגים, פרשת השבוע, חגי ישראל ומועדי השנה ועוד..

באפשרותכם להיות שותפים בפעילות החסד והנתינה.

שמות התורמים יועברו לברכה בציון הרבי מליובאוויטש

התרומה בביט / אשראי / פייפאל והקבלה מוכרת לצרכי מס לפי סעיף 46

התרומה באמצעות חב"ד תומכי תמימים – אור מנחם ע"ר ח.פ 580439081

תוכן עניינים:

מזלו של חודש כסליו

מזלו של החודש הוא הקשת, משום שחודש כסלו קשור במיוחד לקשת.

בחודש כסלו נראתה הקשת בפעם הראשונה.

נח יצא מהתיבה ב-כ"ח חשוון, לאחר יציאתו הוא הקריב קורבנות, ובחודש כסלו הקב"ה כרת עמו ברית, נשבע שלא יביא עוד מבול לעולם.

באותה שעה הראה לו את הקשת אשר היא סימן שמעיד שאלוקים זוכר את הבטחתו ולא יעניש את העולם שוב.

סיבה נוספת: 

בחודש כסלו יש הרבה ימים של גשם ושמש, הגורמים להיווצרות הקשת בענן.

מספר ימי חודש כסלו

חודש כסלו לעתים מלא – יש בו שלשים יום, ולעתים חסר ויש בו עשרים ותשעה יום.

חשון וכסלו הם החודשים היחידים בהם מספר הימים משתנה.

בשאר החודשים מספר הימים קבוע, שלשים יום או עשרים ותשעה יום.

חנוכה

>> למעבר לאתר חג החנוכה לחצו כאן.

בתקופת בית המקדש השני שלטו היוונים על ארץ ישראל. 

היוונים גזרו גזרות על היהודים, אסרו עליהם ללמוד תורה ולקיים מצוות, כגון: שבת, מילה וכו'.

הם גם פרצו למקדש וטימאו את כל השמנים.
מסופר שהחשמונאים יצאו למלחמה כנגד היוונים במסירות נפש.

למרות שהיהודים היו מעטים מול רבים וחלשים מול חזקים. הקב"ה עשה נס, והם ניצחו במלחמה.

לאחר ניצחון המלחמה נכנסו החשמונאים לבית המקדש, פינו את העבודה זרה של היוונים וטיהרוהו.

שרצו להתחיל את העבודה במקדש ולהדליק את המנורה לא יכלו משום שכל השמנים טומאו בידי היוונים.

הקב"ה בחיבתו עשה נס, והחשמונאים מצאו פך שמן קטן, חתום בחותמו של כהן גדול, ומרות שבפך היה שמן שמספיק ליום אחד, נעשה נס והוא הספיק לשמונה ימים, עד שהצליחו להתארגן ולהביא שמן חדש.

לזכר הניצחון במלחמה: אנחנו מוסיפים בתפילה ובברכת המזון את תפילת "ועל הניסים".

לזכר נס פך השמן: מדליקים נרות שמונה ימים.

חג החנוכה קשור למצוות הצדקה, ובמיוחד לעניין חינוך הילדים לנתינת תרומה.

באמצעות האתר ניתן לבצע תרומה בביט או תרומה בכרטיס אשראי למרכז החסד תרומה לנזקקים.

קראו בהרחבה על חג החנוכה.

שם החודש

בכל ראש חודש יש גילוי הלבנה לאחר שהיא נעלמת בסופו של החודש, בחודש כסלו מתבטא גם בשמו של החודש.

המילה כסלו מתחלקת לשני חלקים: כס – לו. משמעות המילה "כס" היא כיסוי מלשון העלם.

משמעות המילה "לו" היא גילוי.

"לו" בגימטריה שווה אלה – מילה שנאמרת על משהו גלוי, שאפשר להצביע עליו.

כבר ביום הראשון של החודש יש את גילוי ההעלם בשלמות.

הדימיון בין חודש כסלו לחודש סיוון

כאשר מונים את החדשים לפי הלוח העברי מחודש תשרי, "כסליו" הוא החודש השלישי.

ואילו בתורה – חודש ניסן הוא החודש הראשון, ו-"סיוון" הוא החודש השלישי.

בסיוון – קיבלנו את התורה.

בכסלו –  קבלנו את פנימיות התורה – תורת החסידות.

פתגמים מרבותינו נשיאינו

בכל יום מימי חודש כסלו נוהגים ללמוד, (ע"פ הוראת הרבי) פתגם מכל אדמורי חב"ד החל מהבעל שם טוב.

תאריכים חסידיים בחודש

ראש חודש כסלו

ביום זה מקיימים סעודות הודיה על רפואתו של הרבי, לאחר שהחלים מהתקף לב, שעבר בשמיני עצרת תשל"ח.

ב כסליו

ב' כסלו תשמ"ח – הספרים שנגנבו מהספרייה חזרו. זה היה כעשרה חודשים לאחר מתן פסק הדין שהספרים שייכים לחסידים ב-ה' טבת תשמ"ז.

ט' כסליו

ט' כסלו – יום ההולדת ויום הפטירה של אדמו"ר האמצעי תקל"ד – תקפ"ח.

הפטירה ארעה יום לפני מלאות שנה לשחרורו ממאסר בחג הגאולה י' כסלו.

י' כסליו

י' כסלו תקפ"ז– חג הגאולה של אדמו"ר האמצעי. ביום זה יצא ממאסר בעקבות הלשנה של מתנגדים לחסידות.

קראו בהרחבה על התאריך החסידי י' כסלו.

י"ד כסליו

י"ד כסלו שנת תרפ"ט – יום נישואי הרבי והרבנית חיה מושקא, בתו של אדמו"ר הריי"צ בוורשה.

י"ט כסליו

י"ט – כ' כסלו, תקנ"ט – חג הגאולה, רבי שניאור זלמן מליאדי המכונה אדמו"ר הזקן, יצא ממאסר של חמישים ושלשה ימים בכלא הרוסי בעקבות הלשנה שהלשינו עליו אותם היהודים שהתנגדו לדרכה של החסידות.

אדה"ז ראה במאסר והגאולה עניין רוחני כלומר המאסר היה מפני קטרוג בשמים על תורת החסידות, ובתאריך י"ט כסלו כביכול ניתן אישור מלמעלה להרחיב ולהפיץ את תורת החסידות.

י"ט כסלו הוא ראש השנה לחסידות. נהוג אצל חסידים לברך אדם את חברו:

"לשנה טובה בלימוד החסידות ודרכי החסידות תכתבו ותחתמו".

יום זה נקרא גם "חג החגים" ומנהג לתת תרומה למוסדות חב"ד, כמו תרומה לישיבה וכדומה.

קראו בהרחבה על החג החסידי י"ט כסלו

י"ט כסלו תקל"ג

יום הסתלקותו של רבי דובער, המגיד ממעזריטש, הנשיא השני של החסידות הכללית, לאחר הבעל שם טוב.

חודש כסליו

תרומה אונליין

תרומה בביט / אשראי / פייפאל

Beit-chabad.org

קבלה מוכרת למס (סעיף 46)

ניתן לפנות אלינו גם באמצעות whatsapp