קידוש לשבת

קידוש לשבת כל מה שצריך לדעת מהמקורות ועד ההלכה למעשה
Beit-chabad.org

קידוש לשבת

תרומה למרכז החסד

התרומה בביט / אשראי / פייפאל

לתרומה בהעברה בנקאית לחצו כאן

שמות התורמים והבקשות לתפילה יועברו לברכה אצל ציון הרבי מליובאוויטש

הקבלה מוכרת למס לפי סעיף 46

התרומה באמצעות חב"ד תומכי תמימים – אור מנחם ע"ר ח.פ 580439081

ברוכים הבאים לאתר חב"ד אור בלב

באתר תוכן יהודי, הלכות ומנהגים, פרשת השבוע, חגי ישראל ומועדי השנה ועוד..

באפשרותכם להיות שותפים בפעילות החסד והנתינה.

שמות התורמים יועברו לברכה בציון הרבי מליובאוויטש

התרומה בביט / אשראי / פייפאל והקבלה מוכרת לצרכי מס לפי סעיף 46

התרומה באמצעות חב"ד תומכי תמימים – אור מנחם ע"ר ח.פ 580439081

מדוע עושים קידוש בשבת?

התורה מצווה עלינו לציין את קדושת יום השבת: ״זכור את יום השבת לקדשו״.

חכמים למדו כי זכירה זו מתבצעת באמצעות דיבור של קדושה – קידוש. אמירה זו של נוסח הקידוש נעשית על כוס יין.

זכירה זו מתבצעת גם בעריכת ההבדלה במוצאי שבת שמציינת את סיום קדושת השבת ותחילת ימי החול. 

יש לדאוג לערוך את הקידוש סמוך ככל שמתאפשר לכניסת השבת. הקידוש נערך לאחר קבלת שבת ותפילת ערבית בבית הכנסת.

לאחר הקידוש יש ליטול ידים לסעודה בכדי לדאוג שהקידוש יהיה במקום בו מתבצעת סעודת השבת (״קידוש במקום סעודה״). 

חיוב נשים בקידוש 

גם נשים מחויבות בקידוש על אף שזו מצות עשה התלויה בזמן כיון שמחויבות הם בשמירת השבת ״שמור את יום השבת״. חכמים למדו שמי שמחויב בשמירה מחויב גם בזכירה. 

קודם הקידוש אין לאכול ולשתות – החל מזמן כניסת השבת, כיון שיש חשש שמפני דחיית הקידוש ידחה הזמן הראוי לעשיתו, שזהו הזמן הקרוב ביותר לכניסת השבת. 

יש להקפיד לבצע את הקידוש על יין ראוי, ללא ריח רע מפאת כבוד השבת. ניתן לערוך את הקידוש גם על יין לבן.  

ביצוע הקידוש במקום בו אוכלים

את הקידוש יש לערוך במקום בו אוכלים. חכמים למדו את הפסוק ״וקראת לשבת עונג״ שבמקום בו מענגים את השבת באמצעות סעודה שם עורכים את קריאת נוסח הקידוש. 

החיוב לעריכת הקידוש במקום בו נערכת הסעודה אינו מחייב שכל הסעודה תתבצע באותו מקום אלא ניתן לאכול שם שיעור של ׳כזית׳ מחמשת מיני דגן או לשתות רביעית יין נוספת. 

כיסוי החלות

קודם אמירת הקידוש יש לדאוג שהחלות המונחות על השולחן יהיו מכוסות, מצד כמה טעמים. 

טעם אחד בכדי שלא לזלזל בפת, בכך שלא מקדשים עליה אלא על היין.

טעם נוסף מצד ׳זכר׳ למן שהיה עטוף בשכבה מלמעלה ומלמטה, כך גם החלות מכוסות מלמעלה ומלמטה. 

טעם שלישי מפני שבימיהם היה נוהג שליד כל סועד היה מונח שולחן קטן, ותיקנו חכמים שבשבת יביאו את השולחן רק לאחר הקידוש בכדי להראות שהסעודה נערכת לכבוד השבת. אך בימינו שאין נוהגים כך נוהגים רק לכסות את החלות. 

אמירת ׳שלום עליכם׳ ו׳אשת חיל׳ 

קודם תחילת הקידוש פותחים באמירת הפיוט ״שלום עליכם״.

אמירת פיוט זה מבוססת על דברי הגמרא במסכת שבת העוסקים בליווי המלאכים לאדם השב מבית הכנסת לביתו.

לאחר אמירת פיוט זה אומרים את נוסח ״אשת חיל״ – הפרק החותם את ספר ׳משלי׳. 

עריכת הקידוש

בתחילת הקידוש יש להביט בנרות השבת וכן להביט בכוס הקידוש בכדי שלא להסיח דעתו מעשיית הקידוש כראוי.

תנאים נוספים לעריכת הקידוש הם יין שלא טעמו ממנו (הכוונה לאותה כוס שממנה מקדשים).

וכן שגביע הקידוש יהיה שלם ללא סדקים/שברים. את גביע הקידוש יש לשטוף מבנים ומבחוץ כמו בכל כוס עליה מבצעים ברכה.  

יש לדאוג שגביע הקידוש יכיל בתוכו כמות של 86 סמ״ק לכל הפחות.

שיעור זה הוא הכמות המינימלית לשיעור רביעית בכדי לצאת ידי חובה בקידוש.

על האדם המבצע את הקידוש לשתות את רוב כוס הקידוש.

לאחר מכן יש להוסיף מעט יין לתוך הכוס ולחלק לנוכחים.  

הקדמת ׳ויכולו׳ לברכת הקידוש 

מלבד נוסח הברכה המיוחדת לקידוש הלילה נאמרים קודם לכן פסוקי ׳ויכולו׳ שבתורה. זאת על אף שפסוקים אלו כבר נאמרו בבית הכנסת עם הציבור.

הטעם הוא בכדי להוציא ידי חובה את בני הבית הקטנים שלא אמרו פסוקי ׳ויכולו׳ כיון שלא באו לבית הכנסת לומר פסוקים אלו.

****
באפשרותכם לצפות בזמני כניסת השבת וכן לתת תרומה באמצעות מרכז החסד לכבוד שבת קודש.
כניסת שבת - הדלקת נרות שבת קודש

תרומה אונליין

תרומה בביט / אשראי / פייפאל

Beit-chabad.org

קבלה מוכרת למס (סעיף 46)

ניתן לפנות אלינו גם באמצעות whatsapp