פרשת קדושים

פרשת קדושים באתר חב"ד
Beit-chabad.org

פרשת קדושים

קמחא דפסחא תשפ"ד 2024

תרומה בביט / אשראי / פייפאל

לתרומה בהעברה בנקאית לחצו כאן

תרמו את צרכי החג למשפחות נזקקות לכבוד חג הפסח!

כמדי שנה מרכז החסד הארצי 'חב"ד אור בלב' מחלק אלפי סלי מזון למשפחות נזקקות חולים וקשישים.

שמות התורמים והבקשות לתפילה יועברו לברכה אצל ציון הרבי מליובאוויטש בסמוך לחג הפסח עת רצון וסגולה לכל הישועות.

הקבלה מוכרת למס לפי סעיף 46

התרומה באמצעות חב"ד תומכי תמימים – אור מנחם ע"ר ח.פ 580439081

ברוכים הבאים לאתר חב"ד אור בלב

באתר תוכן יהודי, הלכות ומנהגים, פרשת השבוע, חגי ישראל ומועדי השנה ועוד..

באפשרותכם להיות שותפים בפעילות החסד והנתינה.

שמות התורמים יועברו לברכה בציון הרבי מליובאוויטש

התרומה בביט / אשראי / פייפאל והקבלה מוכרת לצרכי מס לפי סעיף 46

התרומה באמצעות חב"ד תומכי תמימים – אור מנחם ע"ר ח.פ 580439081

פרשת קדושים

פרשתנו מתייחדת בהסברת מושג הקדושה בצורה ממוקדת באמצעות ריבוי מצוות שונות שיוצרות את תחום הקודש. קשה לעמוד על הגדרת המבנה של פרשה זו. ייתכן והדבר נעוץ במשמעות מושג הקדושה שאינו מצומצם לתחום נקודתי.

קדושים תהיו כי קדוש אני – בין אדם לקונו

 התורה מצווה "קדושים תהיו כי קדוש אני ה' אלוקיכם". קדושת היהודי נובעת מקדושת הבורא. פירוט הדינים שבאים בהמשך לציווי כללי זה הם מורא הורים, שמירת שבת, איסור עבודה זרה ושמירת דיני הקורבנות.

בין אדם לחברו

תחום הקדושה הינו רחב ונוגע גם בתחום האנושי שבין אדם לחברו. התורה חוזרת על צמד המילים "אני ה'" במובן שגם הדרישה ליושרה חברתית נובעת מפני ציווי ה'. הציוויים המופיעים בהקשר זה הם נתינת מתנות לעניים מיבול התבואה ופעולות שונות הקשורות בהנהגת יושר וצדק.

שמירת החוקים

ישנם ציווים שנכללים בתחום המשפטים מופיעות מספר גזרת שעניינם אינו נובע מצד מסקנות הבנת השכל האנושי וכל קיום היהודי אותם הוא מפני ציווי ה' עליהם – חוק. עניינם של חלק מחוקים אלו הוא שמירת המסגרת הטבעית שבעולם (איסור כלאיים וערלה).

היבדלות מדרכי הגויים

ישנם מנהגים ואורחות חיים שהיו נחלת העמים. קדושת עם ישראל מתבטאת בהיבדלות והינזרות ממנהגים אלו. חלק ממנהגים אלו הינם מנהגי עבודה זרה וחלקם נובעים מפני צורת אורח חיי הגויים.

בין אדם לחברו – מצוות נוספות

על היהודי לנהוג בצורה ישרה. לשמור על כבודם של אנשים גדולים ומבוגרים בחברה. יש להישמר מניצול מעמד ולגורם לפגיעה באוכלוסיות מוחלשות או לנהוג בצורה שאינה ישרה באדם נוסף עקב אי ידיעה וחוסר הבנה בתחום.

עונשים על עברות בתחום המשפחה

כעת התורה שבה לפרט את העונש בדיני גילוי העריות שנזכרו בסיום פרשת אחרי מות. בפרשה הקודמת נזכר העונש בהקשר שבין אדם לקונו וכעת התורה מפרטת את העונש שעל בית הדין להשית על הפרת ציווי התורה.

שמירת הקדושה

בכדי לשמור על קדושת וייחודיות עם ישראל יש להקפיד על הבדלה בין העמים האחרים וביטוי שייכות עם ישראל לקב"ה באמצעות הקפדה בתחום זה.

שבת שלום

חב"ד – אור בלב

***

מנהג ישראל לפני כניסת שבת והדלקת נרות פרשת אחרי מות  לתרום צדקה באמצעות האתר ניתן לבצע תרומה מאובטחת בכרטיס אשראי או בביט.

ניתן לבצע תרומה לנזקקים או תרומה לישיבה.

קראו על מצוות החגים

פרשת קדושים

תרומה אונליין

התרומה בביט או אשראי, קבלה מוכרת למס לפי סעיף 46

ניתן לפנות אלינו גם באמצעות whatsapp

קמחא דפסחא

תרמו את צרכי החג למשפחות נזקקות חולים וקשישים

[קבלת התרומה מוכרת למס סעיף 46]

נא בחרו את סוג התרומה!

הקבלה מוכרת למס לפי סעיף 46

צוֹם עֲשָׂרָה בְּטֵבֵת

תרומה אגרא דתעניתא צום עשרה בטבת תשפ"ד 2023

תרומה לזאת חנוכה

'זאת חנוכה' יום קדוש ומסוגל לכל הברכות והישועות! שלחו שמות ובקשות לתפילה ותנו צדקה ביום חיתום הדין!

זכר למחצית השקל

קיימו את מצווות 'זכר למחצית השקל' שהיא סגולה להגנה מכל צרה ופגע רע!

מתנות לאביונים

קיימו כעת את מצוות מתנות לאביונים בו ביום בהידור!

קבלה מוכרת למס סעיף 46

תרומה חודשית

השמות והבקשות יועברו לברכה בציון הרבי מליובאוויטש

הקבלה מוכרת לצרכי מס לפי סעיף 46