פרשת קדושים

פרשת קדושים באתר בית חב"ד
Beit-chabad.org

פרשת קדושים

ניתן לתרום דרך האתר: בביט / אשראי / פייפאל.

לתרומה בהעברה בנקאית לחצו כאן

קבלת-תרומה מוכרת לצרכי מס לפי סעיף 46 תשלח למייל בסיום.

התרומה לחב"ד תומכי תמימים – אור מנחם ע"ר ח.פ 580439081

ברוכים הבאים לאתר בית חב"ד

באתר תמצאו תוכן יהודי, הלכות ומנהגים, מעגל השנה, מצוות וכו'

בנוסף באפשרותכם לתרום ולהיות שותפים בפעילות התורה והחסד של בית חב"ד

שמות התורמים יועברו לברכה לרבי מליובאוויטש

התרומות באמצעות אתר Beit-Chabad.org מוכרות לצרכי מס לפי סעיף 46

התרומה באמצעות עמותת חב"ד תומכי תמימים – אור מנחם (ע"ר) ח.פ 580439081

שבת פרשת קדושים

מנהג ישראל לפני הדלקת נרות לתרום צדקה אפשר לבצע את התרומה באמצעות האתר תרומה אונליין וכן לקיים את מצוות מעשר כספים ע"י הוראת קבע.

פרשת קדושים

פרשתנו מתייחדת בהסברת מושג הקדושה בצורה ממוקדת באמצעות ריבוי מצוות שונות שיוצרות את תחום הקודש. קשה לעמוד על הגדרת המבנה של פרשה זו. ייתכן והדבר נעוץ במשמעות מושג הקדושה שאינו מצומצם לתחום נקודתי.

קדושים תהיו כי קדוש אני – בין אדם לקונו

 התורה מצווה "קדושים תהיו כי קדוש אני ה' אלוקיכם". קדושת היהודי נובעת מקדושת הבורא. פירוט הדינים שבאים בהמשך לציווי כללי זה הם מורא הורים, שמירת שבת, איסור עבודה זרה ושמירת דיני הקורבנות.

בין אדם לחברו

תחום הקדושה הינו רחב ונוגע גם בתחום האנושי שבין אדם לחברו. התורה חוזרת על צמד המילים "אני ה'" במובן שגם הדרישה ליושרה חברתית נובעת מפני ציווי ה'. הציוויים המופיעים בהקשר זה הם נתינת מתנות לעניים מיבול התבואה ופעולות שונות הקשורות בהנהגת יושר וצדק.

שמירת החוקים

ישנם ציווים שנכללים בתחום המשפטים מופיעות מספר גזרת שעניינם אינו נובע מצד מסקנות הבנת השכל האנושי וכל קיום היהודי אותם הוא מפני ציווי ה' עליהם – חוק. עניינם של חלק מחוקים אלו הוא שמירת המסגרת הטבעית שבעולם (איסור כלאיים וערלה).

היבדלות מדרכי הגויים

ישנם מנהגים ואורחות חיים שהיו נחלת העמים. קדושת עם ישראל מתבטאת בהיבדלות והינזרות ממנהגים אלו. חלק ממנהגים אלו הינם מנהגי עבודה זרה וחלקם נובעים מפני צורת אורח חיי הגויים.

בין אדם לחברו – מצוות נוספות

על היהודי לנהוג בצורה ישרה. לשמור על כבודם של אנשים גדולים ומבוגרים בחברה. יש להישמר מניצול מעמד ולגורם לפגיעה באוכלוסיות מוחלשות או לנהוג בצורה שאינה ישרה באדם נוסף עקב אי ידיעה וחוסר הבנה בתחום.

עונשים על עברות בתחום המשפחה

כעת התורה שבה לפרט את העונש בדיני גילוי העריות שנזכרו בסיום פרשת אחרי מות. בפרשה הקודמת נזכר העונש בהקשר שבין אדם לקונו וכעת התורה מפרטת את העונש שעל בית הדין להשית על הפרת ציווי התורה.

שמירת הקדושה

בכדי לשמור על קדושת וייחודיות עם ישראל יש להקפיד על הבדלה בין העמים האחרים וביטוי שייכות עם ישראל לקב"ה באמצעות הקפדה בתחום זה.

פרשת קדושים

תרומה אונליין

השמות והבקשות יועברו לברכה בציון הרבי מליובאוויטש

הקבלה מוכרת לצרכי מס לפי סעיף 46

ניתן לפנות לבית חב"ד גם באמצעות whatsapp

נא בחרו את סוג התרומה!

הקבלה מוכרת למס לפי סעיף 46

פדיון כפרות

פדיון כפרות קל ופשוט קיימו את המצווה כעת באמצעות בית חב"ד!

(קבלה מוכרת לצרכי מס סעיף 46)

תרומה חודשית

השמות והבקשות יועברו לברכה בציון הרבי מליובאוויטש

הקבלה מוכרת לצרכי מס לפי סעיף 46