פרשת יתרו

פרשת יתרו באתר בית חב"ד
Beit-chabad.org

פרשת יתרו

תרומה למרכז החסד

התרומה בביט / אשראי / פייפאל

לתרומה בהעברה בנקאית לחצו כאן

שמות התורמים והבקשות לתפילה יועברו לברכה אצל ציון הרבי מליובאוויטש

הקבלה מוכרת למס לפי סעיף 46

התרומה באמצעות חב"ד תומכי תמימים – אור מנחם ע"ר ח.פ 580439081

ברוכים הבאים לאתר חב"ד אור בלב

באתר תוכן יהודי, הלכות ומנהגים, פרשת השבוע, חגי ישראל ומועדי השנה ועוד..

באפשרותכם להיות שותפים בפעילות החסד והנתינה.

שמות התורמים יועברו לברכה בציון הרבי מליובאוויטש

התרומה בביט / אשראי / פייפאל והקבלה מוכרת לצרכי מס לפי סעיף 46

התרומה באמצעות חב"ד תומכי תמימים – אור מנחם ע"ר ח.פ 580439081

פרשת יתרו – ביאת יתרו למדבר 

בפרשה הקודמת קראנו על הניסים הגדולים שה׳ עשה לעם ישראל ביציאתם ממצרים. לאחר זאת מגיע חותן משה – יתרו לבקר את חתנו, משה במדבר. יחד עם יתרו באו ציפורה אשת משה ושני בניו גרשם ואליעזר.  כאשר יתרו פוגש את משה הוא מודה לה׳ ושמח על הניסים שעשה לעמו ומכיר בשם ה׳. 

מינוי השופטים בעצת יתרו

יתרו רואה את התנהלותו של משה מול העם ואת הטרחה הרבה שהוא נוטל על כתפיו. יתרו פונה למשה ושואלו מה הוא עושה בכך שכל העם ממתין לו. משה משיב לו כי העם בא אליו בכדי לדרוש את ה׳ וכן שמשה יכריע עבורם בסכסוכים אישיים. יתרו אומר למשה כי לא יוכל לעמוד בעומס הציבורי לאורח זמן. לכך הוא מייעץ לו למנות שרי אלפים, מאות, חמישים ועשרות שיעסקו בניהול השוטף של צרכי העם, למשה יגיעו רק בשביל לדרוש את ה׳ ולהכריע בשאלות משמעותיות.

משה מקבל את עצת חותנו וממנה שרי אלפים, מאות, חמישים ועשרות. לאחר זאת משה נפרד מיתרו ששב חזרה למדין.

מעמד כריתת הברית בהר סיני 

בני ישראל מגיעים מרפידים אל הר סיני שם הם חונים. משה עולה אל הר סיני להעביר את דבר ה׳ אל העם. ה׳ מצווה למשה למסור לעם את העובדה שבני ישראל עברו מסע מופלא בדרכם להר סיני. ה׳ מציע לעמו לכרות עמו ברית, בשמירת הברית וקיומה בני ישראל יהיו עם סגולה מיוחד. וכן מופיע ייעוד מיוחד לבי ישראל ״ממלכת כהנים וגוי קדוש״. את הדברים האלו מתבקש משה להעביר לבני ישראל.

משה שב אל העם ובנוכחותם קורא לזקני האומה. בני ישראל השיבו למשה על דברי ה׳ כי הם מקבלים על עצמם את הברית עם ה׳ ולהיות ממלכת כהנים וגוי קדוש. משה שב אל ה׳ עם דברי העם וקבלת הברית עם ה׳. 

ה׳ מציין למשה כי ההתגלות אליו תהיה ״בעב הענן״, שישמש כתיווך בין הצד החומרי לרוחני. צורת התגלות זו תאפשר לעם לשמוע את דבר ה׳ ולהאמין במשה. 

ההכנות למתן התורה

ה׳ מצווה את משה לפנות אל העם ולהורות להם להחל בהכנות לקראת מעמד הר סיני. במשך יומיים על העם להתכונן ולהתקדש לקראת המעמד, עליהם לכבס בגדיהם ולהימנע מיחסי אישות. ה׳ מורה למשה לסמן סביב הר סיני גבול שהעם לא יעבור ולא יעלה אל ההר. 

בבוקר יום השלישי העם שומע קולות וברקים וענן כבד על ההר וקול שופר חזק מאוד. ה׳ מתגלה למשה ומצווהו להזהיר את העם פעם נוספת לא להתקרב להר בעקבות הגילוי הגדול. הציווי נאמר גם לכהנים העומדים בשורה הראשונה לפני ההר. משה פונה אל ה׳ מדוע יש לחזור על הציווי פעם נוספת. ה׳ לא משיב לדברי משה אלא רק מצווהו למסור זאת לעם ולשוב חזרה להר יחד עם אהרן – שיתלווה למשה רק בחלק מהדרך. כמו כן ה׳ חוזר על האזהרה לגבי הכהנים הניצבים סמוך להר והעם שלא יעלו בהר. משה מעביר לבני ישראל וחוזר להר.

עשרת הדיברות

בעת מעמד הר סיני בחג השבועות, בני ישראל מקבלים את עשרת הדיברות, הדיברות עוסקות בתחום שבין אדם לאלוקיו ובין אדם לחברו: שלילת עבודה זרה, נשיאת שם ה׳ לשווא, שמירת יום השבת, כיבוד אב ואם, והאיסורים על רצח, ניאוף, גנבה, מתן עדות שקר, חמדה ותשוקה לדברים שאינם שייכים לאדם.

יראת ה׳ בעקבות המעמד 

בעקבות החוויה העצומה שהיתה לעם בגילוי הקב״ה, העם פונה למשה ומבקש ממנו שימסור הוא את דברי ה׳ כיוון שאין ביכולתם להכיל את עוצמת המעמד והגילוי. משה משיב לדברי העם כי הגילוי הזה נועד לבחון את כוחו של העם לקבל את דברי ה׳ ולשמרם, ובשביל שתהיה יראת ה׳ שתמנע מהם מלחטוא. מתוך אימה ויראה העם התרחק מההר ואילו משה ניגש קרוב יותר אל תוך הערפל.

הציוויים שאחרי מעמד קבלת התורה

ה׳ פונה למשה ומורה לו לצוות את העם שכעת אחרי שחוו את גילוי ה׳ יש להם להקפיד על איסור עבודה זרה – ניסיון לייצג את ה׳ באמצעות צורה חומרית. כאשר בני ישראל ירצו לעבוד את ה׳ ולהקריב לו קרבנות עליהם לבנות מזבח אדמה להעלאת הקרבנות. כאשר האדם יעבוד את ה׳ ויתפלל אליו ה׳ יהיה נוכח בתפילת האדם ובקשתו.

אם האדם יבנה מזבח אבנים עליו להקפיד שהאבנים לא יהיו מסותתות באמצעות ברזל. המזבח עניינו לכפר ולתקן את האדם ואילו הברזל יכול לשמש לקיצור והשחתה. כמו כן אין לעלות במדרגות על המזבח בכדי שלא תגרום לחשיפה של חלקים מוצנעים בגוף. 

קראו על המצוות בחגים הקרובים

פרשת בשלח

תרומה אונליין

תרומה בביט / אשראי / פייפאל

Beit-chabad.org

קבלה מוכרת למס (סעיף 46)

ניתן לפנות אלינו גם באמצעות whatsapp