הסכם יששכר וזבולון

הסכם יששכר וזבולון - באמצעות ישיבת חב"ד תומכי תמימים
Beit-Chabad.org
קבלה מוכרת למס סעיף 46

הסכם יששכר וזבולון

צילום: משה קווארט

הסכם יששכר וזבולון זהו הסכם שמקנה לתורמים חלק בזכויות לימוד התורה הקדושה בישיבה.

קראו כאן את נוסח ההסכם.

לשותפים תינתן תעודה הוקרה מכובדת ויוקצה תלמיד בישיבה עבור השותפות.

ניתן לתרום דרך האתר: בביט / אשראי / פייפאל.

לתרומה בהעברה בנקאית לחצו כאן

קבלת-תרומה מוכרת לצרכי מס לפי סעיף 46 תשלח למייל בסיום.

התרומה לחב"ד תומכי תמימים – אור מנחם ע"ר ח.פ 580439081

היו שותפים בלימוד התורה הקדושה להצלחתכם ולהצלחת בני המשפחה.

בזכות התרומה תזכו בע"ה לשפע ברכה והצלחה בגשמיות וברוחניות

שמות התורמים יועברו לברכה בציון הקדוש של הרבי מליובאוויטש

התרומות לבית חב"ד באמצעות אתר Beit-Chabad.org מוכרות לצרכי מס לפי סעיף 46

סליקת הכספים והפקת קבלות תרומה באמצעות בית חב"ד עמותת ישי"ק תומכי תמימים שבעיר אור יהודה ח.פ 580439081

נוסח הסכם יששכר וזבולון של ישיבת חב"ד

בין ישיבת חב"ד תומכי תמימים מהכתובת מעלה המגדל 6 אור יהודה  (להלן הישיבה)
לבין _____________ (להלן השותפים)

הואיל והשותפים מכירים ויודעים את הסגולה והזכות להיות שותפים באחזקת לומדי תורה

והואיל והישיבה מסכימה לתת לשותפים חלק בזכויות של לימוד התורה הקדושה.

על כן הוסכם בין הצדדים כדלהלן:

השותפים יפרישו לצדקה מדי חודש ובלי נדר _____₪
ובתמורה לכך יחשב לשותפים כאילו למדו בעצמם את התורה וכפי זכותו של זבולון בתורתו של יששכר

הסכם יששכר וזבולון- הרעיון

הסכם יששכר וזבולון זהו הסכם אשר נערך בין יהודי המקדיש את חייו ללימוד תורה, לבין אדם שתומך בו כלכלית על ידי מתן תרומה.

מי הם יששכר וזבולון?

יששכר וזבולון היו בניו של יעקב אבינו, יששכר היה יושב ולומד תורה ואלו זבולון היה יוצא ועוסק במסחר.

המקור בתורה להסכם

חכמינו זכרונם לברכה כתבו:

"יששכר וזבולון עשו תנאי ביניהם" 

יששכר ישב באוהלה של תורה וזבולון יעבוד בענייני מסחר.

באופן זה שניהם יתחלקו בזכויות התורה הנלמדת , וזבולון יפרנס את יששכר.

יששכר וזבולון במקרא

חומש בראשית

בתורה בברכת יעקב אבינו לבניו כתוב

"זבולן לחוף ימים ישכן והוא לחוף אנית וירכתו על צידן"

ביאור הדברים שזבולון מתעסק בענייני מסחר אשר קשורות ביבוא ויצוא וזה הפירוש לחוף ימים ישכון שהתעסקותו באוניות וסחורה.

בחומש דברים

 בדברי משה רבינו נאמר :

"ולזבולן אמר שמח זבולן בצאתך ויששכר באהליך" 

רש"י במקום מסביר, זבולון ויששכר עשו שותפות, זבולון מתעסק במסחר, ובכסף שמרוויח הוא תומך ביששכר ויחד הם זוכים להיות שותפים בזכוליות הלימוד תורה.

לכן מקדמים את זבולון ליששכר, לומר לך שתורתו של יששכר ישנה בזכות ועל ידי תרומת זבולון.

בשולחן ערוך

סימן רמ"ו סעיף א' 

כתב מרן המחבר שולחן ערוך:

"כל איש ישראל חייב בתלמוד תורה בין עני ובין עשיר…בין בחור בין זקן גדול", ומי שאי אפשר לו ללמוד מפני שאינו יודע כלל ללמוד או מפני הטרדות יספיק (מלשון הספקה ונתינה) לאחרים הלומדים.

מוסיף הרמ"א:

ויחשב לו כאילו למד בעצמו.

ויכול אדם להתנות עם חבירו שהוא יעסוק בתורה והוא ימציא לו פרנסה ויחלוק עמו השכר.

אבל אם כבר עסק בתורה אינו יכול למכור לו חלקו בשביל ממון שיתנו לו (הכוונה בעתיד).

מכאן למדנו את יסוד השותפות ע"פ פוסקי ההלכה השולחן ערוך ורמ"א.

ההבדל בין תרומה רגילה לשותפות

תרומה רגילה על ידה מקיימים מצוות צדקה ועניינה לעזור לעניים.
הסכם יששכר וזבולון זהו הסכם כמו כל הסכם רגיל במסגרתו נותן הכסף מקבל זכות בלימוד התורה כמבואר בשולחן ערוך דלעיל.

תרומה ושותפות בלימוד התורה באמצעות חב"ד

ניתן לתרום אונליין באמצעות האתר, קבלות מוכרות לצרכי מס לפי סעיף 46

על ידי תרומתכם תזכו לקבל חלק ושותפות בלימוד התורה של הבחורים בישיבת תומכי תמימים אשר עסוקים מבוקר עד ערב בלימוד התורה הקדושה תורת הנגלה ותורת החסידות.

הסכם יששכר וזבולון

נא בחרו את סוג התרומה!

הקבלה מוכרת למס לפי סעיף 46

תרומה אונליין

השמות והבקשות יועברו לברכה בציון הרבי מליובאוויטש

הקבלה מוכרת לצרכי מס לפי סעיף 46

ניתן לפנות לבית חב"ד גם באמצעות whatsapp

פדיון כפרות

פדיון כפרות קל ופשוט קיימו את המצווה כעת באמצעות בית חב"ד!

(קבלה מוכרת לצרכי מס סעיף 46)

תרומה חודשית

השמות והבקשות יועברו לברכה בציון הרבי מליובאוויטש

הקבלה מוכרת לצרכי מס לפי סעיף 46