הילולת רבי שמעון בר יוחאי

הילולת ויום פטירת רבי שמעון בר יוחאי - כפי שמתואר בספר הזוהר הקדוש

הילולת ויום פטירת רבי שמעון בר יוחאי

"כדאי הוא רבי שמעון לסמוך עליו בשעת הדחק"

יהודים רבים בכל הדורות נושעו והתברכו בזכות התנא האלוקי רבי שמעון בר יוחאי.

שלחו כעת שמות לברכה ובקשות תפילה לרשב"י וקיימו את הסגולה 'חי רוטל' באמצעות בית חב"ד

בע"ה תזכו גם אתם לכל הברכות והישועות

הזדמנות של פעם בשנה אל תפספסו!

ניתן לתרום דרך האתר: בביט / אשראי / פייפאל

לתרומה בהעברה בנקאית לחצו כאן

קבלה מוכרת לצרכי מס לפי סעיף 46 תשלח למייל בסיום

התרומה באמצעות חב"ד תומכי תמימים – אור מנחם (ע"ר) ח.פ 580439081

יום הל"ג בעומר הוא יום הפטירה של רבי שמעון בר יוחאי זיע"א

ביום הל"ג רבי  שמעון בר יוחאי גילה את רזי וסודות התורה ומובא בספרים הקדושים שיום זה מסוגל לישועות רבות.

דורות רבים קטנים כגדולים עלו למירון להתפלל על ציון הרשב"י ולבקש ברכה וישועה.

רבים נושעו והתברכו בזכות רבי שמעון בר יוחאי בכל תחום בחיים בבריאות, פרנסה, זיווג הגון, זרע של קיימא וכו'.

גם לכם ישנה האפשרות לשלוח שמות לברכה ולתרום לצדקה באתר בית חב"ד השמות והבקשות יוקראו לברכה בציון הרשב"י במירון ביום ל"ג בעומר.

יום פטירת רבי שמעון בר יוחאי

ביום י"ח אייר – ל"ג בעומר, שרבי שמעון בר יוחאי עמד לסיים את חייו כאן בעולם, התאספו ליד מיטתו תלמידיו.

מתואר בספר הזוהר הקדוש שבאותו הזמן היתה אש בוערת מסביב לבית מה שגרם לכל האנשים לצאת החוצה, רק התלמידים הקרובים שהיו בדרגה רוחנית גבוהה נשארו להיות בתוך הבית.

רבי שמעון פתח ואמר נמצאים כעת בשעת עת רצון, ישנם סודות התורה קדושים שלא התגלו עד עתה כי היו נסתרים, אבל כעת הגיעה הזמן לגלות אותם כאן בעולם.

רבי שמעון מגלה את סודות התורה

בכל היום שרבי שמעון גילה לתלמידיו את סודות התורה, האש בערה ולא היה אפשרות לאף אדם להיכנס לתוך הבית.

רבי שמעון ביקש שתלמידו רבי אבא יכתוב את סודות התורה הנעלים שהוא מגלה להם באותה שעה.

הסודות היו דרשות עמוקות בענייני הקבלה העומדים ברומו של עולם.

כשהגיע רבי שמעון בר יוחאי לסיים את דבריו, התחיל לצטט את הפסוק "כי שם ציווה השם את הברכה, חיים עד העולם" נפסקו דבריו, רבי אבא מספר שהאור היה גדול ולא היה יכול להסתכל ברשב"י.

בכל היום  האש בערה בבית בעצמה גדולה ואף אדם לא היה יכול להתקרב למקומו ולמיטתו של רשב"י.

רק לאחר שהאש דעכה ראו התלמידים את הרשב"י המכונה בספר הזוהר "המאור הקדוש קדש הקדשים" שנסתלק מן העולם, ושופר על ימינו, ופניו צוחקות.

ויכוח היכן לקבור את רשב"י

התעורר ויכוח היכן לקבור את הרשב"י אנשי ציפורי שהיו אנשים חזקים, רצו לקחת בכוח ולקבור את רבי שמעון במקומם.

אנשי מירון גירשו אותם ורצו שרבי שמעון יקבר אצלם.

ואז ארע נס שמיימי לפתע פתאום שיצאו מהבית המיטה עלתה מעצמה באוויר ונסעה לכיוון המערה במירון, כל אותו הזמן היתה אש לוהטת לפניה ושמעו כולם קול מלמעלה "בואו והתקבצו להילולא של רבי שמעון, יבוא שלום, ינוחו על משכבותם"

הכניסה למערה

כשנכנסה המיטה אל המערה, נשמע בת קול  שאמרה 'זה האיש מרעיש הארץ מרגיז ממלכות כמה מקטרגים ברקיע מסתלקים כיום הזה בשבילך', זהו רבי שמעון בר יוחאי אדוננו שהקב"ה משתבח בו בכל יום.

בזכות התנא האלוקי רבי שמעון בר יוחאי

רבי שמעון היה תנא מופלא סיפורי מופתים רבים מיוחסים כלפיו כעת ההזדמנות שלכם למסור שמות לברכה לצדיק ולקיים את סגולת ח"י רוטל באן באמצעות האתר.

קראו גם אודות סגולות ל"ג בעומר

הילולת ויום פטירת רבי שמעון בר יוחאי רשב"י

תרומה ח"י רוטל

התרומה בביט או אשראי ומוכרת לצרכי מס לפי סעיף 46

ניתן לפנות אלינו גם באמצעות whatsapp

קמחא דפסחא

תרמו את צרכי החג למשפחות נזקקות חולים וקשישים

[קבלת התרומה מוכרת למס סעיף 46]

צוֹם עֲשָׂרָה בְּטֵבֵת

תרומה אגרא דתעניתא צום עשרה בטבת תשפ"ד 2023

תרומה לזאת חנוכה

'זאת חנוכה' יום קדוש ומסוגל לכל הברכות והישועות! שלחו שמות ובקשות לתפילה ותנו צדקה ביום חיתום הדין!

זכר למחצית השקל

קיימו את מצווות 'זכר למחצית השקל' שהיא סגולה להגנה מכל צרה ופגע רע!

מתנות לאביונים

קיימו כעת את מצוות מתנות לאביונים בו ביום בהידור!

קבלה מוכרת למס סעיף 46