צום גדליה 2024

צום גדליה 2024 | הלכות וזמני כניסה וצאת הצום
Beit-Chabad.org

צום גדליה 2024

צוֹם עֲשָׂרָה בְּטֵבֵת תשפ"ד 2023

חז"ל אומרים שעיקר התענית – היא הנתינת צדקה 'אגרא דתעניתא'

המנהג לתת לצדקה שווי עלות של 3 סעודות, ולהכפיל במספר הנפשות בבית.

כעת ההזדמנות שלכם לזכות ולקיים את המצווה!

ניתן לתרום דרך האתר: בביט / אשראי / פייפאל

לתרומה בהעברה בנקאית לחצו כאן

קבלה מוכרת לצרכי מס לפי סעיף 46 תשלח למייל בסיום

התרומה באמצעות חב"ד תומכי תמימים – אור מנחם (ע"ר) ח.פ 580439081

ברוכים הבאים לאתר חב"ד אור בלב.

כאן תלמדו את הלכות ומנהגי צום גדליה, זמני כניסה ויציאה של הצום והדינים של איסורי היום.

בנוסף באפשרותכם לתרום לצדקה תרומה 'אגרא דתעניתא'

שמות התורמים יועברו לברכה בציון הקדוש של הרבי מליובאוויטש

התרומה מוכרת לצרכי מס לפי סעיף 46

תוכן עניינים:

תאריך צום גדליה 2024

יום ראשון ד' תשרי 6/10/2024

זמני כניסת צום גדליה 2024

תל אביב: 5:22

ירושלים: 5:20

חיפה: 5:21

זמני צאת צום גדליה 2024

תל אביב: 18:44

ירושלים: 18:42

חיפה:  18:43

מהו צום גדליה, ולמה צמים בו?

צום גדליה הוא אחד מארבעת הצומות שנקבעו לזיכרון חורבן בית המקדש הראשון.

(בנוסף לעשרה בטבת, שבעה עשר בתמוז ותשעה באב). 

שמו של צום זה נקבע לזכרו של 'גדליהו בן אחיקם' שהיה ממשפחת 'שפן' – משפחה מכובדת שהייתה מעורבת בתפקידים משמעותיים בשלטון המלך יאשיהו. גדליה נרצח בידי 'ישמעאל בן נתניה'.

תיאור המאורעות

לאחר חורבן בית המקדש הראשון מונה גדליה על ידי נבוכדנצר כממונה אחראי על שארית הפליטה שנותרה בממלכת יהודה.

תיאור הרצח של גדליה מופיע בספר 'ירמיהו' (פרק מ"א) שם מתואר כי ישמעאל בן נתניה שהיה ממשפחת בית דוד הגיע ל'מצפה' – מקום מושב גדליה יחד עם עשרה אנשים נוספים. 

בהזדמנות זו ישבו ישמעאל ואנשיו לאכול עם גדליה ותוך כדי הסעודה רצחוהו.

'יוחנן בן קרח' הזהיר את גדליה מפני הצפוי להתרחש אך גדליה סירב לקבל את דבריו.

התלמוד (מסכת נידה, סא, א) למד דברים אלו בצורה חריפה יותר לאור המתואר בפסוקים העוסקים ברצח גדליה בספר 'ירמיה':

"'והבור אשר השליך שם ישמעאל את כל פגרי אנשים אשר הכה ביד גדליה' (ירמיהו מ"א, ט'). וכי גדליה הרגן?! והלא ישמעאל הרגן! אלא, מתוך שהיה לו לחוש לעצת יוחנן בן קרח, ולא חש – מעלה עליו הכתוב כאילו הרגן".

סיבת הריגתו

סיבת הרצח הייתה מפני שאיפתו האישית של ישמעאל שהיה מבית דוד להשיב את השלטון למשפחתו לאחר חורבן בית המקדש.

יום לאחר רציחת גדליה מגיעה משלחת בת שמונים איש ל'מצפה'.

המשלחת פוגשת את ישמעאל בן נתניה שמשדל אותם להיכנס לתוך העיר שם הוא רוצח את כל חברי המשלחת מלבד עשרה נפשות מתוכם שמצליחות לשלם כופר נפש בכדי שישאירם בחיים.

רציחת גדליה ואנשי המשלחת היוותה גורם משמעותי בסיום המשכיות החיים היהודיים ביהודה. הנותרים ברחו למצרים וארצות נוספות.

תאריך רציחת גדליה

תיאור רציחת גדליה המופיע בספר 'ירמיהו' אינו נוקט תאריך מדויק ליום רציחתו של גדליה אלא רק מצוין שם כי דבר זה אירע "בחודש השביעי" – חודש תשרי.

בנושא זה של תאריך רציחת גדליה מצינו מספר דעות חלוקות.

התלמוד (מסכת ראש השנה, י"ח, ב), הרמב"ם ומקורות נוספים מציינים בפשטות כי רציחת גדליה אירעה בתאריך ג' בתשרי.

אמנם חלק מפרשני המקרא ('אבן עזרא' ו'רד"ק') ציינו כי מועד הריגת גדליה אירע בראש השנה וקביעת מועד התענית נדחתה ליום שלאחריו בכדי שלא לקבוע צום בראש השנה.

מיתת הצדיק שווה לחורבן הבית

על פי המתואר בתלמוד גדליה היה אדם צדיק. ממאורע זה של רציחתו למדו חכמינו ז"ל את הלימוד המשמעותי הבא: "צום השביעי, זה ג' בתשרי שבו נהרג גדליה בן אחיקם. ומי הרגו? ישמעאל בן נתניה הרגו. ללמדך ששקולה מיתתן של צדיקים כשריפת בית אלקינו".

לאור המוסבר עד עתה ניתן להבין זאת ביתר הסברה כיוון שהריגת גדליה גרמה לפיזור שארית הפליטה שנותרה ביהודה ולהשלמת גלות בבל שהחלה על ידי נבוכדנצר.

זמני הצום וקביעתו

זמן הצום מחל מ'עלות השחר' ומסתיים ב'צאת הכוכבים' של אותו יום. במידה ו'צום גדליה' חל בשבת הצום נדחה ליום ראשון. בנוסף נהוג לומר סדר סליחות מיוחד שנתקן לציון יום זה.

נתינת צדקה בצום גדליה 2024

תקנו חכמים לתת צדקהתרומה לנזקקים ביום התענית ראו ערך מורחב אגרא דתעניתא.

באמצעות האתר ניתן לתרום בביט או בכרטיס אשראי.

צום גדליה

אגרא דתעניתא

התרומה בביט או אשראי, קבלה מוכרת למס לפי סעיף 46

ניתן לפנות אלינו גם באמצעות whatsapp

קמחא דפסחא

תרמו את צרכי החג למשפחות נזקקות חולים וקשישים

[קבלת התרומה מוכרת למס סעיף 46]

צוֹם עֲשָׂרָה בְּטֵבֵת

תרומה אגרא דתעניתא צום עשרה בטבת תשפ"ד 2023

תרומה לזאת חנוכה

'זאת חנוכה' יום קדוש ומסוגל לכל הברכות והישועות! שלחו שמות ובקשות לתפילה ותנו צדקה ביום חיתום הדין!

זכר למחצית השקל

קיימו את מצווות 'זכר למחצית השקל' שהיא סגולה להגנה מכל צרה ופגע רע!

מתנות לאביונים

קיימו כעת את מצוות מתנות לאביונים בו ביום בהידור!

קבלה מוכרת למס סעיף 46