צום גדליה 2022

צום גדליה 2022 | הלכות וזמני כניסה וצאת הצום
ברוכים הבאים לאתר בית חב"ד
Beit-Chabad.org

צום גדליה 2022

מצווה לתת צדקה ביום התענית –'אגרא דתעניתא'.

כעת ההזדמנות שלכם לזכות ולקיים את המצווה באמצעות בית חב"ד אונליין.

התרומה בביט / אשראי / פייפאל.

פרטים לתרומה בהעברה בנקאית: בנק פועלים סניף 657 חשבון 614939

נא תעדכנו כאן כדי שנפיק קבלה על שמכם.

להוראת קבע בנקאית: פתחו הרשאה לחיוב חשבון עבור קוד מוסד 56211 ולאחר מכן נא עדכנו אותנו כאן

ברוכים הבאים לאתר בית חב"ד

כאן תלמדו את הלכות ומנהגי צום גדליה, זמני כניסה ויציאה של הצום והדינים של איסורי היום.

בנוסף באפשרותכם לתרום לצדקה תרומה 'אגרא דתעניתא'

שמות התורמים יוזכרו לברכה בציון הקדוש של הרבי מליובאוויטש

התרומות לבית חב"ד מוכרות לצרכי מס לפי סעיף 46

סליקת הכספים והפקת קבלות תרומה באמצעות בית חב"ד עמותת ישי"ק תומכי תמימים שבעיר אור יהודה ח.פ 580439081

ניווט מהיר:

צום גדליה

צום גדליה הוא אחד מארבעת הצומות שנקבעו לזיכרון חורבן בית המקדש הראשון.

(בנוסף לעשרה בטבת, שבעה עשר בתמוז ותשעה באב). 

שמו של צום זה נקבע לזכרו של 'גדליהו בן אחיקם' שהיה ממשפחת 'שפן' – משפחה מכובדת שהייתה מעורבת בתפקידים משמעותיים בשלטון המלך יאשיהו. גדליה נרצח בידי 'ישמעאל בן נתניה'.

תיאור המאורעות

לאחר חורבן בית המקדש הראשון מונה גדליה על ידי נבוכדנצר כממונה אחראי על שארית הפליטה שנותרה בממלכת יהודה.

תיאור הרצח של גדליה מופיע בספר 'ירמיהו' (פרק מ"א) שם מתואר כי ישמעאל בן נתניה שהיה ממשפחת בית דוד הגיע ל'מצפה' – מקום מושב גדליה יחד עם עשרה אנשים נוספים. 

בהזדמנות זו ישבו ישמעאל ואנשיו לאכול עם גדליה ותוך כדי הסעודה רצחוהו.

'יוחנן בן קרח' הזהיר את גדליה מפני הצפוי להתרחש אך גדליה סירב לקבל את דבריו.

התלמוד (מסכת נידה, סא, א) למד דברים אלו בצורה חריפה יותר לאור המתואר בפסוקים העוסקים ברצח גדליה בספר 'ירמיה':

"'והבור אשר השליך שם ישמעאל את כל פגרי אנשים אשר הכה ביד גדליה' (ירמיהו מ"א, ט'). וכי גדליה הרגן?! והלא ישמעאל הרגן! אלא, מתוך שהיה לו לחוש לעצת יוחנן בן קרח, ולא חש – מעלה עליו הכתוב כאילו הרגן".

סיבת הריגתו

סיבת הרצח הייתה מפני שאיפתו האישית של ישמעאל שהיה מבית דוד להשיב את השלטון למשפחתו לאחר חורבן בית המקדש.

יום לאחר רציחת גדליה מגיעה משלחת בת שמונים איש ל'מצפה'.

המשלחת פוגשת את ישמעאל בן נתניה שמשדל אותם להיכנס לתוך העיר שם הוא רוצח את כל חברי המשלחת מלבד עשרה נפשות מתוכם שמצליחות לשלם כופר נפש בכדי שישאירם בחיים.

רציחת גדליה ואנשי המשלחת היוותה גורם משמעותי בסיום המשכיות החיים היהודיים ביהודה. הנותרים ברחו למצרים וארצות נוספות.

תאריך רציחת גדליה

תיאור רציחת גדליה המופיע בספר 'ירמיהו' אינו נוקט תאריך מדויק ליום רציחתו של גדליה אלא רק מצוין שם כי דבר זה אירע "בחודש השביעי" – חודש תשרי.

בנושא זה של תאריך רציחת גדליה מצינו מספר דעות חלוקות.

התלמוד (מסכת ראש השנה, י"ח, ב), הרמב"ם ומקורות נוספים מציינים בפשטות כי רציחת גדליה אירעה בתאריך ג' בתשרי.

אמנם חלק מפרשני המקרא ('אבן עזרא' ו'רד"ק') ציינו כי מועד הריגת גדליה אירע בראש השנה וקביעת מועד התענית נדחתה ליום שלאחריו בכדי שלא לקבוע צום בראש השנה.

מיתת הצדיק שווה לחורבן הבית

על פי המתואר בתלמוד גדליה היה אדם צדיק. ממאורע זה של רציחתו למדו חכמינו ז"ל את הלימוד המשמעותי הבא: "צום השביעי, זה ג' בתשרי שבו נהרג גדליה בן אחיקם. ומי הרגו? ישמעאל בן נתניה הרגו. ללמדך ששקולה מיתתן של צדיקים כשריפת בית אלקינו".

לאור המוסבר עד עתה ניתן להבין זאת ביתר הסברה כיוון שהריגת גדליה גרמה לפיזור שארית הפליטה שנותרה ביהודה ולהשלמת גלות בבל שהחלה על ידי נבוכדנצר.

זמני הצום וקביעתו

זמן הצום מחל מ'עלות השחר' ומסתיים ב'צאת הכוכבים' של אותו יום. במידה ו'צום גדליה' חל בשבת הצום נדחה ליום ראשון. בנוסף נהוג לומר סדר סליחות מיוחד שנתקן לציון יום זה.

נתינת צדקה בצום

תקנו חכמים לתת צדקה ביום התענית ראו ערך מורחב אגרא דתעניתא

צום גדליה