חודש אלול

חודש אלול - באתר חב"ד
Beit-Chabad.org

חודש אלול

תרומה למרכז החסד

התרומה בביט / אשראי / פייפאל

לתרומה בהעברה בנקאית לחצו כאן

שמות התורמים והבקשות לתפילה יועברו לברכה אצל ציון הרבי מליובאוויטש

הקבלה מוכרת למס לפי סעיף 46

התרומה באמצעות חב"ד תומכי תמימים – אור מנחם ע"ר ח.פ 580439081

ברוכים הבאים לאתר חב"ד אור בלב

באתר תוכן יהודי, הלכות ומנהגים, פרשת השבוע, חגי ישראל ומועדי השנה ועוד..

באפשרותכם להיות שותפים בפעילות החסד והנתינה.

שמות התורמים יועברו לברכה בציון הרבי מליובאוויטש

התרומה בביט / אשראי / פייפאל והקבלה מוכרת לצרכי מס לפי סעיף 46

התרומה באמצעות חב"ד תומכי תמימים – אור מנחם ע"ר ח.פ 580439081

תוכן עניינים:

מבוא לחודש אלול

ימי חודש אלול מסוגלים לחזרה בתשובה.

מסופר בתורה שלאחר חטא העגל, משה רבינו עלה להר סיני לתקופה של 40 יום החל מראש חודש אלול ועד יום הכיפורים כדי לעורר רחמים על עם ישראל, ולבקש מהקב"ה שיסלח על עוונם.

ביום כיפור התקבלה תפילתו של משה רבינו, והוא יורד מההר לתת לישראל את הלוחות השניות.

גם כיום מקובל שימים אלו מסוגלים אצל כל אחד ואחת להתעורר לערוך חשבון נפש ולחזור בתשובה.

ראשי תיבות של החודש

במילה אלול מרומז בראשי תיבות ההתחזקות בעבודת התשובה, ובתורה תפילה וגמילות חסדים. ונמנה לפי סדר.

עבודת התשובה

חומש דברים פרק ל' פסוק ו' כתוב:

"ומל ה' אלוקיך את לבבך ואת לבב זרעך"

ראשי תיבות אלול.

הסרת ערלת הלב – האטימות שמסתירה של הקשר בין יהודי לבורא עולם, נעשה על ידי עבודת התשובה.

תורה

בחומש שמות פרק כ"א פסוק י"ג בקשר לערי מקלט נאמר:

"ואשר לא צדה והאלהים אנה לידו ושמתי לך מקום אשר ינוס שמה"

גם פה ראשי תיבות אלול, אמנם ע"פ פשט מדובר על העיר מקלט של יהודי שהרג בשגגה, אבל ע"פ פנימיות, עיר מקלט רומזת על הלימוד תורה שכן התורה מגנה על האדם מפני היצר הרע ומשמשת כעין מקלט.

תפילה

שיר השירים פרק ו' פסוק ג'.

"אני לדודי ודודי לי" ראשי תיבות אלול.

פה מרומז עניין התפילה שכן התפילה היא התקשרות בין יהודי לקב"ה מתוך אהבה.

"אני לדודי" פרושו, הקשר בין יהודי לקב"ה המכונה 'דודי'.

צדקה

במגילת אסתר נאמר:

"איש לרעהו ומתנות לאביונים"

ובראשי תיבות אלו מתבטאת המעלה בנתינת צדקה בחודש אלול.

מנהגי חודש אלול

תקיעת שופר

בחודש אלול תוקעים בשופר כדי להתעורר בתשובה.

*נציין שביום האחרון של חודש אלול ערב ראש השנה לא תוקעים כדי להפסיק בין תקיעת שופר שהיא מנהג לתקיעה של מצווה.

אמירת מזמור בתהילים לדוד ה'

בכל ימי החודש אומרים פעמיים בכל יום בשחרית ומנחה את המזמור "לדוד ה' אורי וישעי" מ- פרק כ"ז בתהילים.

סליחות

בחודש אלול אומרים סליחות ומצינו מנהגים שונים בעם ישראל.

הספרדים: מתחילים באמירת הסליחות כבר בראש חודש אלול.

האשכנזים: מתחילים בשבת לפני ראש השנה.

במצב וראש השנה חל ביום שני או שלישי מתחילים שני שבתות לפני ראש השנה.

ימי תשובה

המנהג לערוך חשבון נפש ולהתעורר בתשובה על ידי חרטה על העבר וקבלה על העתיד.

ברכת כתיבה וחתימה טובה

מנהג ישראל לברך אחד את השני בברכת כתיבה וחתימה טובה ושנה טובה ומתוקה.

בדיקת תפילין ומזוזות

ראוי לבדוק את התפילין והמזוזות בחודש אלול, לוודאות שהינם כשרים ולא נפגעו במהלך השנה כתוצאה מפגעי מזג אוויר וכדומה.

הוספה בצדקה

מנהג ישראל להרבות בצדקה בחודש אלול, כדי שגם מהשמים ינהגו עמנו באופן של צדקה.

כך גם במצבים שהאדם לא ראוי לברכה ע" דין אבל שהקב"ה רואה שאדם פועל באופן של חסד, אזי מדה כנגד מדה הקב"ה פועל גם כן באופן של לפנים משורת הדין.

ניתן לתרום לכל מטרה שתראו לנכון, כמו לדוגמא תרומה לנזקקים באמצעות מרכז החסד, או תרומה לישיבה והסכם שותפות בלימוד התורה הקדושה מה שמכונה בהלכה הסכם יששכר וזבולון.

חישוב המעשרות

ישנו מנהג מעשר כספים לתת 10% מהרווחים שאדם הרויח לצדקה, בימים אלו טוב לערוך חשבון ולבדוק שאכן הופרש במשך השנה הכסף לצדקה כראוי, ניתן לבצע תרומה מאובטחת באתר אונליין גם על ידי תרומה בביט.

הוספה בתהילים

נהגו ישראל להרבות באמירת תהילים.

בחב"ד ישנה הוספה מיוחדת של שלושה פרקי תהילים מדי יום החל מראש חודש אלול עד יום הכיפורים בו משלימים את ספר התהילים ואומרים את יתרת הפרקים שנשארו באופן של חלוקה בין תפילות היום.

חודש אלול

תרומה אונליין

תרומה בביט / אשראי / פייפאל

Beit-chabad.org

קבלה מוכרת למס (סעיף 46)

ניתן לפנות אלינו גם באמצעות whatsapp