פרשת עקב

פרשת עקב באתר בית חב"ד
Beit-chabad.org

פרשת עקב

התרומה בביט / אשראי / פייפאל.

פרטים לתרומה בהעברה בנקאית: בנק פועלים סניף 657 חשבון 614939

נא תעדכנו כאן כדי שנפיק קבלה על שמכם.

להוראת קבע בנקאית: פתחו הרשאה לחיוב חשבון עבור קוד מוסד 56211 ולאחר מכן נא עדכנו אותנו כאן

ברוכים הבאים לאתר בית חב"ד

באתר תמצאו תוכן יהודי, הלכות ומנהגים, מעגל השנה, מצוות וכו'

בנוסף באפשרותכם לתרום ולהיות שותפים בפעילות התורה והחסד של בית חב"ד

שמות התורמים יועברו לברכה לרבי מליובאוויטש

התרומות באמצעות אתר Beit-Chabad.org מוכרות לצרכי מס לפי סעיף 46

סליקת הכספים והפקת קבלות באמצעות בית חב"ד עמותת ישי"ק תומכי תמימים שבעיר אור יהודה ח.פ 580439081

פרשת עקב – זיכרון חסדי ה' ושמירת הנאמנות אליו

בתחילת פרשתנו משה פונה לבני ישראל בציווי ה', ומודיע להם כי שמירת המצוות תוביל לברכת ה' במישורים האישיים והלאומיים.

חלק מחששותיהם של בני ישראל להיכנס לארץ הוא מאימת התושבים הנמצאים בה. משה פונה אליהם ומרגיעם כי אל להם לחוש לכך ועליהם להתמקד בזיכרון של מעשי ה' לפרעה ולעמו, הבטחה זו תעמוד גם לבני ישראל הנכנסים לארץ בכך שה' ירתיע את יושבי הארץ מפני בני ישראל.

כניסת בני ישראל לארץ תביא להכרח בשמירה קפדנית של מצוות ה'. שמירה זו תביא להשכנת ברכת ה' בקרב התושבים הנכנסים.

מלבד זאת על בני ישראל להעמיק בזיכרון הקולקטיבי של תקופת נדודיהם במדבר ודאגת ה' עבורם לכל אורך התקופה.

לאחר מכן מופיע הציווי על איבוד עבודת אלילים של תושבי הארץ, וכן האזהרה על כך שבני ישראל לא יאמצו פריטי אמונה הזרים להם ולמורשתם.

שבירת הלוחות

משה מזכיר לבני ישראל את חטא עשיית עגל הזהב. לאחר מאורע זה משה נצרך לעורר רחמים לפני ה' על עמו שיכפר להם על חטא זה. ה' קיבל את תחנוני משה וכיפר לבני ישראל וביטא זאת בנתינת הלוחות השניים.

עקב חטא העגל ולאחר נתינת הלוחות השניים הבדיל ה' את שבט לוי לעבודת הקודש ומכיוון שכך אין לשבט זה חלק ונחלה בארץ.

עבודה זו מעיקרה הייתה מיועדת עבור בכורות בני ישראל אך עקב החטא נלקחה מהם זכות זו וניתנה לשבט לוי ששמרו אמונים לה' גם בשעת החטא.

אהבת ה' ושמירת מצוותיו

משה רבינו חוזר שוב והדגש על הדרישה מאת בני ישראל הנכנסים לארץ לעבוד את ה' כראוי ולאהבו.

בכדי לחזק מחויבות זו מזכיר משה אירועים שונים מן העבר של בני ישראל – יציאת מצרים, קריעת ים סוף, ובליעת קורח ועדתו.

בנוסף מבטיח משה לנכנסים לארץ כי האפשרות לירש את הארץ ולשבת בה בביטחון תלויה באופן ישיר בשמירת דרכי ה' וציוויו אליהם.

פרשת 'והיה אם שמוע'

בתוך חלק זה העוסק בדרישה הרוחנית מאת הנכנסים לארץ מופיעה פרשת 'והיה אם שמוע' המבטאת עניין זה של שמירת מצוות ה' ותוצאותיה ברווחה הגשמית של בני ישראל היושבים בארץ.

פרשה זו נקבעה לאמירה בעת קריאת שמע כביטוי לקבלת עול מצוות. מחמת חשיבות זו אף נכתבת היא על מזוזת הבית ובתוך פרשיות התפילין.

סיום פרשת עקב

חתימת הפרשה עוסקת פעם נוספת בהבטחת ה' כי שמירת המצוות ואהבתו ודביקות בו תביא לאפשריות של בני ישראל לירש את ארצם ללא מורא מהתושבים הנמצאים בה וה' יקיים את הבטחתו לבני ישראל הנכנסים לארץ.

שבת שלום ומבורך

למעבר לפרשת השבוע נוספת

למעבר לתרומה לבית חב"ד ונתינת צדקה קודם הדלקת נרות.

פרשת עקב