פרשת עקב

פרשת עקב תמצית הפרשה לשולחן שבת
beit-chabad.org

פרשת עקב

קמחא דפסחא תשפ"ד 2024

תרומה בביט / אשראי / פייפאל

לתרומה בהעברה בנקאית לחצו כאן

תרמו את צרכי החג למשפחות נזקקות לכבוד חג הפסח!

כמדי שנה מרכז החסד הארצי 'חב"ד אור בלב' מחלק אלפי סלי מזון למשפחות נזקקות חולים וקשישים.

שמות התורמים והבקשות לתפילה יועברו לברכה אצל ציון הרבי מליובאוויטש בסמוך לחג הפסח עת רצון וסגולה לכל הישועות.

הקבלה מוכרת למס לפי סעיף 46

התרומה באמצעות חב"ד תומכי תמימים – אור מנחם ע"ר ח.פ 580439081

ברוכים הבאים לאתר חב"ד אור בלב

באתר תוכן יהודי, הלכות ומנהגים, פרשת השבוע, חגי ישראל ומועדי השנה ועוד..

באפשרותכם להיות שותפים בפעילות החסד והנתינה.

שמות התורמים יועברו לברכה בציון הרבי מליובאוויטש

התרומה בביט / אשראי / פייפאל והקבלה מוכרת לצרכי מס לפי סעיף 46

התרומה באמצעות חב"ד תומכי תמימים – אור מנחם ע"ר ח.פ 580439081

פרשת עקב – זיכרון חסדי ה' ושמירת הנאמנות אליו

בתחילת פרשתנו משה פונה לבני ישראל בציווי ה', ומודיע להם כי שמירת המצוות תוביל לברכת ה' במישורים האישיים והלאומיים.

חלק מחששותיהם של בני ישראל להיכנס לארץ הוא מאימת התושבים הנמצאים בה. משה פונה אליהם ומרגיעם כי אל להם לחוש לכך ועליהם להתמקד בזיכרון של מעשי ה' לפרעה ולעמו, הבטחה זו תעמוד גם לבני ישראל הנכנסים לארץ בכך שה' ירתיע את יושבי הארץ מפני בני ישראל.

כניסת בני ישראל לארץ תביא להכרח בשמירה קפדנית של מצוות ה'. שמירה זו תביא להשכנת ברכת ה' בקרב התושבים הנכנסים.

מלבד זאת על בני ישראל להעמיק בזיכרון הקולקטיבי של תקופת נדודיהם במדבר ודאגת ה' עבורם לכל אורך התקופה.

לאחר מכן מופיע הציווי על איבוד עבודת אלילים של תושבי הארץ, וכן האזהרה על כך שבני ישראל לא יאמצו פריטי אמונה הזרים להם ולמורשתם.

שבירת הלוחות

משה מזכיר לבני ישראל את חטא עשיית עגל הזהב. לאחר מאורע זה משה נצרך לעורר רחמים לפני ה' על עמו שיכפר להם על חטא זה. ה' קיבל את תחנוני משה וכיפר לבני ישראל וביטא זאת בנתינת הלוחות השניים.

עקב חטא העגל ולאחר נתינת הלוחות השניים הבדיל ה' את שבט לוי לעבודת הקודש ומכיוון שכך אין לשבט זה חלק ונחלה בארץ.

עבודה זו מעיקרה הייתה מיועדת עבור בכורות בני ישראל אך עקב החטא נלקחה מהם זכות זו וניתנה לשבט לוי ששמרו אמונים לה' גם בשעת החטא.

אהבת ה' ושמירת מצוותיו

משה רבינו חוזר שוב והדגש על הדרישה מאת בני ישראל הנכנסים לארץ לעבוד את ה' כראוי ולאהבו.

בכדי לחזק מחויבות זו מזכיר משה אירועים שונים מן העבר של בני ישראל – יציאת מצרים, קריעת ים סוף, ובליעת קורח ועדתו.

בנוסף מבטיח משה לנכנסים לארץ כי האפשרות לירש את הארץ ולשבת בה בביטחון תלויה באופן ישיר בשמירת דרכי ה' וציוויו אליהם.

פרשת 'והיה אם שמוע'

בתוך חלק זה העוסק בדרישה הרוחנית מאת הנכנסים לארץ מופיעה פרשת 'והיה אם שמוע' המבטאת עניין זה של שמירת מצוות ה' ותוצאותיה ברווחה הגשמית של בני ישראל היושבים בארץ.

פרשה זו נקבעה לאמירה בעת קריאת שמע כביטוי לקבלת עול מצוות. מחמת חשיבות זו אף נכתבת היא על מזוזת הבית ובתוך פרשיות התפילין.

סיום פרשת עקב

חתימת הפרשה עוסקת פעם נוספת בהבטחת ה' כי שמירת המצוות ואהבתו ודביקות בו תביא לאפשריות של בני ישראל לירש את ארצם ללא מורא מהתושבים הנמצאים בה וה' יקיים את הבטחתו לבני ישראל הנכנסים לארץ.

שבת שלום ומבורך

לפרשת שבוע נוספת

פרשת עקב

תרומה אונליין

התרומה בביט או אשראי, קבלה מוכרת למס לפי סעיף 46

ניתן לפנות אלינו גם באמצעות whatsapp

קמחא דפסחא

תרמו את צרכי החג למשפחות נזקקות חולים וקשישים

[קבלת התרומה מוכרת למס סעיף 46]

נא בחרו את סוג התרומה!

הקבלה מוכרת למס לפי סעיף 46

צוֹם עֲשָׂרָה בְּטֵבֵת

תרומה אגרא דתעניתא צום עשרה בטבת תשפ"ד 2023

תרומה לזאת חנוכה

'זאת חנוכה' יום קדוש ומסוגל לכל הברכות והישועות! שלחו שמות ובקשות לתפילה ותנו צדקה ביום חיתום הדין!

זכר למחצית השקל

קיימו את מצווות 'זכר למחצית השקל' שהיא סגולה להגנה מכל צרה ופגע רע!

מתנות לאביונים

קיימו כעת את מצוות מתנות לאביונים בו ביום בהידור!

קבלה מוכרת למס סעיף 46

תרומה חודשית

השמות והבקשות יועברו לברכה בציון הרבי מליובאוויטש

הקבלה מוכרת לצרכי מס לפי סעיף 46