דמי חנוכה

דמי חנוכה הבאת כסף לילדים בחג מקור ופרטי המנהג.
Beit-Chabad.org

דמי חנוכה

קמחא דפסחא תשפ"ד 2024

תרומה בביט / אשראי / פייפאל

לתרומה בהעברה בנקאית לחצו כאן

תרמו את צרכי החג למשפחות נזקקות לכבוד חג הפסח!

כמדי שנה מרכז החסד הארצי 'חב"ד אור בלב' מחלק אלפי סלי מזון למשפחות נזקקות חולים וקשישים.

שמות התורמים והבקשות לתפילה יועברו לברכה אצל ציון הרבי מליובאוויטש בסמוך לחג הפסח עת רצון וסגולה לכל הישועות.

הקבלה מוכרת למס לפי סעיף 46

התרומה באמצעות חב"ד תומכי תמימים – אור מנחם ע"ר ח.פ 580439081

ברוכים הבאים לאתר חג החנוכה של חב"ד אור בלב

באתר תלמדו כל מה שצריך לדעת על חג החנוכה הלכות, מנהגים, הדלקת נרות, סיפור חנוכה ועוד.

מצווה מיוחדת להרבות בנתינת צדקה בחג החנוכה, באפשרותכם להיות שותפים בהבאת אור ושמחת החג למשפחות נזקקות חולים וקשישים.

בזכות המצווה תזכו בע"ה לשפע ברכה והצלחה בגשמיות וברוחניות.

שמות התורמים יועברו לברכה בציון הקדוש של הרבי מליובאוויטש

תוכן עניינים

למה נותנים דמי חנוכה?

הסיבה שנותנים דמי חנוכה לילדים היא בכדי לעודד את הילדים לעשות מעשים טובים עם הכסף

היוונים רצו להנחיל את "ערכי התרבות היוונית" לעם ישראל, ושהיהודים ישתמשו בכספם למטרות גשמיות בלבד, חלק מהעם היהודי אכן הושפע מהתרבות היוונית.

לאחר נס חנוכה היה צורך לחנך את הדור מחדש, למשוך אותם ללימוד התורה וקיום המצוות.

אחד התמריצים לכך הוא מתן דמי חנוכה. בכך מראים שיש את החופש להשתמש בכסף כראות עינינו למטרות רוחניות.

הרמב"ם אומר שצריך להאהיב את התורה על הילדים, נותנים להם פרסים וכך הם נמשכים ללימוד התורה.

זאת הסיבה למתן דמי חנוכה לילדים אחרי הירידה שהיתה בתקופת היוונים.

חינוך בחנוכה

בהרבה קהילות נהגו להקדיש זמן לחינוך הילדים בימי חנוכה, כי חנוכה מלשון חינוך, החינוך העיקרי הוא לחנך ללימוד התורה. 

ראשי הקהילה היו נאספים כדי לטכס עצה ולמצוא דרכים כיצד למשוך את הנוער ואת האנשים הפשוטים ללימוד התורה.

מסיבה זו היו נותנים לילדים דמי חנוכה, כדי שאחר כך יקבלו על עצמם עול התורה באופן תמידי. 

נתינת צדקה

מובא בשם המגן אברהם כי בחנוכה היה מנהג לתת צדקה לעניים תרומה לחנוכה.

העניים היו מתביישים, ושלחו את ילדיהם.

הילדים העניים היו מסתובבים בין הבתים בימי החנוכה לבקש תרומות.

בהמשך גם הם התביישו לבקש צדקה ולהיות שונים מחבריהם.

לכן קבעו שיש לתת דמי חנוכה לכולם, לא רק לעניים, כדי לא לבייש את מי שאין לו. 

חינוך לצדקה

הרבי אומר שאחד הטעמים לדמי חנוכה הוא – להרגיל את הילדים למצוות צדקה. הם מקבלים כסף, ומהכסף שלהם הילדים לומדים לתת מעשרות ולתת צדקה.

סגולה לעושר

נותנים דמי חנוכה, כדי לרמוז בזה, שימי החנוכה הם סגולה לעשירות. את החנוכייה מניחים בצד שמאל של הנכנס. יש בזה רמז לעושר, כמו שכתוב בפסוקים, שאומרים בהגבהת התורה: "אורך ימים בימינה, בשמאלה עושר וכבוד". 

למי נותנים דמי חנוכה

ההורים נותנים דמי חנוכה לכל ילדיהם. לילדים הקטנים ולגדולים. לבנים וגם לבנות, כולל הנשואים.

הבעל  מבקש מהאישה דמי חנוכה, והאישה מבקשת מבעלה, מנהג זה שייך גם לזקנים וזקנות.

בבתי הספר נותנים דמי חנוכה לתלמידים. הרבי היה שולח דמי חנוכה לתלמידים ולחיילי צה"ל.

מתי נותנים דמי חנוכה?

אדמו"רי חב"ד היו נותנים נר חנוכה בנר הרביעי ובנר החמישי. הרבי הורה לתת דמי חנוכה בכל יום מימי החנוכה, ובימים הרביעי והחמישי לתת סכום גדול יותר פי שתיים או שלש, וזאת על  מנת להוסיף אור וקדושה בעולם, בזמן שהחושך מתגבר, במיוחד במצב החינוך.

דמי חנוכה

תרומה לזאת חנוכה

'זאת חנוכה' יום קדוש ומסוגל לכל הברכות והישועות! שלחו שמות ובקשות לתפילה ותנו צדקה ביום חיתום הדין!

קמחא דפסחא

תרמו את צרכי החג למשפחות נזקקות חולים וקשישים

[קבלת התרומה מוכרת למס סעיף 46]

צוֹם עֲשָׂרָה בְּטֵבֵת

תרומה אגרא דתעניתא צום עשרה בטבת תשפ"ד 2023

זכר למחצית השקל

קיימו את מצווות 'זכר למחצית השקל' שהיא סגולה להגנה מכל צרה ופגע רע!

מתנות לאביונים

קיימו כעת את מצוות מתנות לאביונים בו ביום בהידור!

קבלה מוכרת למס סעיף 46