אופן חישוב מעשר כספים

אופן חישוב מעשר כספים | מחשבון מעשר כספים

אופן חישוב וכמה זה מעשר כספים? 

צילום: משה קווארט

ניתן לתרום דרך האתר: בביט / אשראי / פייפאל.

לתרומה בהעברה בנקאית לחצו כאן

קבלת-תרומה מוכרת לצרכי מס לפי סעיף 46 תשלח למייל בסיום.

התרומה לחב"ד תומכי תמימים – אור מנחם ע"ר ח.פ 580439081

היו שותפים והעבירו את כספי המעשרות לפעילות הצדקה וחסד של בית חב"ד

בזכות התרומה תזכו בע"ה לשפע ברכה והצלחה בגשמיות וברוחניות

שמות התורמים יוזכרו לברכה בציון הקדוש של הרבי מליובאוויטש

התרומות לבית חב"ד באמצעות אתר Beit-Chabad.org מוכרות לצרכי מס לפי סעיף 46

סליקת הכספים והפקת קבלות תרומה באמצעות בית חב"ד עמותת ישי"ק תומכי תמימים שבעיר אור יהודה ח.פ 580439081

תוכן עניינים

אופן חישוב מעשר כספים

כתוב בפסוק : "עשר תעשר את כל תבואת שדך". מהמילים "את כל" למדו חז"ל שצריך לעשר כל הכנסה במאמר הבא נלמד את אופן חישוב מעשר כספים.

קראו גם באופן כללי על מעשר כספים ומשמעותו על פי היהדות.

שכר עבודה

מהמשכורת מפרישים מעשר.

יש לחשב את ההכנסות החייבות במעשר, ואת ההכנסות שאין צריך להפריש מתוכם מעשר.

וכן יש תשלומים שנוכו מהשכר ולא שולמו בפועל לעובד.

ישנם ניכויים שצריך להפריש מהם מעשר למרות שלא שולמו, ויש ניכויים אחרים שלא צריך להפריש מתוכם מעשר.

תשלומים

נסיעות

תשלום עבור נסיעות נועד לפצות על ההפסד הנגרם כתוצאה מהנסיעות לעבודה, ולכן אין להפריש ממנו מעשר, אלא להוריד מהברוטו.

אם התשלום שקיבל אינו מכסה את ההוצאה בפועל יכול להוריד את ההפרש בין מה שקיבל למה שהוציא בפועל מהברוטו.

דמי הבראה

חייב להפריש מהם מעשר.

ביגוד

בגד שהוא לצורך העבודה, אין חיוב להפריש ממנו מעשר. 

בגד לא לצורך העבודה – חייב להפריש מעשר.

טלפון

אם יש לו הוצאות עבור שיחות טלפון אינו חייב להפריש.

אם קבל יותר מההוצאות חייב לעשר את ההפרש, ואם אינו משתמש בטלפון שלו לצרכי העבודה חייב להפריש.

החזר שכר לימוד

אין לעשר, משום שזה תשלום עבור הוצאה ששילם.

ניכויים

  • כל הניכויים שהם חובה, כגון: מס הכנסה, ביטוח לאומי וכו' – אינם חייבים במעשר, וניתן להוריד אותם מהשכר ברוטו בחישוב המעשר.
  • ניכויים שאינם חובה, והעובד יקבל אותם בתנאים מסויימים, כגון: קופות גמל, קרנות השתלמות וכו' – יפריש את המעשר כאשר יקבל את הכסף בעתיד.
  • ניכוי לוועד עובדים – חייב במעשר, ואין להורידו מהברוטו.

אופן חישוב מעשר כספים – מעסק

מההכנסות של עסק יש לנכות את הקרן שהושקעה ואת כל ההוצאות הנגרמות באופן ישיר בגין העסק לדוגמא:

  •  תשלום שכירות.
  •  תשלום עבור חשמל, מים, טלפון, תחזוקה של המקום.
  •  תשלום שכר לעובדים.
  •  שני ענפים בעסק אחד, כשהאחד ברווח והשני בהפסד ניתן לנכות את ההפסדים של הענף האחד מהרווחים של הענף השני.
  •  שני עסקים שונים: כאשר יש לאדם אחד שני עסקים שונים, האחד ברווח והשני בהפסד, לא ניתן לנכות את הפסדי העסק האחד מרווחי העסק השני.

הכנסות שונות

שכר דירה

אדם שמשכיר נכס צריך להפריש מעשר בניכוי הוצאות שיש לו בגין הנכס – תחזוקה, שיפוצים וכד',

שוק ההון

רווחים משוק ההון חייבים במעשרות, בניכוי הקרן.

ריבית

מתנה כספית

כולל מתנות שקבלו לחתונה, לבר מצווה וכו' חייבים לעשר.
מתנה כספית שיועדה למטרה מסויימת – פטורה ממעשר, כי לא קבל את הכסף עבורו, אלא עבור מטרה מסויימת. אם נשאר כסף לאחר שהשתמש בו, והוא יכול להשתמש בו כראות עיניו, צריך להפריש ממה שנשאר.

מתנה – חפץ

אם קבל במתנה חפצים שונים, לרוב הדעות אין צריך להפריש מעשר משווי המתנה.

מציאה

אם מצא מציאה, צריך להפריש מעשר, וכן אם איבד ומצא לאחר שהתייאש מהמציאה.

נדוניה

מרווחי הנדוניה צריך להפריש מעשר

קצבאות

כל הקצבאות חייבות במעשר

מכירת בית 

אם מכר בית במחיר גבוה יותר ממחיר הקניה, ובכסף קונה בית אחר, אינו צריך להפריש מעשרות. אך אם משתמש בכסף להשקעה – צריך להפריש מעשר מהרווח שיש לו ממכירת הבית, אם הרווח הוא כתוצאה מעליית ערך הבית ולא תוצאה של ירידת ערך הכסף.

ירושה 

חייבת במעשר, בניכוי ההוצאות הנלוות למימושה.

עני שקבל כספי מעשר 

אין חיוב לתת מעשר, אך אם נותן, תבוא עליו ברכה.

מחשבון מעשר כספים

מצורף גיליון גוגל שיטס של מחשבון מעשר כספים, דרכו ניתן לחשב כמה מעשרות יש לתת.

אופן חישוב מעשר כספים

תרומה אונליין

השמות והבקשות יועברו לברכה בציון הרבי מליובאוויטש

הקבלה מוכרת לצרכי מס לפי סעיף 46

ניתן לפנות לבית חב"ד גם באמצעות whatsapp

פדיון כפרות

פדיון כפרות קל ופשוט קיימו את המצווה כעת באמצעות בית חב"ד!

(קבלה מוכרת לצרכי מס סעיף 46)