חינוך יהודי

חינוך יהודי בהתאם לערכי היהדות
Beit-Chabad.org

צילום: משה קווארט

תרומה למרכז החסד

התרומה בביט / אשראי / פייפאל

לתרומה בהעברה בנקאית לחצו כאן

שמות התורמים והבקשות לתפילה יועברו לברכה אצל ציון הרבי מליובאוויטש

הקבלה מוכרת למס לפי סעיף 46

התרומה באמצעות חב"ד תומכי תמימים – אור מנחם ע"ר ח.פ 580439081

ברוכים הבאים לאתר חב"ד אור בלב

באתר תוכן יהודי, הלכות ומנהגים, פרשת השבוע, חגי ישראל ומועדי השנה ועוד..

באפשרותכם להיות שותפים בפעילות החסד והנתינה.

שמות התורמים יועברו לברכה בציון הרבי מליובאוויטש

התרומה בביט / אשראי / פייפאל והקבלה מוכרת לצרכי מס לפי סעיף 46

התרומה באמצעות חב"ד תומכי תמימים – אור מנחם ע"ר ח.פ 580439081

תוכן עניינים:

חשיבות החינוך 

התהליך המשמעותי ביותר בחייו של אדם הוא החינוך אותו יקבל.

החינוך הוא האפשרוית להקניית מכלול ערכים שלם שמהווים גורם מכריע בהתנהגותו במשך חייו.

מתוך הבנה של חשיבות החינוך ומרכזיותו בחיי האדם עולה הצורך החיוני בהענקת חינוך ראוי לילד יהודי. 

ושננתם לבניך

התורה מצווה עלינו ״ושננתם לבניך ודברת בם בשבתך בביתך ובלכתך בדרך ובשכבך ובקומך״.

ישנו חיוב הלכתי לחנך ולהכין את הילדים לזמן בו יהיו מחויבים במצוות. שלב זה מתחיל כבר מגיל ינקות של הילד באמצעות ההשפעה על התכנים אותם הוא פוגש, שיהיו ברוח יהודית חינוכית. 

חשיבות ההעברה מדור לדור מופיעה בתורה בריבוי מקומות ״למען תספר באזני בנך ובן בנך״, ״והגדת לבנך״ ועוד. 

אין לטעות ולחשוב שהחינוך מתמקד רק בחינוך הבנים אלא דרוש להקדיש את מלוא הכוח והחשיבות גם בחינוך הבנות.

הרבי הדגיש שחשיבות החינוך עבור הבנות גדולה מאשר חינוך הבנים, כיון שקודם מתן תורה ה׳ ציווה למשה לדבר קודם לנשים ורק לאחר מכן עבור הגברים. 

ריבוי והגדלת הקדושה

החינוך אינו נמדד בפעולה ספציפית מסוימת אלא בנתינת שימת לב ומחשבה על דברים שמרבים צורת חינוך זו.

על אחד מחכמי התלמוד מסופר כי עובדת גדילתו להיות דמות משמעותית בלימוד התורה נבעה מכך שאמו היתה מקפידה להניח את עריסתו בתוך בית המדרש. 

הרבי הסביר כי הדבר משמעותי אף לאילו מראות הילד נחשף מגיל ינקות. לכך הרבי הציע כי יש לשים דגש על כך שהילד ייתקל במראות קדושים, תמונות של צדיקים וכן הימנעות מראיה של חיות בלתי טהורות. 

הרבי ציין את מנהג נשות ישראל לשיר לילדיהם קודם השינה שירי ערש העוסקים בקדושת ואהבת התורה. 

יסודות חינוכיים

החינוך אינו נמדד רק בהקניית ידע אלא עיקרו הוא יכולת המחנך להחדיר ולהנכיח בילד חשיבות ונחיצות התנהגות במידות טובות, עין טובה, לב טוב, באהבת ישראל מתוך יראת שמים. 

זמן החינוך אינו רק כשהילד נמצא בתוך מוסד חינוכי אלא גם בביתו בזמן הפנוי, לשם כך יש לתת חשיבות לכך שגם כשילד נמצא בביתו סגנון החינוך מכוון למקום זה. 

היחס לילד אמור להיות מתוך אהבה וקירוב ולא מתוך צורה של יראה ופחד. בכדי להאהיב על ילד דבר, נדרש הדבר מהמחנך עצמו שישמש דוגמא ראויה ובמעשיו ישמש הוכחה מוחשית להתנהגות בדרך זו. 

טבעו של ילד הוא לגלות חיות והתלהבות כלפי דבר חדש, הדברים אמורים גם לגבי קיום המצוות שהוריו והמבוגרים שסובבים אותו מראים לילד כיצד ניתן לקיים את המצוות מתוך שמחה וחביבות ולא מתוך תחושת כובד ועול חלילה. 

יש להדגיש את צד החיוב והיוקר שבכל דבר מאשר את צד השלילה והעונש.   

כשם שהורים רוצים בטובת ילדם כך על ההורים לעשות את מירב המאמצים בכדי שהילד יקבל חינוך איכותי וראוי על טהרת הקודש. 

עם התקדמות הזמנים עולה הדרישה מקרב הילדים שמראים חיבור דווקא לדברים שמוסברים להם בצורה פנימית, מתוך חיבור ואהבה ולא מתוך נוקשות וכפיה. 

חשיבות העבודה בחינוך

ברבים ממכתביו הדגיש הרבי את חשיבות העיסוק במלאכת החינוך. הרבי העמיד את המחנכים כעומדים ראשונה במעלה בחשיבות של עבודתם. לשם כך הרבי נתן עדיפות רבה לעיסוק בחינוך על פני מקצועות אחרים.

מבצע חינוך 

בשנת תשל״ו הרבי יצא בקריאה להגדיר את השנה כ״שנת חינוך״. הרבי הורה לדאוג שכל ילד יקבל חינוך יהודי כשר.

הדבר מודגש ביתר שאת בזמן הקיץ בו לא מתקיימים לימודים סדירים ויש לדאוג שכל ילד ישהה במחנה קיץ שם יקבל חינוך ראוי. 

הרבי אף בחר שנים עשר פסוקים ומאמרי חז״ל שראוי שכל ילד יהודי ידע וישנן אותם.

***

נהנתם מהתוכן? היו שותפים עמנו בנתינת תרומה לזכותכם ולזכות יקירכם.

ניתן להקדיש את התרומה לנזקקים ע"י מרכז החסד אור בלב חב"ד .

לחילופין אפשר לתרום לישיבה ולאמץ תלמיד ישיבה שלימוד התורה שלומד יעמוד לזכותכם ולזכות יקירכם מה שמכונה בהלכה הסכם יששכר וזבולון.

התרומה בביט או בכרטיס אשראי בדף תשלום מאובטח.

טהרת המשפחה

תרומה אונליין

תרומה בביט / אשראי / פייפאל

Beit-chabad.org

קבלה מוכרת למס (סעיף 46)

ניתן לפנות אלינו גם באמצעות whatsapp