תרומת חי שקלים

תרומת חי שקלים בביט או כרטיס אשראי
Beit-Chabad.org

צילום: משה קווארט

תרומה למרכז החסד

התרומה בביט / אשראי / פייפאל

לתרומה בהעברה בנקאית לחצו כאן

שמות התורמים והבקשות לתפילה יועברו לברכה אצל ציון הרבי מליובאוויטש

הקבלה מוכרת למס לפי סעיף 46

התרומה באמצעות חב"ד תומכי תמימים – אור מנחם ע"ר ח.פ 580439081

ברוכים הבאים לאתר חב"ד אור בלב

באתר תוכן יהודי, הלכות ומנהגים, פרשת השבוע, חגי ישראל ומועדי השנה ועוד..

באפשרותכם להיות שותפים בפעילות החסד והנתינה.

שמות התורמים יועברו לברכה בציון הרבי מליובאוויטש

התרומה בביט / אשראי / פייפאל והקבלה מוכרת לצרכי מס לפי סעיף 46

התרומה באמצעות חב"ד תומכי תמימים – אור מנחם ע"ר ח.פ 580439081

תוכן עניינים:

תרומת חי שקלים

במאמר הבא ניתן סקירה מקיפה על משמעות תרומת חי שקלים, מה זה חי? מה המקור בהלכה לכך? ומה הסיבה שיתקבע במנהג ישראל לתרום צדקה בכפולות של 18?

באפשרותכם לתת תרומה אונליין בביט או כרטיס אשראי התרומה מאובטחת והקבלה מוכרת למס לפי סעיף 46.

מה פירוש המושג חי שקלים?

חי זה גימטריא של 18 מנהג ישראל שתורמים צדקה לתת תרומה בכפולות של 18, נהוג בבתי כנסת שמוכרים את המצוות שהמשתתפים נודרים "פעמיים חי", "עשר פעמים חי" וכו'.

מה העניין לתרום צדקה בכפולות של 18?

מנהג חי שקלים קיים שנים רבות לא ידוע המקור הראשוני של המנהג אבל אפשר לספר בשם הבעל שם טוב שציווה לאדם שהיה צריך ישועה לתת 18 פרוטות לצדקה.

ח"י זה משמעות של חיים, שאדם תורם ח"י זה מסמל סגולה לחיים טובים וארוכים בזכות מצוות הצדקה.

בנוסף שנותנים תרומה לנזקקים סלי מזון וארוחות חמות, מעניקים להם חיים.

מקור הלכתי קדום לערך 18

בשולחן ערוך הלכות שבת סימן של"ד סעיף כ"ו לגבי אדם שבטעות חילל את השבת מובא בשם הרמ"א כדברים הבאים:

"ואם עבר וחילל צריך להתענות ארבעים יום שני וחמישי ולא ישתה יין ולא יאכל בשר ויתן במקום "חטאת" י"ח פשיטים לצדקה"

כלומר בזמן שבית המקדש היה קיים אדם שחטא היה צריך להביא קרבן חטאת, לאחר שהמקדש נחרב, הצדקה היא תחליף לקרבן וסכום הנתינה לצדקה כותב הרמ"א 18 מטבעות (פשיטים זה סוג של מטבע שהיה נפוץ בזמנם)

הסיבה לסכום הנ"ל משום שהוא הסכום שאפשר לתרום אתו קרבן (כבשה זולה). יוצא אם כן שהחוטא נותן לצדקה שווי של קרבן.

למרות שבפשטות ההלכה אין פה  משמעות רוחנית לסיפרה 18 אלא משהו טכני בכל זאת אפשר לראות בהלכה הזו מקור עקרוני לתת תרומה בכפולות של 18 ח"י.

מה משמעות המספר 18 ביהדות

 המספר 18 יש לו משמעות רבה ביהדות, כל יהודי איש ואישה מתפללים בכל יום את תפילת העמידה (החלק המרכז של התפילה בה מבקשים מהקב"ה בקשות אישיות) אשר נקראת  "תפילת שמונה-עשרה" ע"ש 18 הברכות שהתפילה מונה.

יש שדרשו  שהמספר 18 מסמל את המכוון במצוות הצדקה:

  • חסד – לזכות בזכות המצווה לברכה וישועה מאת בורא עולם.
  • כופר – לכפר על העוונות כפי שנאמר בפסוק (ספר דניאל) "וחטאך בצדקה פרוק".
  • עושר – בזכות מצוות הצדקה הקב"ה נותן לאדם שפע ברכה ועשירות כפי שדרשו חז"ל "עשר בשביל שתתעשר"

למעשה שלושת העניינים הנ"ל מרומזים בספרה 18 שכן בגימטרייה קטנה ( גימטריא אומרת שכל אות מקבלת מספר מ-1 עד 10) חסד, כופר, עושר שווים למספר 18.

תרומת חי שקלים
צילום משה קווארט

ח"י שקלים

תרומה בביט / אשראי / פייפאל

Beit-chabad.org

קבלה מוכרת למס (סעיף 46)

ניתן לפנות אלינו גם באמצעות whatsapp