תרומה לבית חבד

תרומה לבית חבד אונליין באתר
Beit-Chabad.org
קבלה מוכרת למס סעיף 46

תרומה לבית חבד | חבד תרומות

פרטי בנק לתרומה בהעברה בנקאית:

בנק הפועלים סניף 657 חשבון 614939

היו שותפים בפעילות התורה והחסד של בית חב"ד

בזכות התרומה תזכו בע"ה לשפע ברכה והצלחה בגשמיות וברוחניות

שמות התורמים יוזכרו לברכה בציון הקדוש של הרבי מליובאוויטש

התרומות לבית חב"ד באמצעות אתר Beit-Chabad.org מוכרות לצרכי מס לפי סעיף 46

סליקת הכספים והפקת קבלות תרומה באמצעות בית חב"ד עמותת ישי"ק תומכי תמימים שבעיר אור יהודה ח.פ 580439081

מהותו של בית חב"ד

בית חב"ד עניינו להיות כתובת בעזרה וסיוע בכל עניין יהודי

המטרה

הרבי מליובאוויטש יזם את הרעיון להיות בכל עיר ובכל מדינה בגלובוס בית חב"ד שיהיה בית של תורה תפילה וגמילות חסדים.

חב"ד תרומות | המעלה בנתינת תרומה לבית חבד 

הרבי הסביר באחד ההזדמנויות שעל ידי תרומה לחב"ד זוכים לקחת חלק בשלושת השלמויות עליהם העולם עומד תורה תפילה וגמילות חסדים.

תורה

פעילות בית חב"ד כוללת הפצת יהדות ושיעורי תורה.

בנוסף אנו מפעילים ישיבה בה לומדים תלמידים מרחבי הארץ והעולם אשר עסוקים במשך כל היום בלימוד התורה הקדושה גמרא וחסידות.

על ידי הנתינה זוכים לקבל חלק ושייכות בזכות העצומה של התורה הקדושה.

תפילה

בית חב"ד מפעיל בית כנסת

בנביא יחזקאל מובא את הפסוק הבא "ואהי להם למקדש מעט בארצות אשר באו שם"

ולמדו חז"ל בגמרא :

"אמר רבי יצחק אלו בתי כנסיות ובתי מדרשות".

כלומר שבזמן הגלות בית כנסת מהווה כעין בית מקדש מעט ומצווה גדולה לתרום למקום הקודש.

עוד אמרו חז"ל מעת שנחרב בית המקדש אין לו לקב"ה בעולמו אלא ד' אמות של הלכה וכשתורמים לבית כנסת ובית מדרש זוכים לקיים את המצווה "ועשו לי מקדש ושכנתי בתוכם"

גמילות חסדים

בית חב"ד מסייע בעזרה גשמית לנזקקים על ידי הפעלת מרכז חסד שוקק חיים במשך כל השנה.

במסגרת פעילות מרכז החסד מחולקים מנות חמות מדי יום לנזקקים, וכמו כן סלי מזון בכל חודש למשפחות .

תרומה לבית חבד

ניתן להעביר תרומה לבית חבד , הקבלה מוכרת לצרכי מס לפי סעיף 46 

האתר מאובטח ברמה המקסימלית בתקן אבטחה המחמיר ביותר PCI-DSS.

תרומה בתורה

בחומש שמות פרשת תרומה מצינו שהקב"ה מצווה את משה רבינו לומר לעם ישראל "ויקחו לי תרומה".
רש"י מבאר את הפירוש לי ומסביר לי-לשמי, כלומר נתינת התרומה צריכה להיות לשם שמים.

הסבר הרבי – ויקחו

הרבי באחד משיחותיו הסביר מדוע התורה השתמשה בביטוי "ויקחו" לכאורה היה מתאים יותר לומר ויתנו?
ההסבר לכך הוא שהקב"ה קבע בעולם סדר שהעני יקבל את מזונו מהעשיר וע"י שהעשיר נותן לעני הוא יוצר צדק בעולם וזה מתבטא במה שהתורה אומרת ויקחו.

תרומה ע"פ היהדות מול תרומה בעולם

נתינת כסף למטרות חסד מכונה ביהדות צדקה.
ואילו בתרגום לאנגלית נקבל את המילה Charity, אבל אם נדייק התרגום המדוייק של charity הוא חסד.

ההבדל בין חסד לתרומה ע"פ היהדות 

חסד מבטא את העובדה שהנותן אדם טוב שלמרות שהוא לא חייב ולזולת לא מגיע לקבל מצד עצמו, אבל מכיוון שהנותן אדם טוב לכן מוסר לו בגלל רוב חסדו.

לעומת זאת ביהדות היא מלשון צדק ובזה ישנם שתי עניינים:

1. היהודי יודע שמלכתחילה הכסף נמצא אצלו כפיקדון כדי שימסור את הכסף לזולתו.

2. על ידי שאדם עושה צדק ומוסר את הכסף לזולתו אז גם הקב"ה מדה כנגד מדה יתן לו שפע ברכה מעל המשוער.

חבד תרומה

הרבי ממשיך בשיחה שיתרון בנתינה תרומה לחבד הכוונה למוסדות המחנכים תלמידים ומלמדים אותם תורה, המהוה את הבסיס הלאה לכל החיים.

מוסדות אלו הם הבתי ספר, תלמודי תורה, ישיבות תומכי תמימים.

תרומה לבית חבד

תרומה לחבד מתוך דגש למוסדות אלו מאירה את העולם כפי שכתוב "כי נר מצווה ותורה אור".

שימת דגש בישיבות חב"ד ללמוד יחד עם תורה הנגלה גם את תורת החסידות.

ועוד והוא העיקר להפיץ את התורה והחסידות בקרב כל עמך ישראל ועי"ז להאיר את העולם. 

חבד תרומות

התרומה באתר beit-chabad.org הינה עבור פעילות התורה צדקה וחסד.

על ידי הנתינה שלכם אתם זוכים להיות שותפים בלימוד התורה של התלמידים בישיבה, חלוקה למשפחות נזקקות, ופעילות הפצת היהדות.

והקב"ה בע"ה יתן לכם מידה כנגד מידה בכפלים לתושיה שפע ברכה והצלחה בגשמיות וברוחניות.

תרומות מיוחדות סביב מעגל השנה

סביב מעגל השנה ישנם הזדמנויות מיוחדות שיש עניין לתת לצדקה באופן מיוחד חוץ מהרגילות התמידית.

יום כיפור

נותנים עבור פדיון כפרות.

פורים

מצווה לתת מתנות לאביונים, וכמו כן מצווה נוספת בחודש אדר לתת מחצית השקל.

פסח

מצווה לתת קמחא דפסחא.

שבתות 

בשבתות שעולים לתורה נודרים ליתן תמיכה לבית הכנסת ומצווה לתת בסמיכות תכף ולאחר השבת.

ארבעת מועדי השנה

בארבעה מועדים מתפללים תפילת יזכור יום כיפור, שמחת תורה, שביעי של פסח, שבועות.

בחגים אלו מתפללים לעילוי נשמת יקירי לב שהלכו לעולמם ונודרים לצדקה בעדם.

תרומה לבית חבד תרומות

וידבר יהוה אל משה לאמר- הקב"ה מצווה את משה רבינו לומר לעם ישראל

דבר אל בני ישראל ויקחו לי תרומה מאת כל איש אשר ידבנו לבו תקחו את תרומתי.

פירוט התרומות

וזאת התרומה אשר תקחו מאתם זהב וכסף ונחשת

ותכלת וארגמן ותולעת שני ושש ועזים

וערת אילם מאדמים וערת תחשים ועצי שטים.

שמן למאר בשמים לשמן המשחה ולקטרת הסמים

אבני שהם ואבני מלאים לאפד ולחשן

מקדש לקב"ה

ועשו לי מקדש ושכנתי בתוכם

ככל אשר אני מראה אותך את תבנית המשכן ואת תבנית כל כליו וכן תעשו

הארון

ועשו ארון עצי שטים אמתים וחצי ארכו ואמה וחצי רחבו ואמה וחצי קמתו

וצפית אתו זהב טהור מבית ומחוץ תצפנו ועשית עליו זר זהב סביב.

ויצקת לו ארבע טבעת זהב ונתתה על ארבע פעמתיו ושתי טבעת על צלעו האחת ושתי טבעת על צלעו השנית

ועשית בדי עצי שטים וצפית אתם זהב. והבאת את הבדים בטבעת על צלעת הארן לשאת את הארן בהם.

בטבעת הארן יהיו הבדים לא יסרו ממנו. ונתת אל הארן את העדת אשר אתן אליך.

ניתן לתרום באופן מאובטח באמצעות אשראי / ביט או העברה בנקאית.