פרשת בהר

פרשת בהר באתר חב"ד
Beit-chabad.org

פרשת בהר

תרומה למרכז החסד

התרומה בביט / אשראי / פייפאל

לתרומה בהעברה בנקאית לחצו כאן

שמות התורמים והבקשות לתפילה יועברו לברכה אצל ציון הרבי מליובאוויטש

הקבלה מוכרת למס לפי סעיף 46

התרומה באמצעות חב"ד תומכי תמימים – אור מנחם ע"ר ח.פ 580439081

ברוכים הבאים לאתר חב"ד אור בלב

באתר תוכן יהודי, הלכות ומנהגים, פרשת השבוע, חגי ישראל ומועדי השנה ועוד..

באפשרותכם להיות שותפים בפעילות החסד והנתינה.

שמות התורמים יועברו לברכה בציון הרבי מליובאוויטש

התרומה בביט / אשראי / פייפאל והקבלה מוכרת לצרכי מס לפי סעיף 46

התרומה באמצעות חב"ד תומכי תמימים – אור מנחם ע"ר ח.פ 580439081

הנהגה כלכלית לפי רצון ה'

המצוות הנידונות בפרשה זו יבואו לידי מימוש רק כאשר בני ישראל יגיעו לארץ. מצוות אלו הם מצות השמיטה. וכן מצות יובל. מצות השמיטה מתקיימת אחת לשבע שנים יש לשבות מעבודת הקרקע ולהפקיר את יבול השדה לכל. שנת היובל היא זמן בו כל הקרקעות חוזרות לנחלתם המקורית של המוכר. מכירת קרקע יכולה להיות רק למשך ארבעים ותשע שנים אך לא לצמיתות, כאשר בשנת החמישים המכירה מתבטלת.

שתי מצוות אלו מבטאות את עובדת שייכות בני ישראל לקב"ה. במצות השמיטה הדבר מתבטא בכך שהאדם אינו משועבד לעבודת האדמה אלא לעבודת ה'. בכך גם הוא נעשה שותף לשאר האנשים כיון שנעשה הוא שווה לשאר האנשים שאינם בעלי שדות.

מצות היובל חלה על נושאים רחבים יותר (כדוגמת קניית קרקעות ועבדים) ומבטאת את הרעיון כי האדם אינו נמצא במרוץ תמידי אחר צבירת ממון וקרקעות ובכך גם הוא מאפשר התחדשות בדברים עד תקופת היובל שאז כל הדברים חוזרים למקורם הראשון ללא שיעבוד ספציפי לאדם הקונה. למעשה מצות יובל מבטאת את הרעיון כי אין באפשרות האדם לקנות קרקע לתקופה לא מוגבלת אלא זוהי מעין שכירות ארוכת טווח.

מצוות שמיטה ויובל 

לאחר שש שנות עבודה, בשנה השביעית יש לעזוב את עבודת הקרקע למשך שנה. יבול השדה שייך לַכל ללא תיעדוף לבעל השדה. שנת היובל היא שמיטה של שמיטות כלומר המחזור השביעי של שבע שמיטות אז העבדים והקרקעות חוזרים לנחלה המקורית של כל שבט. התורה מציינת כי תבואת השנה השישית תספיק גם עבור השנה השביעית ולא ייווצר מחסור בעקבות חוסר בעבודת האדמה.

מכירת קרקעות בארץ

במשך השנים שעד שנת היובל מאפשרות למוכר או לקרובי משפחתו לגאול את הקרקע ולהשיבה לחזקתה המקורית. לעומת זאת בתים בערים מוקפות חומה נמכרים לצמיתות ללא חזרה ביובל. ישנה אפשרות לבטל מכירת בית בעיר מוקפת חומה רק תוך כדי השנה הראשונה למכירה. הלויים אינם בעלי נכסים, קרקעות, לכן ניתן לגאול מהם את בתיהם גם בעיר מוקפת חומה לאחר שנת המכירה.

איסור לקיחת נשך וריבית 

לאחר שהתורה פירטה מקרים שונים שאדם מוכר את נחלתו או את עצמו לעבדות מציינת התורה את האיסור להלוות לאדם בתוספת ריבית. כמו כן על בני ישראל מוטלת החובה לעזור איש לרעהו בטרם יגיעו למצב כלכלי ירוד.

עבד עברי

במידה ואדם ירד מנכסיו בצורה כה חריפה עד שמכר את עצמו לשמש כעבד. מכירה זו אינה נחשבת כמכירה מוחלטת אלא תקפה עד שנת היובל בה משתחרר העבד מכל עול של האדם שקנה אותו לעבדות. יש להקפיד לא להעביד את העבד בעבודות קשות ומפרכות. בנוסף לכך על קרובי משפחתו של העבד לעשות מאמצים בכדי לפדותו ממצב זה. רק מתוך העמים יכולה להיות מציאות של עבד באופן קבוע שאינם משתחררים בשנת היובל.

שמירת הברית עם ה'

סיום הפרשה עוסק ברעיון הכללי של מחויבות בני ישראל לקב"ה. מחויבות זו באה לידי ביטוי גם בתחום ההנהגה הכלכלית של היהודי. כעת כשמתקרבים לסיום ספר ויקרא חוזרת התורה על ציווים כלליים העוסקים בנושא זה. התורה חוזרת ומדגישה את איסור עבודה זרה שמירת השבת ויראת המקדש. בפרשה הבאה תמשיך התורה לעסוק בהבטחות חיים וטוב לעם ישראל באם ישמרו את מצוות ה'. במקביל מפורטים העונשים הכרוכים בעזיבת שמירת קיום התורה והמצוות.

שבת שלום

חב"ד – אור בלב

שבת פרשת בהר

מנהג ישראל לפני כניסת שבת והדלקת נרות פרשת אחרי מות לתרום צדקה באתר אפשר לבצע תרומה אונליין בקישור המצורף חבד תרומה

ניתן לתרום לנזקקים או לתרום לישיבה

פרשת בהר

תרומה אונליין

תרומה בביט / אשראי / פייפאל

Beit-chabad.org

קבלה מוכרת למס (סעיף 46)

ניתן לפנות אלינו גם באמצעות whatsapp