פרשת בהר

פרשת בהר באתר בית חב"ד
Beit-chabad.org

פרשת בהר

ניתן לתרום דרך האתר: בביט / אשראי / פייפאל.

לתרומה בהעברה בנקאית לחצו כאן

קבלת-תרומה מוכרת לצרכי מס לפי סעיף 46 תשלח למייל בסיום.

התרומה לחב"ד תומכי תמימים – אור מנחם ע"ר ח.פ 580439081

ברוכים הבאים לאתר בית חב"ד

באתר תמצאו תוכן יהודי, הלכות ומנהגים, מעגל השנה, מצוות וכו'

בנוסף באפשרותכם לתרום ולהיות שותפים בפעילות התורה והחסד של בית חב"ד

שמות התורמים יועברו לברכה לרבי מליובאוויטש

התרומות באמצעות אתר Beit-Chabad.org מוכרות לצרכי מס לפי סעיף 46

התרומה באמצעות עמותת חב"ד תומכי תמימים – אור מנחם (ע"ר) ח.פ 580439081

שבת פרשת בהר

מנהג ישראל לפני הדלקת נרות לתרום צדקה אפשר לבצע את התרומה באמצעות האתר תרומה אונליין וכן לקיים את מצוות מעשר כספים ע"י הוראת קבע.

הנהגה כלכלית לפי רצון ה'

המצוות הנידונות בפרשה זו יבואו לידי מימוש רק כאשר בני ישראל יגיעו לארץ. מצוות אלו הם מצות השמיטה. וכן מצות יובל. מצות השמיטה מתקיימת אחת לשבע שנים יש לשבות מעבודת הקרקע ולהפקיר את יבול השדה לכל. שנת היובל היא זמן בו כל הקרקעות חוזרות לנחלתם המקורית של המוכר. מכירת קרקע יכולה להיות רק למשך ארבעים ותשע שנים אך לא לצמיתות, כאשר בשנת החמישים המכירה מתבטלת.

שתי מצוות אלו מבטאות את עובדת שייכות בני ישראל לקב"ה. במצות השמיטה הדבר מתבטא בכך שהאדם אינו משועבד לעבודת האדמה אלא לעבודת ה'. בכך גם הוא נעשה שותף לשאר האנשים כיון שנעשה הוא שווה לשאר האנשים שאינם בעלי שדות.

מצות היובל חלה על נושאים רחבים יותר (כדוגמת קניית קרקעות ועבדים) ומבטאת את הרעיון כי האדם אינו נמצא במרוץ תמידי אחר צבירת ממון וקרקעות ובכך גם הוא מאפשר התחדשות בדברים עד תקופת היובל שאז כל הדברים חוזרים למקורם הראשון ללא שיעבוד ספציפי לאדם הקונה. למעשה מצות יובל מבטאת את הרעיון כי אין באפשרות האדם לקנות קרקע לתקופה לא מוגבלת אלא זוהי מעין שכירות ארוכת טווח.

מצוות שמיטה ויובל 

לאחר שש שנות עבודה, בשנה השביעית יש לעזוב את עבודת הקרקע למשך שנה. יבול השדה שייך לַכל ללא תיעדוף לבעל השדה. שנת היובל היא שמיטה של שמיטות כלומר המחזור השביעי של שבע שמיטות אז העבדים והקרקעות חוזרים לנחלה המקורית של כל שבט. התורה מציינת כי תבואת השנה השישית תספיק גם עבור השנה השביעית ולא ייווצר מחסור בעקבות חוסר בעבודת האדמה.

מכירת קרקעות בארץ

במשך השנים שעד שנת היובל מאפשרות למוכר או לקרובי משפחתו לגאול את הקרקע ולהשיבה לחזקתה המקורית. לעומת זאת בתים בערים מוקפות חומה נמכרים לצמיתות ללא חזרה ביובל. ישנה אפשרות לבטל מכירת בית בעיר מוקפת חומה רק תוך כדי השנה הראשונה למכירה. הלויים אינם בעלי נכסים, קרקעות, לכן ניתן לגאול מהם את בתיהם גם בעיר מוקפת חומה לאחר שנת המכירה.

איסור לקיחת נשך וריבית 

לאחר שהתורה פירטה מקרים שונים שאדם מוכר את נחלתו או את עצמו לעבדות מציינת התורה את האיסור להלוות לאדם בתוספת ריבית. כמו כן על בני ישראל מוטלת החובה לעזור איש לרעהו בטרם יגיעו למצב כלכלי ירוד.

עבד עברי

במידה ואדם ירד מנכסיו בצורה כה חריפה עד שמכר את עצמו לשמש כעבד. מכירה זו אינה נחשבת כמכירה מוחלטת אלא תקפה עד שנת היובל בה משתחרר העבד מכל עול של האדם שקנה אותו לעבדות. יש להקפיד לא להעביד את העבד בעבודות קשות ומפרכות. בנוסף לכך על קרובי משפחתו של העבד לעשות מאמצים בכדי לפדותו ממצב זה. רק מתוך העמים יכולה להיות מציאות של עבד באופן קבוע שאינם משתחררים בשנת היובל.

שמירת הברית עם ה'

סיום הפרשה עוסק ברעיון הכללי של מחויבות בני ישראל לקב"ה. מחויבות זו באה לידי ביטוי גם בתחום ההנהגה הכלכלית של היהודי. כעת כשמתקרבים לסיום ספר ויקרא חוזרת התורה על ציווים כלליים העוסקים בנושא זה. התורה חוזרת ומדגישה את איסור עבודה זרה שמירת השבת ויראת המקדש. בפרשה הבאה תמשיך התורה לעסוק בהבטחות חיים וטוב לעם ישראל באם ישמרו את מצוות ה'. במקביל מפורטים העונשים הכרוכים בעזיבת שמירת קיום התורה והמצוות.

פרשת בהר

תרומה אונליין

השמות והבקשות יועברו לברכה בציון הרבי מליובאוויטש

הקבלה מוכרת לצרכי מס לפי סעיף 46

ניתן לפנות לבית חב"ד גם באמצעות whatsapp

נא בחרו את סוג התרומה!

הקבלה מוכרת למס לפי סעיף 46

פדיון כפרות

פדיון כפרות קל ופשוט קיימו את המצווה כעת באמצעות בית חב"ד!

(קבלה מוכרת לצרכי מס סעיף 46)

תרומה חודשית

השמות והבקשות יועברו לברכה בציון הרבי מליובאוויטש

הקבלה מוכרת לצרכי מס לפי סעיף 46