פרשת אחרי מות

פרשת אחרי מות באתר חב"ד
Beit-chabad.org

פרשת אחרי מות

תרומה למרכז החסד

התרומה בביט / אשראי / פייפאל

לתרומה בהעברה בנקאית לחצו כאן

שמות התורמים והבקשות לתפילה יועברו לברכה אצל ציון הרבי מליובאוויטש

הקבלה מוכרת למס לפי סעיף 46

התרומה באמצעות חב"ד תומכי תמימים – אור מנחם ע"ר ח.פ 580439081

ברוכים הבאים לאתר חב"ד אור בלב

באתר תוכן יהודי, הלכות ומנהגים, פרשת השבוע, חגי ישראל ומועדי השנה ועוד..

באפשרותכם להיות שותפים בפעילות החסד והנתינה.

שמות התורמים יועברו לברכה בציון הרבי מליובאוויטש

התרומה בביט / אשראי / פייפאל והקבלה מוכרת לצרכי מס לפי סעיף 46

התרומה באמצעות חב"ד תומכי תמימים – אור מנחם ע"ר ח.פ 580439081

פרשת אחרי-מות

הפרשה הקודמת הסתיימה בדינים שונים הקשורים בתחומי ההבדלה בין טומאה לטהרה ביחס לזהירות מצד בני ישראל. פרשתנו עוסקת בתחום שקשור לעבודת הכוהנים ובדינים הקשורים אליהם.

על בני ישראל לשמור על קדושת המקדש והכניסה אליו. הכניסה למקדש אינה אסורה רק לטמאים אלא גם לאנשים טהורים. גם כניסתו של אהרן הכהן לתחום קודש הקודשים אינה סתמית או מותרת בכל עת אלא רק בזמן מקודש עבור ביצוע עבודת הקודש.

עבודת יום הכיפורים בקודש הקודשים

אחת בשנה – ביום הכיפורים כאשר אהרן הכהן (ובעקבותיו הכהן הגדול במשך הדורות) היה נכנס אל הקודש כניסתו היתה מלווה בביצוע עבודת שונות, הקטרת קטורת והזאת דם הקורבנות שנועדו לכפר על העם מכל חטא וטומאה.

בעבודת המקדש יום הכיפורים מסמל נקודת איפוס ותיקון לכל חטאי האומה ומאפשרים את השיבה המחודשת לעבודת ה' בצורה נקיה ללא משקעי עבר.

דיני אכילת בשר

נשמתו של בעל החי מצויה בדמו. הדם אסור באכילה ומשמש ככפרה על האדם בהקרבתו לפני ה' במשכן. כאשר בני ישראל שהו במדבר בכדי להכשיר את אכילת הבשר היה עליהם להביאו למשכן ולהקריבו כקרבן שלמים. בעלי חיים שאינם מוקרבים על המזבח נשחטים ולאחר השחיטה יש לכסות את דמם.

אזהרות על גילוי עריות

כעת התורה תדבר בעניין שאינו קשור לא לעבודת הקורבנות המקדש או הכוהנים. כמו כן העיסוק אינו בהגדרת תחום הקודש והמקדש. הנושא הנידון כאן הינו מערכת חוקים עצמאית העוסק בנושא יחסי אישות והאיסורים הקשורים בו. הפסוקים קובעים את איסורי גילויי עריות לסוגיהם. גילוי עריות היה נחלת תושבי הארץ שחיו בה בעבר. על הארץ להישמר בקדושה בכדי שלא "תקיא" את בני ישראל כשם שהוציאה מתוכה את העמים הקדומים שלא נהגו בה בקדושה הראויה.

שבת שלום ומבורך

חבד – אור בלב

***

תרומה לצדקה לפני שבת פרשת אחרי מות

מנהג ישראל לפני כניסת שבת והדלקת נרות פרשת אחרי מות לתרום צדקה. באמצעות האתר ניתן  לתרום בביט או כרטיס אשראי.

תרומה לישיבה או תרומה לנזקקים.

קראו אודות מצוות החגים

פרשת תזריע מצורע

תרומה אונליין

תרומה בביט / אשראי / פייפאל

Beit-chabad.org

קבלה מוכרת למס (סעיף 46)

ניתן לפנות אלינו גם באמצעות whatsapp