פרשת אחרי מות

פרשת אחרי באתר בית חב"ד
Beit-chabad.org

פרשת אחרי

ניתן לתרום דרך האתר: בביט / אשראי / פייפאל.

לתרומה בהעברה בנקאית לחצו כאן

קבלת-תרומה מוכרת לצרכי מס לפי סעיף 46 תשלח למייל בסיום.

התרומה לחב"ד תומכי תמימים – אור מנחם ע"ר ח.פ 580439081

ברוכים הבאים לאתר בית חב"ד

באתר תמצאו תוכן יהודי, הלכות ומנהגים, מעגל השנה, מצוות וכו'

בנוסף באפשרותכם לתרום ולהיות שותפים בפעילות התורה והחסד של בית חב"ד

שמות התורמים יועברו לברכה לרבי מליובאוויטש

התרומות באמצעות אתר Beit-Chabad.org מוכרות לצרכי מס לפי סעיף 46

התרומה באמצעות עמותת חב"ד תומכי תמימים – אור מנחם (ע"ר) ח.פ 580439081

שבת פרשת אחרי מות

מנהג ישראל טרם כניסת שבת לנדב לצדקה אפשר לבצע באמצעות האתר תרומות אונליין וכן לקיים את מצוות מעשר כספים באמצעות הוראת קבע.

פרשת אחרי-מות

הפרשה הקודמת הסתיימה בדינים שונים הקשורים בתחומי ההבדלה בין טומאה לטהרה ביחס לזהירות מצד בני ישראל. פרשתנו עוסקת בתחום שקשור לעבודת הכוהנים ובדינים הקשורים אליהם.

על בני ישראל לשמור על קדושת המקדש והכניסה אליו. הכניסה למקדש אינה אסורה רק לטמאים אלא גם לאנשים טהורים. גם כניסתו של אהרן הכהן לתחום קודש הקודשים אינה סתמית או מותרת בכל עת אלא רק בזמן מקודש עבור ביצוע עבודת הקודש.

עבודת יום הכיפורים בקודש הקודשים

אחת בשנה – ביום הכיפורים כאשר אהרן הכהן (ובעקבותיו הכהן הגדול במשך הדורות) היה נכנס אל הקודש כניסתו היתה מלווה בביצוע עבודת שונות, הקטרת קטורת והזאת דם הקורבנות שנועדו לכפר על העם מכל חטא וטומאה.

בעבודת המקדש יום הכיפורים מסמל נקודת איפוס ותיקון לכל חטאי האומה ומאפשרים את השיבה המחודשת לעבודת ה' בצורה נקיה ללא משקעי עבר.

דיני אכילת בשר

נשמתו של בעל החי מצויה בדמו. הדם אסור באכילה ומשמש ככפרה על האדם בהקרבתו לפני ה' במשכן. כאשר בני ישראל שהו במדבר בכדי להכשיר את אכילת הבשר היה עליהם להביאו למשכן ולהקריבו כקרבן שלמים. בעלי חיים שאינם מוקרבים על המזבח נשחטים ולאחר השחיטה יש לכסות את דמם.

אזהרות על גילוי עריות

כעת התורה תדבר בעניין שאינו קשור לא לעבודת הקורבנות המקדש או הכוהנים. כמו כן העיסוק אינו בהגדרת תחום הקודש והמקדש. הנושא הנידון כאן הינו מערכת חוקים עצמאית העוסק בנושא יחסי אישות והאיסורים הקשורים בו. הפסוקים קובעים את איסורי גילויי עריות לסוגיהם. גילוי עריות היה נחלת תושבי הארץ שחיו בה בעבר. על הארץ להישמר בקדושה בכדי שלא "תקיא" את בני ישראל כשם שהוציאה מתוכה את העמים הקדומים שלא נהגו בה בקדושה הראויה.

 

פרשת תזריע מצורע

תרומה אונליין

השמות והבקשות יועברו לברכה בציון הרבי מליובאוויטש

הקבלה מוכרת לצרכי מס לפי סעיף 46

ניתן לפנות לבית חב"ד גם באמצעות whatsapp

נא בחרו את סוג התרומה!

הקבלה מוכרת למס לפי סעיף 46

פדיון כפרות

פדיון כפרות קל ופשוט קיימו את המצווה כעת באמצעות בית חב"ד!

(קבלה מוכרת לצרכי מס סעיף 46)

תרומה חודשית

השמות והבקשות יועברו לברכה בציון הרבי מליובאוויטש

הקבלה מוכרת לצרכי מס לפי סעיף 46