תשעה באב 2023

תשעה באב 2023 | הלכות מנהגים וזמני כניסה וצאת הצום

תשעה באב 2023

חז"ל אומרים שעיקר עניין התענית – תשעה באב – היא הנתינה לצדקה 'אגרא דתעניתא'

כעת ההזדמנות שלכם לקיים את המצווה!

ניתן לתרום דרך האתר: בביט / אשראי / פייפאל.

לתרומה בהעברה בנקאית לחצו כאן

קבלת-תרומה מוכרת לצרכי מס לפי סעיף 46 תשלח למייל בסיום.

התרומה לחב"ד תומכי תמימים – אור מנחם ע"ר ח.פ 580439081

ברוכים הבאים לאתר בית חב"ד

כאן תלמדו את הלכות ומנהגי צום תשעה באב, זמני כניסה ויציאה של הצום והדינים של איסורי היום.

בנוסף באפשרותכם לתת לצדקה תרומה 'אגרא דתעניתא'

שמות התורמים יוזכרו לברכה בציון הקדוש של הרבי מליובאוויטש

התרומות לבית חב"ד מוכרות לצרכי מס לפי סעיף 46

סליקת הכספים והפקת קבלות תרומה באמצעות בית חב"ד עמותת תומכי תמימים שבעיר אור יהודה ח.פ 580439081

ניווט מהיר:

הלכות צום תשעה באב 2023 –  מדריך הלכתי

תשעה באב (9 באב) הוא יום אבלות של כל עם ישראל, האבלות של ט' באב הינה החמורה ביותר מכל צומות השנה.

ביום זה מתאבלים על חורבן בית המקדש הראשון ובית מקדש השני שנחרבו ביום ט' אב.

צום תשעה באב 2023 – תאריכים

שימו לב: בשנת 2023 תשפ"ג ט' באב חל בתאריך 27/07/2023

הצום מתחיל ביום רביעי 26/07/2023  עם שקיעת החמה ומסתיים למחרת לאחר צאת הכוכבים .

זמני כניסת צום תשעה באב 2023?

צום ט' באב 2023 מתחיל ביום רביעי 26/07/2023  עם שקיעת החמה.
בירושלים: 19:44
תל אביב: 19:42
חיפה: 19:43

צאת צום תשעה באב 2023

הצום יוצא בתאריך 27/07/2023  עם צאת הכוכבים:
 
בירושלים: 20:08
תל אביב: 20:11
חיפה: 20:12

מאיזה גיל יש להתענות?

בנים החל מבר מצווה גיל 13 ובנות החל מבת מצווה גיל 12: 

איסור אכילה ושתיה

 • ילדים קטנים פטורים מהצום, אבל נוהגים החל מגיל 9, לחנכם להתענות מספר שעות כפי כוחם.
 • נשים בהריון: מעיקר הדין צריכות להתענות ביום 9 באב כמבואר בשולחן ערוך.
 • אישה בהריון חלשה: אם הצום יכול לגרום לה להיות חולה באופן משמעותי אפילו לא חולי של סכנה, לדוגמא סחרחורות, חום ומצבים רפואים נוספים, מקובל בקרב רבנים מורי הוראה להקל לשבור את הצום, ומן הנכון שלא להקל בלי שאלת רב (ע"פ המבואר בספר פסקי תשובות סימן תקנ"ד סעיף ה')
 • נשים מיניקות: מעיקר הדין צריכות לצום ב 9 באב כמבואר בשולחן ערוך.
 • אשה מיניקה חלשה  או אישה שהתינוק יונק רק חלב אם, והצום יכול לגרום למחסור בחלב יש להתייעץ אם רופא ורב מורה הוראה, ומקובל בקרב מורי הוראה להתיר לשבור את הצום  (ע"פ המבואר בפסקי תשובות סימן תקנ"ד סעיף ו')
 • יולדת תוך שלושים יום פטורה מלצום.
 • חולה אפילו שאין בו סכנה, אלא שהחולי הינו משמעותי יכול לשבור את הצום.
 •  בשנים ש-ט' באב חל בשבת ונדחה לראשון, יש להקל יותר מכל שנה לשבור את הצום אפילו בחולי קטן או אישה בהריון ומיניקה שקצת לא מרגישות טוב.

איסור נעילת נעלי עור

 • אין לנעול נעלי עור או נעלים שיש בהם רכיבים מעור.
 • המנהג לנעול נעלי בד או נעלי גומי.
 • חריגים: יולדת לאחר לידה, וחולה שהקור מציק לו יהיה מותר לנעול נעלים מעור.

איסור רחיצה במים

 • רחיצה של תענוג אסורה בכל סוג של מים, קרים וחמים.
 • רחיצה שלא לתענוג, אלא לנקות מקום בגוף שהתלכלך מותרת.
 • נטילת הידיים בבוקר עד אמצע היד, מקום חיבור האצבעות לכף היד ויתכוון שלא להנות.
 • רחיצה לצורך רפואי מותרת.

איסור סיכה

 • אסור לסוך את הגוף במיני שמנים, בשמים ומשחות במהלך הצום.
 • סיכה בכדי להעביר ריח רע או לצורך רפואי יהיה מותר.

איסור קיום יחסי אישות

 • אסור לקיים יחסי אישות במהלך הצום.
 • יש לשמור על ההרחקות הנהוגות בין איש לאישה כמבואר בהלכות נידה.

לא לומדים תורה

להימנע מלימוד תורה כפי שכתוב "פיקודי ה' משמחים", נציין שמותר ללמוד בענייני החורבן והלכות האבלות.

הלכות אבלות נוספות התקפות רק עד חצות

ישנם הלכות אבלות נוספות התקפות רק עד חצות היום. (בניגוד לחמשת האיסורים הנ"ל שתקפים לכל היממה).

בשנת 2023 תשפ"ג שעת חצות:

ירושלים: 12:47

תל אביב: 12:45

חיפה: 12:46

 • אין יושבים על כסא אלא רק על גבי כסא נמוך או על הרצפה.
 • אין לעשות מלאכה עד חצות וכל העובד ביום ט' אב אינו רואה סימן ברכה מהכסף שהרוויח ביום זה חריגים: מלאכת דבר האבד, מלאכה שהיא לצורך היום, או לצורך רבים/מצווה.
 • יש להימנע מלבשל אוכל עבור צאת הצום אלא לחכות שיעבור חצות היום.

סעודה מפסקת

הסעודה האחרונה לפני פתיחת הצום מכונת בשם סעודה מפסקת.

בשנים שערב תשעה באב חל ביום חול:

 נהוג לאכול ארוחה קטנה של לחם ביצה וטבילה באפר.

בשנים שערב ט' באב – חל בשבת:

אסור להראות אבלות בפומבי ויש לאכול סעודה שלימה עם כל התבשילים של השבת כולל בשר יין דגים וכו'.

הבדלה במוצאי שבת ט' באב

במוצאי שבת אין עושים הבדלה, אלא רק לאחר צאת הצום , במקום הבדלה יש לומר את התפילה הבאה:

"ברוך המבדיל בין קודש לחול, בין אור לחושך, בין ישראל לעמים, בין יום השביעי לששת ימי המעשה ברוך המבדיל בין קודש לחול"

ברכת מאורי האש

ברכת מאורי האש על נר אומרים במהלך צאת השבת-ליל ט' באב, במנותק מההבדלה. 

תפילות ליל 9 באב

בליל 9 באב המנהג לבוא לבית הכנסת ולאחר תפילת ערבית לקרוא כולם יחד מגילת איכה, במגילה מסופר את סיפורי החורבן הקשים, לאחר המגילה קוראים קינות פיוטים לט' אב.

האם מניחים תפילין ב-ט' באב?

בתפילת שחרית לא מניחים תפילין אלא רק אחר הצהרים בתפילת מנחה.

נתינת צדקה ב-ט'  באב

המנהג לתת צדקה בתענית אגרא דתעניתא.

צאת הצום

 • שט' אב חל בשבת יש לערוך הבדלה בראשון במוצאי הצום על היין ואינו מברך לא על הנר ולא על בשמים.
 • יש ליטול ידים בצורה רגילה כמו בכל יום חול ולשטוף את הפה.
 • יש לאכול דבר מאכל, ולערוך קידוש לבנה.
תשעה באב 2022

תרומה לתשעה באב

השמות והבקשות יועברו לברכה בציון הרבי מליובאוויטש

הקבלה מוכרת לצרכי מס לפי סעיף 46

ניתן לפנות לבית חב"ד גם באמצעות whatsapp

פדיון כפרות

פדיון כפרות קל ופשוט קיימו את המצווה כעת באמצעות בית חב"ד!

(קבלה מוכרת לצרכי מס סעיף 46)