לג בעומר 2024

ברוכים הבאים לאתר ל"ג בעומר של חב"ד אור בלב

לג בעומר 2024

"כדאי הוא רבי שמעון לסמוך עליו בשעת הדחק"

יהודים רבים בכל הדורות נושעו והתברכו בזכות התנא האלוקי רבי שמעון בר יוחאי.

שלחו כעת שמות לברכה ובקשות תפילה לרשב"י וקיימו את הסגולה 'חי רוטל' באמצעות בית חב"ד

ניתן לתרום דרך האתר: בביט / אשראי / פייפאל

לתרומה בהעברה בנקאית לחצו כאן

קבלה מוכרת לצרכי מס לפי סעיף 46 תשלח למייל בסיום

התרומה באמצעות חב"ד תומכי תמימים – אור מנחם (ע"ר) ח.פ 580439081

סגולה גדולה ומפורסמת לתרום עבור ל"ג בעומר לזכות רבי שמעון בר יוחאי.

רבים האנשים אשר נושעו והתברכו בזכות התרומה אשר היא בין הסגולות הבודדות במסורת חב"ד.

בזכות רבי שמעון בר יוחאי תזכו לבריאות, פרנסה, זיווג הגון, ילדים זרע של קיימא וכל הברכות והישועות.

לתורמים 180 ₪ ומעלה, השמות והבקשות לתפילה יוקראו על ידי שליחים מיוחדים עבורכם בציון הרב"י במירון ביום הקדוש ל"ג בעומר.

התרומה מוכרת לצרכי מס לפי סעיף 46

מתי לג בעומר 2024

השנה תשפ"ד 2024 ל"ג בעומר י"ח אייר יחול בתאריך 26/05/2023.

מהו יום ל"ג בעומר ולמה חוגגים בו ?

ל"ג בעומר הוא יום ה-33 לספירת בעומר, ל"ג בגימטריא שלושים ושלושה.

שני אירועים בעלי משמעות היסטורית יתרחשו בתאריך י"ח אייר,  פסקה מגיפה קשה והילולת רשב"י כפי שנפרט כעת בהרחבה.

פסקה מגפה קטלנית

בזמן ימי רבי עקיבא התרחשה מגיפה קשה בעקבותיה מתו 24,000 תלמידי רבי עקיבא, הסיבה הרוחנית לכך מתואר במקורות היהדות משום שלא נהגו כבוד זה בזה.

המגפה התחילה בימים שלאחר פסח ופסקה ביום הל"ג בעומר י"ח אייר ולכן נוהגים לחגוג את יום זה ולציינו כיום שמחה.

הילולת רבי שמעון בר יוחאי

ל"ג בעומר הוא יום הפטירה של רבי שמעון בר יוחאי אשר היה צדיק גדול מקובל, מחבר ספר הזוהר הקדוש שהינו הבסיס לתורת הקבלה.

רבי שמעון ציווה את תלמידיו לחגוג את יום הל"ג בעומר כיום שמחה בכל שנה ושנה.

יום זה נחשב כזמן מסוגל לתפילה ובקשה עבור הנצרך לכל אחד.

קראו גם אודות סגולות לג בעומר

הילולת רבי שמעון בר יוחאי נערכת במושב מירון בהשתתפות מאות אלפי יהודים מרחבי העולם. ההילולה היא זמן שמחה והתרוממות הרוח וכן זמן מסוגל לתפילות ובקשות בגשמיות וברוחניות.

ביום הסתלקותו גילה רבי שמעון לתלמידיו סודות נפלאים בלימוד התורה. רבי שמעון העיד על עצמו כי כל חייו היו קשר פנימי ועצמי עם הקב"ה.

מנהגי היום

  • לא אומרים תחנון בתפילה.
  • מדליקים מדורות.
  • ישנם הנוהגים לשחק בחץ וקשת הסיבה לכך נעוצה בעובדה שבכל ימי רבי שמעון בר יוחאי לא נראתה הקשת משמעות הדבר, קשת מסמלת את החטאים שהיה ראוי להביא עונש על עם ישראל כפי שכתוב בחומש בראשית , וזכותו של רשב"י הועילה שלא יראה קשת.
  • יש שאוכלים חרובים זכר לאותם החרובים שאכלו רבי שמעון ובנו במערה.

עליה לקבר הרשב"י

תרומה לכבוד רבי שמעון בר יוחאי

מנהג ישראל לתרום תרומה חי רוטל לכבוד רבי שמעון יוחאי והיא סגולה עצומה לבריאות פרנסה זיווג הגון ילדים וכל הברכות והישועות.

תהלכות ל"ג בעומר

  • הרבי מליובאוויטש הורה לקיים תהלוכות בכל עיר בארץ ובעולם, מטרת התהלוכה להתאסף יחד ברחובה של עיר אנשים נשים וטף ולתחזק בעניין אהבת ישראל מתוך אחדות וכמו כן ביתר מצוות היהדות סיסמת תהלוכות חב"ד "יחד כל ילדי ישראל".
חי רוטל לג בעומר י"ח אייר תרומה לכבוד רבי שמעון בר יוחאי

תרומה ח"י רוטל

התרומה בביט או אשראי ומוכרת לצרכי מס לפי סעיף 46

ניתן לפנות אלינו גם באמצעות whatsapp

צוֹם עֲשָׂרָה בְּטֵבֵת

תרומה אגרא דתעניתא צום עשרה בטבת תשפ"ד 2023

תרומה לזאת חנוכה

'זאת חנוכה' יום קדוש ומסוגל לכל הברכות והישועות! שלחו שמות ובקשות לתפילה ותנו צדקה ביום חיתום הדין!