צום יז בתמוז 2024

צום יז בתמוז 2024 - הלכות וזמני כניסה וצאת הצום
Beit-Chabad.org

צום יז בתמוז 2024

צוֹם י"ז תמוז תשפ"ד 2024

חז"ל אומרים שעיקר התענית – היא הנתינת צדקה 'אגרא דתעניתא'

המנהג לתת לצדקה שווי עלות של 3 סעודות, ולהכפיל במספר הנפשות בבית.

כעת ההזדמנות שלכם לזכות ולקיים את המצווה!

ניתן לתרום דרך האתר: בביט / אשראי / פייפאל

לתרומה בהעברה בנקאית לחצו כאן

קבלה מוכרת לצרכי מס לפי סעיף 46 תשלח למייל בסיום

התרומה באמצעות חב"ד תומכי תמימים – אור מנחם (ע"ר) ח.פ 580439081

ברוכים הבאים לאתר חב"ד אור בלב.

כאן תלמדו את הלכות ומנהגי צום יז תמוז, זמני כניסה ויציאה של הצום והדינים של איסורי היום.

בנוסף באפשרותכם לתרום לצדקה תרומה 'אגרא דתעניתא'

שמות התורמים יועברו לברכה בציון הקדוש של הרבי מליובאוויטש

התרומה מוכרת לצרכי מס לפי סעיף 46

תוכן עניינים:

צום שבעה עשר בתמוז 2024 – תאריכים

יום שלישי י"ז התמוז 23/07/2024

כניסת הצום יז בתמוז 2024 תשפ"ד

ירושלים: 4:21

תל אביב: 4:21

חיפה: 4:18

צאת צום יז בתמוז 2024 תשפ"ד

ירושלים: 20:09

תל אביב: 20:12

חיפה: 20:13

מה קרה ביז בתמוז

חמשה אירועים קשים אירעו ביום שבעה עשר בתמוז ובעקבות כך קבעו חכמינו זכרונם לברכה להתענות ביום זה

עוד נציין שיום שבעה עשר בתמוז הוא פותח את תקופתת בין המצרים שלושה שבועות שעם ישראל מתענה בהם 

נפרט את האירועים שהובאו בדברי חז"ל במשנה: 

שבירת הלוחות

מסופר בתורה שמשה רבינו עולה להר סיני לקבל את התורה, עם ישראל חוטא בחטא העגל, משה יורד בעיצומו של יום שבעה עשר בתמוז מההר כאשר שני הלוחות בידו ושובר את הלוחות לעיני העם.

הסיבה שמשה רבינו שובר את הלוחות משום שעם ישראל נמצא בעיצומו של חטא העגל, ובתורה כתוב במספר מקומות על איסור עבודה זרה והוא אחד האיסורים הכי גדולים בתורה לכן רואה למכון משה לשבוא את הלוחות ועל ידי כך להפחית מחומרת העבירה.

בוטל התמיד

ביום שבעה עשר בתמוז הפסיקו להקריב את קרבן התמיד בבית המקדש הראשון

הובקעה העיר ירושלים

לאחר תקופה ממושכת של מצור על העיר ירושלים האויב מצליח להבקיע את חומות העיר ולהיכנס בתוך ירושלים לקראת חורבן בית המקדש.

שריפת התורה

 אפוסטמוס הרשע שרף את התורה

צלם בהיכל

העמידו צלם בהיכל בית המקדש בתור שליטה וניצחון שלוקחים עבודה זרה ומעמידים אותה במקום הקדוש ביותר לעם היהודי.

הלכות שבעה עשר בתמוז

נצטט הלכות חשובות בקשר לתענית

מי חייב לצום את צום יז בתמוז?

גברים מגיל 13 ונשים מגיל 12 ומעלה חייבים להתענות.

הפטורים להתענות

  • אישה בהריון
  • מניקה בתוך שנתיים ללידה שקשה עליה הצום
  • חולה שיש בו סכנה
  • אדם שלא מרגיש טוב יש דעות שונות אם צריך לצום או פטור מלצום והרב פוסק לפי העניין.

באיזה שעה מתחיל צום יז בתמוז

הצום מתחיל בעלות השחר ומסתיים בצאת 

אכילה קודם עלות השחר

יש צורך לעשות תנאי שרוצה לקום קודם קודם עלות השחר ולאכול בכזה מקרה יהיה מותר אבל אם לא עשה תנאי אסור לו לאכול קודם הצום אבל לגבי שתייה הרגיל לשתות או מי שקם והוא צמא ביותר מותר לו לשתות קודם עלות השחר.

אגרא דתעניתא

מנהג ישראל לתת את סכום הסעודות שנחסך בצום שווי סעודה כפול מספר הנפשות בבית, ראוי גם למי שלא צם לקיים את המנהג הנ"ל.

ראו גם ערך מורחב מאמר בנושא אגרא דתעניתא

צחצוח שיניים

לכתחילה אסור לצחצח שיניים בכל הצומות

לגבי אדם שמצטער הרבה, יש שהיקלו בדבר ומתירים ואזי יכול להקל ולצחצח את שיניו.

צריך להיזהר שהמים שנכנסים לפה  לא יכנסו לגרון.

האם מותר להתקלח בצום יז בתמוז?

מותר להתקלח בשבעה עשר בתמוז

האם מניחים תפילין בצום יז בתמוז?

בהחלט יז שבעה עשר בתמוז הוא יום חול רגיל שמניחים בו תפילין.

האם מותר ללעוס מסטיק בשבעה עשר בתמוז?

מסטיק שיש פה טעם ונהנה ממנו אסור ללעוס אותו בצום

צום יז בתמוז

אגרא דתעניתא

תרומה בביט / אשראי / פייפאל

Beit-chabad.org

קבלה מוכרת למס (סעיף 46)

ניתן לפנות אלינו גם באמצעות whatsapp