י כסליו

י' כסלו חג הגאולה הוא היום בו שוחרר האדמו''ר האמצעי ממאסרו בשנת תקפ''ז. 
Beit-Chabad.org

צילום: משה קווארט

התרומה בביט / אשראי / פייפאל

הקבלה מוכרת לצרכי מס לפי סעיף 46

לתרומה בהעברה בנקאית לחצו כאן

התרומה לחב"ד תומכי תמימים – אור מנחם ע"ר ח.פ 580439081

ברוכים הבאים לאתר חב"ד אור בלב

באתר תוכן יהודי, הלכות ומנהגים, פרשת השבוע, חגי ישראל ומועדי השנה ועוד..

באפשרותכם להיות שותפים בפעילות החסד והנתינה.

שמות התורמים יועברו לברכה בציון הרבי מליובאוויטש

התרומה בביט / אשראי / פייפאל והקבלה מוכרת לצרכי מס לפי סעיף 46

התרומה באמצעות חב"ד תומכי תמימים – אור מנחם ע"ר ח.פ 580439081

תוכן עניינים:

סיבת המאסר

ההלשנה על אדמו"ר האמצעי, בעקבותיה היה במאסר, עסקה בענייני כספים. העלילו עליו, שהוא גייס כספים, לקח אותם לעצמו, תכנן לשחד את הסולטן הטורקי ועוד.  בפנימיות – היה זה משום שהתעורר קטרוג על אדמו"ר האמצעי על הפצת חסידות. אמנם בעבר, בתקופת אביו אדמו"ר הזקן ועוד קודם לכן היו קיטרוגים והם התבטלו. אך  הפעם התעורר שוב קיטרוג, מכיוון שאדמו"ר האמצעי הפיץ חסידות באופן נרחב ועמוק הרבה יותר מכפי שעשה אביו, אדמו"ר הזקן. 

גיוס כספים

אדמו"ר האמצעי ובני ביתו היו במצב כלכלי קשה. במלחמת נפוליון ברחו מליאדי, והשאירו את כל רכושם, שעלה באש. גם  את המגרשים שלהם איבדו, לאחר שאלה נגזלו על ידי שכניהם הגויים. החסידים נרתמו לגיוס כספים, והצליחו לאסוף ד' אלפים רובל.

אדמו"ר האמצעי, שאמרו עליו שהיה מופשט מענייני העולם ולא ידע צורת מטבע, פנה במכתב לחסיד ר' פנחס רייזעס. הוא  ביקש ממנו לצרף את גיסו ועוד חסיד נוסף, כדי לחלק את הכסף. 

נסיון סחיטה

כעבור שנים רבות, גילה יורשו של ר' פנחס רייזעס את המכתב. תאוות הממון הניעה אותו לעשות שימוש במכתב. הוא דרש מאדמו"ר האמצעי סכום כסף, אחרת ילשין עליו על סמך המכתב. אדמו"ר האמצעי סרב לשלם אף פרוטה.

הוא כעס וחבר למישהו ממשפחתו של הרבי, שגם הוא היה מונע מתאוות נקם מסיבותיו שלו. יחד רקמו השניים עלילה.

העלילה

השניים זייפו את המכתב והכניסו בו שינוי קטן. הוסיפו את האות ק. כך התקבל סכום של ק"ד אלפים רובל במקום ד' אלפים. הם טענו  שהמטרה של גיוס כספים היא לתכנן מרד בשלטון. בנוסף העלילו עליו, שהוא מעביר שוחד לסולטן הטורקי, ושהוא בנה את ביתו במידת בית המקדש ועוד. בעקבות ההלשנה ניתנה פקודה להביא את אדמו"ר האמצעי לויטבסק.

בדרך למאסר

בחול המועד סוכות תקפ"ז נודע לחסידים, כי הלשינו על אדמו"ר האמצעי. משלחת של חמישה חסידים נכבדים אליהם הצטרפו בעלי אחוזות גויים ביקשו מהשר, שלא יובילו את אדמו"ר האמצעי כאחרון הפושעים, אלא יבקשו ממנו להגיע בכוחות עצמו לעיר. ואכן כך היה. הרבי יצא לדרך, שדמתה יותר למסע נצחון בליווי פקידים מליובאויטש ביום א' כ"ח תשרי.

מאות ליוו את רבינו בדרכו לויטבסק. וכשעברו ליד כפרים בדרך, יצאו לקראתם התושבים וקיבלו את פני אדמו"ר האמצעי בלחם ומלח, דבר שעשה רושם גדול על הפקידים. בדרך לנו באכסניות, והרבי אמר מאמרי חסידות.

במאסר

מאות אנשים המתינו לאדמו"ר האמצעי בויטבסק,  אך הוא לא הגיע. לחסידים נודע, כי בעקבות מכתב שהתקבל הוחמרו התנאים. הרבי הגיע בליווי שוטרים ונעצר. במשך שבועיים לא ידעו מה עלה בגורלו. אך הרופא הצליח לשכנע את הממונים, שלא יכניסו את אדמו"ר האמצעי לכלא, אלא  למשרדים. בהמשך הרשו לו להתפלל במנין של עשרים אנשים, ופעם בשבועיים לאמר חסידות לפני חמישים אנשים. החסידים ערכו הגרלה מי יזכה להשתתף בכל פעם.

החקירות

החוקרים של המושל חקרו ובדקו את כל הטענות שהועלו במכתב ההלשנה.. הם אפילו שלחו למדוד את ביתו של אדמו"ר האמצעי, ושללו את הטענה שהוא נבנה במידות בית המקדש. הם בדקו למה שימש הכסף, ושלחו חוקרים לעיירות מסביב לבדוק האם החסידים תרמו את הכסף מרצונם החופשי. אדמו"ר האמצעי הוכיח, כי הסכום שנאסף היה נמוך במידה רבה ממה שציינו המלשינים, וכי הוא שימש להוצאות בית רבי ולעניי ארץ ישראל.

העימות

השר האחראי החליט לעמת את הרבי עם המלשין וכך יוכל לראות עם מי הצדק. הרבי הגיע בבגדי שבת לבנים ונראה כמלאך ה'. השר התרשם מאד וכיבד אותו. הרבי התווכח עם המלשין זמן רב והפריך את טענותיו. בתוך הדברים אמר המלשין "רבי". הרבי פנה אל השר ואמר לו, שהמלשין, שטוען שהוא רמאי ומורד,  קורא לו עכשיו "רבי". המלשין התבלבל והלך משם בבושת פנים.

השחרור

ב-י' כסלו שלח הרבי בקשה לשר על ידי בנותיו. הבנות פרצו בבכי, והשר הרגיע אותן ואמר שעוד מעט יצא אביהן ממאסר. הוא הורה להסיר את השמירה. הבית התמלא חסידים, והרבי אמר מאמר חסידות. באותו יום, בעת אמירת תהילים של יום י' , כאשר הגיע הרבי לפסוק "פדה בשלום נפשי", התבשר על שחרורו. 

הלשנה ועונשה

הגלגל התהפך, והמלשין העשיר הפך לעני מרוד.   הוא נאלץ לקבץ נדבות ולחטט באשפה. כשהיו החסידים מתוועדים לרגל י' כסלו, היה מגיע ומבקש שכרו, על כי הוא הגורם לחג הזה.

ההסתלקות

משפטו של הרבי לא הסתיים כאשר יצא ממאסר. תיקי החקירה נשלחו לפטרבורג, לחוות דעת שרי הסינאט. הרבי חשש שיקחו אותו לפטרבורג. הוא נסע להתפלל על ציון אביו אדמו"ר הזקן בהאדיטש. משם נסע חזרה לליובאויטש. בהיותו בדרך, בעיר ניעז'ין הוא חלה קשות, שם הסתלק ושם נקבר. היה זה ביום ט' כסלו ה'תקפ"ח  – יום הולדתו, היום בו מלאו לו חמישים וארבע שנה. כשנה לאחר שחרורו ממאסרו ביום י' כסלו. מסיבה זו לא חגגו את חג הגאולה באותה שנה. 

חג הגאולה

י' כסלו נקבע יום ליום טוב, יום משתה ושמחה, ואין אומרים בו תחנון. זהו יום בו התבטל קטרוג על תורת החסידות, על כך שאדמו"ר האמצעי אומר חסידות בצורה עמוקה ורחבה בהרבה מאביו, אדמו"ר הזקן. מלמעלה ניתן אישור להמשיך לגלות חסידות ביתר שאת ויתר עוז. 

המנהג לתרום לצדקה למוסדות חב"ד בהם לומדים את תורת החסידות.

ניתן לתת צדקה באמצעות האתר אונליין, עברו לעמוד תרומה לבית חבד.

באפשרותם גם לתרום באופן קבוע מעשר כספים לישיבת תומכי תמימים חב"ד.

י כסליו

תרומה י' כסליו

התרומה בביט או אשראי, קבלה מוכרת למס לפי סעיף 46

ניתן לפנות לבית חב"ד גם באמצעות whatsapp

נא בחרו את סוג התרומה!

הקבלה מוכרת למס לפי סעיף 46

הילולת רחל אמנו

בתקופה הקשה של עם ישראל, מי שהציל אותם בתפילות, היא רחל אמנו!

שאו תפילה, שלחו בקשות לברכה ותרמו צדקה להצלחת עם ישראל

תרומה חודשית

השמות והבקשות יועברו לברכה בציון הרבי מליובאוויטש

הקבלה מוכרת לצרכי מס לפי סעיף 46