לידה במסורת היהודית

הלידה לאור מקורות היהדות - סגולה תפילה וברכה ללידה קלה
Beit-Chabad.org

צילום: משה קווארט

תרומה למרכז החסד

התרומה בביט / אשראי / פייפאל

לתרומה בהעברה בנקאית לחצו כאן

שמות התורמים והבקשות לתפילה יועברו לברכה אצל ציון הרבי מליובאוויטש

הקבלה מוכרת למס לפי סעיף 46

התרומה באמצעות חב"ד תומכי תמימים – אור מנחם ע"ר ח.פ 580439081

ברוכים הבאים לאתר חב"ד אור בלב

באתר תוכן יהודי, הלכות ומנהגים, פרשת השבוע, חגי ישראל ומועדי השנה ועוד..

באפשרותכם להיות שותפים בפעילות החסד והנתינה.

שמות התורמים יועברו לברכה בציון הרבי מליובאוויטש

התרומה בביט / אשראי / פייפאל והקבלה מוכרת לצרכי מס לפי סעיף 46

התרומה באמצעות חב"ד תומכי תמימים – אור מנחם ע"ר ח.פ 580439081

תוכן עניינים:

הלידה לאור מקורות היהדות

הלידה הינה תהליך מופלא בחיי האדם. הלידה הראשונה המתוארת בתורה היא לידתו של קין, הבן הראשון של אדם וחווה.

בעת הלידה חווה כה מתפעלת מהמאורע עד שהיא מבטאת זאת במילים ״קניתי איש את ה׳״. הלידה מהווה גילוי מופלא של חסד ה׳.

הדרכה וסגולה לברכה ולידה קלה

ישנן מספר הנהגות והדרכות הקשורות בלידה ולחלקם מסורת יהודית כי ההקפדה עליהם מהווה ברכה וכן סגולה ללידה קלה.

במדריך הבא נסקור כמה מההדרכות והסגולות שנאמרו בנושא הלידה.

קראו גם על ההריון ביהדות.

פרק תהילים ללידה קלה

בזמן לידת אדמו״ר מהר״ש – בנו השביעי של אדמו״ר הצמח צדק, נכד אדמו״ר הזקן, הורה הצמח צדק לבני המשפחה לומר מספר מזמורי תהלים. רשימת המזמורים היא: א, ב, ג, ד, כ, כא, כב, כג, כד, לג, מז, עב, פו, צ, צא, קד, קיב עד סוף הספר. כיום נהוג שהבעל אומר מזמורים אלו בשעת הלידה.

זירוז לידה

הרבי הורה שלא רצוי לערוך זירוז לידה אלא רצוי שתתרחש בצורה טבעית ובריאה.

הרבי הסביר זאת בנימוק שאין סיבה להתערב בסדרי הזמנים של הקב״ה. כמובן ובאם ישנו צורך רפואי ניתן להתייעץ עם רופא ורב מורה הוראה בנושא.

שמירת הצניעות

הרבי כתב שראוי שהבעל לא יהיה נוכח בחדר הלידה ובמקומות נוספים בהם הדבר כרוך בחוסר צניעות. הרבי ביאר שבזמן הלידה ראוי ונצרך להוסיף בכמה שיותר זכויות עבור האישה, וודאי שצריך להקפיד על דיני הצניעות בתכלית גם בסיטואציה רגישה זו.

צדקה ושליחת שם האמא – ברכה ללידה קלה

טוב להרבות בזכויות, להקדיש צדקה לזכות האמא והילוד להתפלל שהלידה תעבור בשלום ובשמחה.

את הצדקה אפשר לתרום לכל מטר הקרובה ללבכם.

באמצעות האתר ניתן לתת תרומה לחב"ד ויחד עם התרומה לשלוח את שם האמא לברכה ללידה קלה.

את התרומה ניתן לייעד למרכז החסד חב"ד אור בלב עבור תרומה למשפחות נזקקות.

או לחילופין ניתן להקדיש את התרומה לישיבה וללימוד התורה הקדושה.

תליית דף ׳שיר המעלות׳ – סגולה ללידה

לאורך הדורות רווח בקרב עם ישראל קמע מיוחד לשמירה והגנה עבור היולדת והיילוד. קמע זה כולל בתוכו את פרק קכ״א בתהלים ועוד מספר פסוקים ושמות קדושים.

בהתוועדות י״ט כסלו ה׳תשמ״ז עורר הרבי על חידוש המנהג כסגולה ללידה קלה ושמירה. את הדף תולים במקומות הסמוכים ליולדת והתינוק, כדוגמת על עגלת התינוק, על יד מיטתו, ובכניסה לחדר בו התינוק ישן.

הרבי הסביר את טעם מנהג זה בכך שמיד עם יציאת התינוק לאויר העולם הוא מוקף בדברי קדושה. העובדה כי מקיפים את הילד בענייני קודש מיד עם לידתו מוסיפה ברכה והצלחה עבורו.

ברכת ההודאה

כאשר הלידה ב״ה מסתיימת בשעה טובה, יש לברך ברכת הודאה לה׳ על הטוב. בלידת בן מברכים ברוך אתה ה׳ אלוקינו מלך העולם הטוב והמטיב״, ובלידת בת מברכים ״ברוך אתה ה׳ אלוקינו מלך העולם שהחיינו וקיימנו והגיענו לזמן הזה״.

הברכה צריכה להיאמר – בלידת בן, מיד עם שמיעת הבשורה, ובלידת בת כאשר האב רואה אותה בפעם הראשונה. כמובן ואם לא בירך יכול לברך כל עוד יש בליבו רגש השמחה וההודאה לה׳.

הנקה

מהוראות הרבי כי רצוי שהאם תיניק את בנה ורצוי להשתדל בתחום זה.

נתינת השם

נתינת השם הינו עניין השייך להורי התינוק. הרבי נמנע כמעט לחלוטין מלהביע התערבות בתחום זה.

הרבי הסביר כי מלמעלה מכוונים את ההורים לשם הנכון עבור ילדם.

במידה ומדובר בלידת בת – בשונה מלידת בן בה ניתן השם בברית המילה, את השם יש לתת באחד מימי הקריאה בתורה הסמוכים ללידה – יום שני/חמישי/שבת.

אות בספר התורה של ילדי ישראל

מיד עם הלידה רצוי לרכוש עבור התינוק/ת אות בספר התורה של ילדי ישראל. הרבי עורר על ענין זה רבות ועל מידת החשיבות לו.

עלות אות בספר התורה היא כחמישה שקלים בלבד הכוללת שליחת תעודה שבה מופיעה האות בספר התורה והפרשה בה נכתבה האות.

ניתן לרכוש את האות בספר התורה מיד עם הלידה ולאחר מכן לעדכן על פרטי השם של היילוד, בכדי שכך יופיע בתעודה המעידה על קניית האות.

מודה אני

ראוי להקפיד לומר עם היילוד מדי בוקר מודה אני וכן להוסיף בהנהגות הקשורות בתחום הקדושה עבור חינוך הילד.

תרומה אונליין

תרומה בביט / אשראי / פייפאל

Beit-chabad.org

קבלה מוכרת למס (סעיף 46)

ניתן לפנות אלינו גם באמצעות whatsapp