טהרת המשפחה

חשיבות מצוות טהרת המשפחה
Beit-Chabad.org

צילום: משה קווארט

תרומה למרכז החסד

התרומה בביט / אשראי / פייפאל

לתרומה בהעברה בנקאית לחצו כאן

שמות התורמים והבקשות לתפילה יועברו לברכה אצל ציון הרבי מליובאוויטש

הקבלה מוכרת למס לפי סעיף 46

התרומה באמצעות חב"ד תומכי תמימים – אור מנחם ע"ר ח.פ 580439081

ברוכים הבאים לאתר חב"ד אור בלב

באתר תוכן יהודי, הלכות ומנהגים, פרשת השבוע, חגי ישראל ומועדי השנה ועוד..

באפשרותכם להיות שותפים בפעילות החסד והנתינה.

שמות התורמים יועברו לברכה בציון הרבי מליובאוויטש

התרומה בביט / אשראי / פייפאל והקבלה מוכרת לצרכי מס לפי סעיף 46

התרומה באמצעות חב"ד תומכי תמימים – אור מנחם ע"ר ח.פ 580439081

תוכן עניינים:

קדושת עם ישראל

עולם המצוות נחלק לסוגים שונים. יש מצוות שעניינם הוא שימור זיכרון ותודעה מסוימת (מצות סוכה, שבת ועוד). יש מצוות שעניינם עוסק בקיום חיי חברה סדירים. 

חלק מרכזי בתוך הגדרת המצוות הוא עולם שלם של דיני טומאה וטהרה. (מצוות אלו נכללות תחת הגדרת ׳חוקים׳ שאינם בהכרח בעלי טעם שכלי) כי אם הם מבטאים את קדושת עם ישראל והתנהגותו על פיו ציווי ה׳. 

דיני טומאה בעת ראיית דם 

התורה מצווה עלינו כי במקרה בו אישה רואה דם חלים עליה דיני טומאה ופרישות עד שתטהר עצמה במקווה. הסיבה השכיחה לכך היא מפני מחזור הווסת החודשי או בעקבות לידה, דימומים פנימיים וכדומה.

כמובן שיש לבדוק כל מקרה לגופו מה דינו באמצעות שאלה לרב מומחה בתחום זה. 

מכל סיבה שתהיה בכדי להתחיל תהליך של היטהרות יש לספור שבעה ימים נקיים מעת סיום הווסת ללא ראיית דם כאשר בסיום היום השביעי בלילה לאחר צאת הכוכבים ניתן לטבול במקווה טהור ועל ידי כך להיטהר. 

מצווה זו חשובה עד למאוד. מלבד העובדה כי היא מבטאת את קדושת עם ישראל והליכתו על פי ציווי ה׳ היא נוגעת גם לקדושת הדורות הבאים שנולדים. מצווה זו מאפשרת חיבור בין בני זוג שנעשה מתוך קדושה וטהרה. 

דיני טהרה אלו הינם חלק מהמצוות המיוחדות שניתנו לנשים (נרמז בראשי תיבות של המילה ׳חנה׳ – חלה, נידה, הדלקת הנר).

מלבד זכות גדולה זו וגודל האחריות שיש לאישה נדרשת כאן ידיעה בסוג הלכות אלו. בכדי לקבל ידיעה יש לפנות לשליחת חב״ד הקרובה אליכם, עמה תוכלו ללמוד יחד הלכות אלו בנחת וברוגע.

מסירות הנפש על קיום המצווה

לאורך הדורות נשות ישראל שמרו באדיקות ומסירות רבה על מצווה זו.

גם בזמנים בהם הדבר לא התאפשר מבחינת דרישת השלטון וכדומה. מצווה זו הביאה לידי גילוי תנועה פנימית של מסירות נפש למרות ההגבלות שהוטלו על מצוות אלו מצד השלטונות באותם הזמנים. 

הגדלת אהבה ורעות בין בני הזוג 

בתלמוד במסכת נידה (דף ל״א ע״ב) מובאת אמרה בשם רבי מאיר המסביר מדוע אסרה התורה את החיבור בין בני הזוג בזמני טומאה, כיון שאדם מורגל בקשר עם אשתו, באמצעות ההפסקה של זמן זה מחדשים בין בני הזוג אהבה וחיבה שהיו בהם כמו במפגש הראשון בעת החתונה. 

מקווה 

כאמור, בסיום תהליך ספירת שבעה נקיים ניתן ללכת לטבול במקווה. כמובן שעל המקווה להיות כשר ולא מספיק לשם כך בריכה ביתית אלא נדרש מקווה של ארבעים סאה של מי גשמים.

גם זאת ניתן לברר אצל שליחת חב״ד הקרובה אליכם היכן ממוקם מקווה מהודר ונוח לטבילה. 

קריאת הרבי לשמירה על טהרת המשפחה 

בשנת תשל״ה יצא הרבי מלובביץ׳ בקריאה להפיץ ולעורר אצל אלו הדורשים חיזוק בדבר זה על שמירת טהרת המשפחה.

הרבי הורה כי יש לדאוג להסביר את מעלתה הייחודית של מצווה זו וכן לאפשר את קיומה בצורה נוחה ומרחיבת דעת על ידי בניית מקוואות טהרה מפוארים שייגרמו לנשים תחושה נוחה וחיובית. 

בנוסף גם זוגות שאכן מקפידים על קיום מצווה יוסיפו בהידור והקפדה יתרה על שמירת קיום מצווה זו באופן נכון ומסודר, זאת באמצעות חזרה מזמן לזמן על ההלכות ושמירת ההקפדות הנדרשות בזמנים אלו באופן ראוי. 

שמירת הטהרה מביאה לידי ברכה, הן בחיים הפרטיים של בני הזוג בכל הדרוש להם והן בשמירת צביון הקדושה והטהרה בכל עם ישראל כולו עבור כל הדורות הבאים.

קראו גם אודות:

טהרת המשפחה

תרומה אונליין

תרומה בביט / אשראי / פייפאל

Beit-chabad.org

קבלה מוכרת למס (סעיף 46)

ניתן לפנות אלינו גם באמצעות whatsapp