הבדלה

הבדלה בצאת השבת - מה שצריך לדעת מהמקורות ועד ההלכה למעשה
Beit-chabad.org

תרומה למרכז החסד

התרומה בביט / אשראי / פייפאל

לתרומה בהעברה בנקאית לחצו כאן

שמות התורמים והבקשות לתפילה יועברו לברכה אצל ציון הרבי מליובאוויטש

הקבלה מוכרת למס לפי סעיף 46

התרומה באמצעות חב"ד תומכי תמימים – אור מנחם ע"ר ח.פ 580439081

ברוכים הבאים לאתר חב"ד אור בלב

באתר תוכן יהודי, הלכות ומנהגים, פרשת השבוע, חגי ישראל ומועדי השנה ועוד..

באפשרותכם להיות שותפים בפעילות החסד והנתינה.

שמות התורמים יועברו לברכה בציון הרבי מליובאוויטש

התרומה בביט / אשראי / פייפאל והקבלה מוכרת לצרכי מס לפי סעיף 46

התרומה באמצעות חב"ד תומכי תמימים – אור מנחם ע"ר ח.פ 580439081

השתלשלות צורת קיום ההבדלה

אנשי כנסת הגדולה קבעו לעם ישראל את נוסחי התפילות, ברכות, קידוש והבדלה.

תקנתם באותו הזמן הייתה להזכיר את נוסח ההבדלה בתפילה כיוון שכאשר עלו מהגולה לא היה באפשרותם הכלכלית לערוך הבדלה על כוס יין.

הסיבה למה נוסח ההבדלה ממוקם בתוך ברכת ׳אתה חונן׳

את נוסח ההבדלה תיקנו אנשי כנסת הגדולה בתוך ברכת חונן הדעת, הברכה הרביעית בתפילת שמונה עשרה של ערבית למוצאי שבת. 

סיבת הדבר היא שיכולת ההבדלה של האדם בין קודש לחול נובעת מפני חכמתו, לכן קבעו את נוסח ההבדלה בברכת חונן הדעת.

הבדלה קודמת לבקשות המופיעות בתוך התפילה

דבר נוסף קשור במבנה של תפילת שמונה עשרה שלאחר ברכת חונן הדעת מופיעות ברכות שיש בהם בקשות על צרכי האדם.

בנוסח התפילה בשבת לא מופיעות אזכורים על בקשות וצרכי האדם.

לכך כאשר אדם רוצה לבקש דבר בתפילתו – גם באם מדובר בחלק מהתפילה – נצרך הוא לערוך הבדלה קודם לכך.

לכן מופיע נוסח ההבדלה בברכת חונן הדעת קודם הבקשות העוסקות בצרכי האדם.

קביעת חכמים על הבדלה בתפילה ועל כוס יין

לאחר תקופה כאשר המצב הכלכלי התייצב, תיקנו חכמים שיש לערוך את ההבדלה על כוס יין.

לאחר תקופה בה שוב המצב הכלכלי לא איפשר את קיום ההבדלה על כוס יין, הסתפקו רק באמירת ההבדלה בנוסח התפילה.

בכדי שלא לייצר חוסר קביעות בעריכת ההבדלה (תפילה או כוס יין) קבעו חכמים שתמיד יש לומר את נוסח ההבדלה בתפילה וכן יש לערוך את ההבדלה על כוס יין.

חיוב ההבדלה

החיוב לקיים את ההבדלה על כוס יין הוא חשוב והכרחי כמו מצוות נוספות המאפשרות דברים הקשורים בגוף האדם (אכילה ושתיה).

אמנם במידה ואדם יודע שלא יוכל לערוך את ההבדלה על כוס יין יכול לצאת הוא ידי חובת הבדלה באמצעות נוסח ההבדלה בברכת ׳אתה חונן׳.

הבדלה קודם תפילת ערבית

אם אדם נאלץ לערוך הבדלה קודם תפילת ערבית ודאי שצריך הוא אח״כ להזכיר בתפילתו את נוסח ההבדלה בברכת אתה חונן מכיוון שעיקר תקנת חכמים היתה הזכרת ההבדלה בתפילה.

הזכרת ההבדלה במקרה חריג שמצריך השלמת תפילה

מסיבה זו אם לאדם קרה מקרה חריג שלא אפשר לו להתפלל, למחרת הוא צריך להתפלל פעמים, אחת לשם חובה ואחת לשם תשלומין על התפילה שנחסרה, צריך הוא להזכיר בתפילתו השניה את נוסח ההבדלה.

זאת על אף שכבר ביצע את ההבדלה על כוס יין מכיוון שהזכרת ההבדלה בתפילה היא עיקר תקנת חכמים.

במקרה ואדם שכח להזכיר בתפילתו נוסח הבדלה

במידה ואדם שכח להזכיר את ההבדלה בתוך תפילת שמונה עשרה אין הוא צריך לחזור ולהתפלל פעם נוספת מכיוון שהוא עדיין מחוייב בעריכת ההבדלה על כוס יין.

אך צריך להקפיד לא לבצע שום מלאכה קודם ההבדלה/ אמירת ׳ברוך המבדיל בין קודש לחול׳.

אמנם אם גם שכח להזכיר ועשה מלאכה ללא התנאים שנזכרו לעיל, ויודע הוא שלא יוכל לעשות הבדלה על כוס יין עד למחרת צריך הוא להתפלל שוב ולהזכיר את נוסח ההבדלה בתפילת שמונה עשרה.

על מה מבדילים?

בשו״ע מבואר שאין עורכים הבדלה על לחם (בשונה מקידוש) אך ניתן להבדיל על כל דבר שמוגדר כ׳חמר מדינה׳.

לדעת אדה״ז ניתן להבדיל על משקאות ׳תה׳ ו׳קפה׳, אך לדעות נוספות יש להבדיל רק על משקאות משכרים (כדוגמת בירה). כמובן שאין עורכים הבדלה על מים.

סדר ההבדלה

יש הנוהגים לומר פיוטים ובקשות קודם ההבדלה ולאחריה. נוסח ההבדלה למנהג חב״ד מתחיל בפסוקי ׳הנה אל ישועתי׳, לאחר מכן מברכים את ברכת בורא פרי הגפן על היין (במידה ושותים משקה אחר יש לברך עליו ברכה הראויה לו).

בשמים

קודם הרחת הבשמים מברכים ׳בורא מיני בשמים׳. הטעם להרחה זו הוא בכדי להרגיע את הנפש על עזיבת הנפש היתרה במוצאי שבת.

אש

לאחר מכן מברכים על נר שיש בו לכל הפחות שתי פתילות ברכת בורא מאורי האש.

לאחר זאת מברכים את ברכת ׳המבדיל בין קודש לחול׳.

לאחר סיום ההבדלה על המבדיל לברך ברכה אחרונה הראויה לאותו משקה.

***
נהנתם מהתוכן? היו שותפים בפעילות התורה והחסד של חב"ד אור בלב התרומה אונליין באתר בביט או אשראי.
הבדלה לשבת

תרומה אונליין

תרומה בביט / אשראי / פייפאל

Beit-chabad.org

קבלה מוכרת למס (סעיף 46)

ניתן לפנות אלינו גם באמצעות whatsapp