בת מצווה

כל מה שצריך לדעת על אירוע הבת מצווה - כניסת הבת למצוות!
Beit-Chabad.org

צילום: משה קווארט

קמחא דפסחא תשפ"ד 2024

תרומה בביט / אשראי / פייפאל

לתרומה בהעברה בנקאית לחצו כאן

תרמו את צרכי החג למשפחות נזקקות לכבוד חג הפסח!

כמדי שנה מרכז החסד הארצי 'חב"ד אור בלב' מחלק אלפי סלי מזון למשפחות נזקקות חולים וקשישים.

שמות התורמים והבקשות לתפילה יועברו לברכה אצל ציון הרבי מליובאוויטש בסמוך לחג הפסח עת רצון וסגולה לכל הישועות.

הקבלה מוכרת למס לפי סעיף 46

התרומה באמצעות חב"ד תומכי תמימים – אור מנחם ע"ר ח.פ 580439081

ברוכים הבאים לאתר חב"ד אור בלב

באתר תוכן יהודי, הלכות ומנהגים, פרשת השבוע, חגי ישראל ומועדי השנה ועוד..

באפשרותכם להיות שותפים בפעילות החסד והנתינה.

שמות התורמים יועברו לברכה בציון הרבי מליובאוויטש

התרומה בביט / אשראי / פייפאל והקבלה מוכרת לצרכי מס לפי סעיף 46

התרומה באמצעות חב"ד תומכי תמימים – אור מנחם ע"ר ח.פ 580439081

תוכן עניינים:

קליפ באדיבות ערוץ יהדותון על  טקס בת מצווה

בת מצווה חיוב מצוות גיל שתים עשרה

במקורות לא מופיע אזכור מרכזי לקיום טקס של בת מצווה.

האזכור שעוסק בהגדרה של בת מצווה הוא לגבי חיוב מצוות – מופיע במשנה לגבי תוקף הנדרים, האיסורים שאדם מחיל על עצמו.

מגיל שתים עשרה שנה ויום יש לנדרי הילדה תוקף כמו של אדם גדול.

לשון המשנה היא ״בת שתים עשרה שנה ויום אחד נדריה קיימין״.

הרמב״ם פוסק כי מגיל שתים עשרה שנה הבת נעשית חייבת בכל המצוות השייכות עבורה.

בינה יתירה ניתנה באישה

ההסבר לשוני בין האישה לאיש, בכך שהגבר נעשה בר מצווה רק בגיל שלוש עשרה שנה לעומת האישה שנעשית בת מצוות מגיל שתים עשרה הוא: ״נתן הקב"ה בינה יתרה באישה יותר מבאיש.

פירוש: הקדים בה בינה יותר מבאיש״, לבת יש מעלה על פני הבן כיוון שיש בה בינה יתירה שאין בבן.

גמר ועיקר כניסת הנפש האלוקית אצל הבת מוקדמת יותר מהבן

אדמו״ר הזקן בשולחן ערוך שלו מסביר כי גמר כניסת נפש האלוקית אצל האישה מוקדם יותר מאשר אצל האיש.

כך שכניסת הנפש האלוקית אצל האישה הוא כבר בגיל שתים עשרה, דבר המצביע על מעלה רוחנית נפלאה שאינה קיימת באיש.

כניסת הבת לגיל מצוות שייכת לכלל ישראל

הרבי מסביר כי כשם שבבר מצווה עורכים שמחה לחגוג יחד עם בעל יום ההולדת את כניסתו לחיוב מצוות כך צריך גם לחגוג את כניסת הבת לגיל מצוות.

שמחה זו אינה פרטית לבד אלא שייכת לכלל ישראל.

מנהגי ישראל לאורך הדורות

לאורך הדורות לא היה נהוג לעשות טקס מיוחד עבור כניסת הבת לגיל מצוות.

עם התקדמות והשתנות הזמנים החלו גם בתוך בני ישראל לנהוג לעשות חגיגה עבור כניסת הבת לגיל מצוות.

דעת הרבי בנושא

הרבי לא שלל זאת אך הדגיש שעל הדבר להיעשות באופן צנוע ומשפחתי, כדוגמת חגיגת יום הולדת שנעשית בחיק המשפחה, ולא באופן ראוותני והמוני.

הוראות מיוחדות ליום בת המצווה

מעבר לעובדה כי יום בת המצווה הוא יום הולדת, כך שראוי לנהוג בו במנהגים הראויים ליום הולדת, חשבון נפש, נתינת צדקה ועריכת התוועדות.

הרבי הורה כי ראוי כי ביום הבת מצווה תיתן הבת לצדקה קודם תפילת שחרית וכן קודם תפילת מנחה, וכך גם הוריה.

בנוסף הרבי הורה כי ראוי שבת המצווה תלמד את פירוש פרק י״ג בתהלים – הפרק החדש אותו מתחילה לומר ביום הולדתה השנים עשר.

פגישה ויחס מיוחד מהרבי לבנות מצווה

כאשר הרבי הפסיק לקבל אנשים לפגישות פרטיות בחדרו הרבי היה מקבל כל מי שיש לו אירוע מיוחד, בר מצווה, חתונה, יום הולדת וכיוצא בזה.

הרבי היה מקבל לפגישה מיוחדת את כל בני ובנות המצווה של אותה תקופה.

בפגישה זו הרבי היה נושא מדבריו בפניהם בדבר חשיבות המאורע ולאחר מכן היה מקבל מכל אחד מכתב אישי ומעניק דולר לברכה.

זאת כמובן מלבד המכתב המיוחד שהרבי היה שולח לכל מאורע, ומביניהם גם מכתב לבת שמגיעה לגיל בו חייבת היא במצוות.

נוסח מכתב הרבי לבת מצווה

מצורף נוסח המכתב שהרבי היה מברך בהקשר של בת מצווה.

״במענה על ההודעה אשר הגיעה לגיל שתים עשרה שנה היא עונת בת מצווה, הנה יהי רצון שתקבל עליך עול מלכות שמים ועול מצוות בלבב שלם, והשם יתברך יצליחך בלימודך ובהנהגה, ותגדלי להיות ראויה לשם בת חב״ד מתאימה לרצון נשיאינו הקדושים זצוקלל״ה נבג״מ זי״ע.

ותשפיע גם על החבירות תי׳ שלך בזה, בדבור ועוד יותר – על יד היותך דוגמא חי׳ של בת ישראל המחונכת בדרכי החסידות. וזה יביא לך אושר רוחני וגשמי. בברכה״.

תרומה לכבוד הבת מצווה דרך האתר

ניתן לתת תרומה עבור מרכז החסד חב"ד אור בלב דרך האתר.

יחד עם התרומה תוכלו לצרף שמות ובקשות  ובע"ה זכות המצווה תעמוד לבת המצווה לברכה וישועה.

מאמרים נוספים על מעגל החיים

תרומה אונליין

התרומה בביט או אשראי, קבלה מוכרת למס לפי סעיף 46

ניתן לפנות אלינו גם באמצעות whatsapp

קמחא דפסחא

תרמו את צרכי החג למשפחות נזקקות חולים וקשישים

[קבלת התרומה מוכרת למס סעיף 46]

נא בחרו את סוג התרומה!

הקבלה מוכרת למס לפי סעיף 46

צוֹם עֲשָׂרָה בְּטֵבֵת

תרומה אגרא דתעניתא צום עשרה בטבת תשפ"ד 2023

תרומה לזאת חנוכה

'זאת חנוכה' יום קדוש ומסוגל לכל הברכות והישועות! שלחו שמות ובקשות לתפילה ותנו צדקה ביום חיתום הדין!

זכר למחצית השקל

קיימו את מצווות 'זכר למחצית השקל' שהיא סגולה להגנה מכל צרה ופגע רע!

מתנות לאביונים

קיימו כעת את מצוות מתנות לאביונים בו ביום בהידור!

קבלה מוכרת למס סעיף 46

תרומה חודשית

השמות והבקשות יועברו לברכה בציון הרבי מליובאוויטש

הקבלה מוכרת לצרכי מס לפי סעיף 46